Медия без
политическа реклама

Държавата все още изплаща помощи за пандемията

Добавката за лекарите за април ще е 800 лв.

06 Май 2022
Pixabay

Ковид мерки у нас няма от два месеца, но помощите за пандемията продължават. От съществуващата подкрепа единствено тази за родителите е отменена с края на извънредната обстановка, но част от мерките са в намален размер, показва преглед в решенията на изпълнителната власт.

 

МЕРКИ ЗА БИЗНЕСА

Въпреки че отдавна у нас нищо не е затваряно, бизнесът продължава да има право да търси подкрепа от правителството за плащане на заплатите и осигуровките на своите служители. Мярката 60/40 се оказа най-дълго просъществувалата помощ в пандемията. Тя е удължена до юни, като тази година правилата са променени. Право на помощ имат фирмите, които докажат спад на оборотите за съответния месец с поне 40% спрямо средномесечните приходи за цялата 2019 г. При спад от най-малко 30% държавата покрива 50% от разходите за заплати и осигуровки.

За март срокът за кандидатстване бе 29 април, а за април ще се подават документи до края на май. Любопитно е, че за помощи за май и юни ще може да се кандидатства до 10 юни, като за двата месеца ще може да се кандидатства само с едно заявление.

 

МЕРКИ ЗА ЛЕКАРИТЕ

За април в здравната система се изплащат добавки в променен размер, за които бе взето отделно решение на надзорния съвет на НЗОК. Това се наложи, тъй като миналия месец вече не действаха разпоредбите за извънредната обстановка, но нямаше подписан анекс към националния рамков договор, с който от 1 май се увеличават цените на клиничните пътеки.

Лекарите, магистър фармацевтите от аптеките към болниците получават по 800 лв. Добавката за медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти е 550 лв. Помощник-фармацевтите в болничните аптеки получават също 550 лв. Добавките за санитари на трудов договор в болница са 120 лв.

Сумите са променени, тъй като от 1 април отпадна заплащането за работа в неблагоприятни условия, което беше в рамките на 120, 360 и 600 лв. за трите категории медицински служители - санитари, сестри и лекари. Продължава плащането на 1000 лв. за първа линия на хората, които пряко работят с ковид пациенти, но и тези добавки са по-малко заради по-малкото пациенти.

 

МЕРКИ ЗА ДОХОДИТЕ

Пенсионерите продължават да получават по 60 лв. ковид добавка, като тази сума е гарантирана до края на юни. Освен това тези, които не са на минимална пенсия, получават и компенсация за намалена сума от пенсия и добавка спрямо декемврийския размер. Така вече 21 месеца държавата изплаща добавка на всички, които получават пенсии. Първоначално добавката беше 50 лв. В чест на последните избори миналата година бе направена на 120 лв., като в този размер се изплаща в продължение на три месеца - октомври, ноември и декември. От януари 2022 г. добавката е 60 лв.

Ключови думи:

добавки, ковид, пандемия