facebook
twitter

Консулт

КОНСУЛТ

Как може да се възстанови изгубена трудова книжка

8 640
 Снимка: Архив

Какво се прави при загубена трудова книжка? Губи ли се стажът, който е бил записан в нея?
 К.М., София

Според Кодекса на труда (КТ)  "трудовата книжка е официален удостоверителен документ за вписаните в нея обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя". Тя определено не е свързана единствено с доказване на трудовия стаж, а и е важна за всеки следващ работодател с информацията, която има в себе си.

По закон работникът или служителят при постъпване на работа е длъжен да представи този документ. Единствено ако той постъпва за първи път на работа, то тогава работодателят е длъжен в срок от 5 дни да го снабди с трудова книжка. Постъпването за първи път на работа се удостоверява от работника или служителя с писмена декларация. Трудовата книжка по правило трябва да се съхранява от работника или служителя, който е длъжен да я представя на работодателя при поискване, както и за вписване на нови обстоятелства в нея. При прекратяване на трудовото правоотношение именно в този документ работодателят е длъжен да впише данните, свързани с прекратяването, и да я предаде незабавно на работника или служителя.

В общи линии това са основните правила, свързани с трудовата книжка, когато тя е налична. И тук стигаме до казуса, при който тя е изгубена или пък човек просто не може да я намери. КТ предвижда специални, особени правила в такива случаи. "Когато трудовата книжка бъде изгубена по вина на работодателя, по искане на работника или служителя се издава нова трудова книжка от съответната инспекция по труда", казва още кодексът. В този случай работодателят трябва да представи на инспекцията по труда необходимите данни от предишните работодатели. Това е и първата хипотеза - ако вината е на работодателя. При втората хипотеза - когато трудовата книжка бъде изгубена от работника или служителя, пак инспекцията по труда му издава нова трудова книжка. Това обаче вече става въз основа на представени от работника или служителя достоверни данни. Така или иначе при всички положения е важно да се съберат всички предишни данни, защото те биха могли да бъдат важен елемент от евентуално показване и доказване на трудов стаж.

Процедурата по възстановяване на изгубената книжка върви по специална Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж, която е приета с постановление на Министерския съвет през 1993 г. Последното изменение в нея е от 2018 г. и то е именно по отношение на изгубената трудова книжка. В наредбата е записано, че когато трудовата книжка бъде изгубена или унищожена, съответната дирекция "Инспекция по труда" издава нова въз основа на писмено заявление декларация на работника или служителя, в която се посочва, че трудовата книжка е изгубена, кой я е изгубил и данни за работодателите, при които е работил. Ако тя е изгубена или унищожена от работника, то в новата трудова книжка съответната дирекция "Инспекция по труда" по местоживеене на лицето вписва данни за трудовия стаж въз основа на представените от него удостоверения по образец или други оригинални документи, съдържащи тези данни. Ако това е станало по вина на работодателя, съответната дирекция "Инспекция по труда" по местоседалището му го задължава в срок не по-дълъг от един месец да представи необходимото удостоверение за издаването на нова трудова книжка по образец. Този работодател трябва да поиска от предишните работодатели на съответния работник удостоверения по образец, а те трябва да ги дадат в 7-дневен срок от поискването им.
Иначе според наредбата стойността на издадената за първи път трудова книжка е за сметка на работодателя. При изгубване тя е за сметка в зависимост от вината - съответно на работника или служителя или на работодателя.
 

2

Влез или се регистрирай за да коментираш

Още

При договор за изработка поръчителят може да проверява постоянно
Бързото шофиране бърка по-дълбоко в портфейла

07.08.2020

352 1
Внимавайте откъде купувате врати

Коментари

kaily
снимка на kaily

Е как да пазиш десетина трудови книжки 40 години?

Тия са ненормални и аморални.

 

Augereau

За пореден път ми се припомня, че в администрацията трябва да се реже до кокал - безкомпромисно, жестоко и безмилостно спрямо паразитите, които работят в нея. Ама няма кой да го направи. В 21-и трябва да пазя някакъв хартиен парцал като очите си, за да ''доказвам стаж''. Пфу. 

Влез или се регистрирай за да коментираш