Quantcast

Медия без
политическа реклама

Магистрати питат да декларират ли криптовалутата си

Инспекторатът им препоръчва да го правят, за да могат да докажат бъдеща печалба

08 Май 2020
Pixabay

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) препоръчва на магистратите да вписват в имотните си декларации виртуалните валути, които притежават, макар и законът да не ги задължава да го правят. Обяснението е, че така ще могат да докажат произхода на средствата, ако в някакъв момент получат печалба от продажбата на виртуалната валута.

Разясненията на инспектората идват заради въпрос на магистрат, свързан с декларациите за публичност на имуществото, които съдии, прокурори и следователи подават всяка година пред ИВСС. Останалите хора на висши ръководни длъжности подават декларациите си пред антикорупционната комисия КПКНОПИ. Не е известно КПКОНПИ да имат подобни разяснения за виртуалните валути.

Инспекторатът пояснява, че тези валути трябва да се вписват в графата "налични парични средства".

ИВСС обяснява, че криптовалутите не са законно платежно средство, нито финансов инструмент, електронни пари или ценни книжа. В страната няма нормативна уредба на виртуалните валути и дейностите, свързани с тях. Липсва и легална дефиниция на "виртуална валута". Въпреки това, в практиката се приема, че търговията с виртуални валути е разрешена от закона, тъй като не са налице норми, които изрично да забраняват този вид дейност. В Европейския съюз също няма регулация, нито обща политика по темата.

Инспекторатът цитира Европейския банков орган, както и практиката на Съда в Люксембург. Както и това, че НАП третира доходите от продажба на виртуална валута като доходи от продажба на финансов актив.

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

Кого бихте подкрепили за кмет на София?