Медия без
политическа реклама

Министрите задължиха школата ежедневно да следят за отпаднали ученици

10 Окт. 2019
Снимка: Архив

На фона на кризата с опразнените ромски училища заради слухове за отнемане на деца правителството вмени нови задължения на училищата и детските градини за предотвратяване на отпадането от училище. Всички директори на градини и училища ще трябва да сформират екипи за превенция, които ежедневно ще следят отсъствията на децата в риск от отпадане. Екипите ще са длъжни да работят тясно с родителите и да установяват своевременно причината за отсъствието, като ще правят и посещения по домовете. Новите задължения се приемат със смесени чувства в образователната система и пораждат въпроси заради правни неуредици около вменяването на новите отговорности.

От миналата година към училищата и детските градини съществуват екипи за обхват, които полагат усилия да осигурят присъствието в класните стаи на деца, подлежащи на задължително образование. Екипите работят на базата на предоставена от ГРАО информация за децата в задължителна училищна възраст, като в тях със заповед на регионалното управление на образованието се включват представители и на общината, дирекциите по социално подпомагане, при необходимост бюрата по труда, детски педагогически стаи и др.  Екипите работят ударно в началото на учебната година и между двата срока, но според МОН това не е достатъчно, защото има проблем с ежедневния контрол върху отсъствията при децата в риск от отпадане. По тази причина се създават и допълнителни екипи за превенция, които ще работят ежедневно. Към тях освен външните членове на екипа за обхват ще се включат допълнително педагози и друг персонал от училището или градината с цел да се осигури възможност за своевременно посещение по домовете.

ПРОБЛЕМИ

В първоначалния вариант на постановлението бе предвидено посещенията по домовете да са ежедневни и незабавни при установено отсъствие от училище по неуважителни причини. Заради недоволство от страна на учителите просветният министър Красимир Вълчев обеща изискването за незабавни посещения да отпадне и вместо това да се предвиди своевременна визита на място. В тези посещения следва да участват и външните членове на екипите за превенция, но се допуска това да не се случва - предвидено е външно участие да има до два пъти седмично. 

Обикалянето по домовете се приема като несвойствено задължение от страна на учителите и поражда серия от въпроси. Според коментари в платформата за обществени обсъждания strategy.bg има юридическа неяснота около термина "деца в риск от отпадане", а според длъжностните характеристики на учителите работното им място е училището. Така възникват въпроси за потенциални застрахователни рискове, например при нападение. Срещу ежедневното посещение на домовете се обявиха дори правозащитни организации като център "Амалипе", според които ежедневните посещения по домовете ще затормозят учителите и са неизпълними. Вместо това от центъра предложиха да се разчита повече на образователните медиатори, както и да се създаде система за известяване на родителите по алтернативни канали. Критиката за медиаторите бе възприета от просветното министерство и би следвало да е отразена в окончателния текст, който кабинетът вчера утвърди. Той обаче още не е публикуван. 

Още по темата