Медия без
политическа реклама

ИТ бизнесът влиза в класните стаи

Тази година националните програми в средното образование ще са 17 на обща стойност 76 млн. лв.

Екипът на МОН се надява новите национални програми да помогнат за модернизиране на българското образование.
Илияна Кирилова
Екипът на МОН се надява новите национални програми да помогнат за модернизиране на българското образование.

ИТ секторът влиза в българското училище - специалисти от бизнеса ще преподават уроци на учениците и ще обучават техните учители. Това предвижда една от 4-те нови национални програми в средното образование, чиито проекти бяха представени вчера от просветното министерство. През 2019 г. въпросните програми, по които МОН финансира училищата у нас извън делегираните им бюджети на проектен принцип, стават 17 на брой. Общо за тях ще са нужни 76 млн. лв.

"ИТ фирми в училище и учители в ИТ фирми" ще има три модула и ще се финансира с 1 млн. лв. По първия специалисти от ИТ сектора буквално ще влязат в класните стаи на краткосрочни семинари, за да мотивират учениците от 1-ви до 10-и клас да се ориентират към професия в тази сфера. Вторият модул е насочен към гимназистите от професионалните и профилираните гимназии, където бизнесът директно ще се включи в учебните часове със специално подготвени уроци. Целта е младежите да се запознаят с развитието на технологиите не само на теория, но и на практика. По третия модул самите преподаватели ще влязат в ИТ фирмите - на своеобразен стаж, на който трябва да придобият актуални знания и да влязат в крак с новите технологии.

Миналогодишната програма "Обучение за ИТ кариера", по която ученици се обучаваха за професията "приложен програмист", продължава и тази година, но с 370 хил. лв. по-висок бюджет, т.е. ще разполага със 770 хил. лв. Новото при нея е, че вече ще могат да се финансират и обучения на учители от направление компютърни науки, както и че ще има възможност да се валидират знания и умения, придобити от учениците извън училище.

На ИТ технологиите е посветена още една от програмите - ИКТ технологии в системата на предучилищното и училищното образование, която е с бюджет от 11 млн. лв. (1 млн. лв. повече от 2018 г.) По нея традиционно училищата получават средства за осигуряване на интернет, за внедряване на съвременни методи за електронно обучение, електронни дневници и платформи и т.н. М.г. с безжичен интернет са били снабдени 1115 учебни заведения, а през тази амбицията е безплатен интернет да получат всички 2400 школа у нас.

МОТИВАЦИЯ

Целта на пилотната програма „Мотивирани учители“ пък е да се намали недостигът на учители по математика, физика и астрономия, информатика и информационни технологии. За реализирането й се отпускат 1.7 млн. лв. „Предвижда се да бъдат обучени 100 специалисти в тези области за придобиване на педагогическа правоспособност. 100 действащи преподаватели ще получат допълнителна квалификация за учители по математика, физика, информатика, природни науки в основното образование, информационни технологии, чужд език и религия“, заяви зам.-министър Таня Михайлова. По думите й по един от модулите на програмата ще бъде сформиран „корпус“ от 80 педагози, които да бъдат изпращани в училища с концентрация на ученици с обучителни затруднения. Целта е те да споделят опит с колегите си и да помогнат за постигане на по-добри резултати.