facebook
twitter

Консулт

Как се разпределя наследството между съпруг и деца

10 104
 Снимка: Архив

Как се наследява, ако има преживял съпруг и деца?

Х.Ф., София

Според чл.9 от действащия Закон за наследството (ЗН)  "съпругът наследява част, равна на частта на всяко дете". Пак в същият закон пък е записано, че децата на починал наследодател, наследяват равни части. Това означава безспорно, че преживял съпруг и децата наследяват също равни части. Така, ако има един имот и са живи съпруг и едно дете, те ще вземат по 1/2 идеални части от него и ще станат съсобственици. Ако има две деца, тогава те ще разделят с живия съпруг при същите условия по 1/3 от имота и т.н.

Тук обаче изрично трябва да бъде отбелязано, че тези правила са за общия идеален случай - при който наследодателят е сам собственик. Много често обаче един имот, който е придобит по време на брака между починалия наследодател и преживелия го съпруг, е част от съпружеската имуществена общност (СИО). Това веднага означава, че при смърт на единия, другият автоматично взима половината от имота по правилата на СИО.
Така в процедура по наследяване с децата, ще е налична само другата половина от имота - тази, която е била на починалия съпруг. Именно тази половина се наследява поравно от преживелия съпруг и от децата.

В тези случаи преживелият съпруг получава най-голяма част от наследството - 1/2 от целия имот според правилата за разделяне на СИО и заедно с това съответната част от другата половина, която се получава по наследство. Всичко това са идеални части, които могат да бъдат единствено разделени чрез доброволна или съдебна делба. Дотогава има режим на съсобственост. Последната може да се раздели чрез делба, ако имотът позволява. Ако ли пък не, то той може да се подели, като го получи само единият, а пък той плати дяловете на другите с пари. 

Ако починалият съпруг има имоти, придобити отпреди брака, то тогава съпругът и децата пак наследяват поравно. Тук преживелият съпруг обаче няма никакво предимство, защото не е налице съпружеска имуществена общност.

Важно е да се отбележи, че по ЗН и съпругът, и децата са от категорията наследници, за които е предвидена запазена част от наследството. Тя не би следвало да може да се пипа от наследодателя чрез завещание или дарение. Така чл. 28 от ЗН изрично определя, че "когато наследодателят остави низходящи, родители или съпруг, то той не може със завещателни разпореждания или чрез дарение да накърнява онова, което съставлява тяхна запазена част от наследството".

В противен случай и съпругът, и децата имат право на на иск по чл. 30, ал. 1 от ЗН. Според тази разпоредба всеки "наследник с право на запазена част, който не може да получи пълния размер на тази част поради завещания или дарения, може да иска намаляването им до размера, необходим за допълване на неговата запазена част". 

В ЗН е изрично записано, че "когато наследодателят е оставил низходящи и съпруг, запазената част на съпруга е равна на запазената част на всяко дете" и че "в тези случаи разполагаемата част при едно дете е равна на 1/3, при две деца е равна на 1/4, а при три и повече деца е равна на 1/6 от наследството".

Все още няма коментари

Още

Улеснява се безлихвеното кредитиране за пострадали от пандемията

03.07.2020

84
Случаите, в които работодателят е длъжен да уволни с предизвестие
Шофьори, внимавайте при плащането на глобите

26.06.2020

1465 1

Влез или се регистрирай за да коментираш

×