Медия без
политическа реклама

И социалната пенсия за старост ще надхвърли 300 лв. от 1 юли

28 Май 2024
Илияна Димитрова

Най-ниската от основните пенсии, изплащани от държавното обществено осигуряване - социалната пенсия за старост, ще премине границата от 300 лв. от 1 юли. Министерският съвет предлага тя да се увеличи от 276,64 на 307,07 лв., а проектът е публикуван за обществено обсъждане.

В решението няма нищо извънредно - размерът на този вид пенсия се определя от Министерския съвет, а увеличението е 11%, с колкото ще бъдат увеличени и другите пенсии по швейцарското правило.

Промяната ще доведе до увеличаване на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност, тъй като по закон техният размер се определя в зависимост от социалната пенсия за старост. Това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия. Ще се повишат и нормативно установените добавки към пенсиите, които се определят в процент от социалната пенсия за старост.

Голямата предизборна пушилка с процента на увеличение е отразена и в документите към проекта на решение. Както писахме, окончателните данни за инфлацията и осигурителния доход дадоха 10% осъвременяване от 1 юли при заложени в бюджета 11%. Надзорният съвет на НОИ реши процентът да остане предвиденият - 11%, а оттам това ще бъде увеличението и на минималните пенсии, определяни от Министерския съвет. Очаква се минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да се увеличи от 523,04 лв. на 580,57 лв. от 1 юли.

Към 1 май 2024 г. 61 900 души получават пенсии, които не са свързани с трудова дейност. Двата вида добавки, които се определят от социалната пенсия - за чужда помощ и за ветераните от войните, се получават от 75 300 лица. Става дума за хора, които получават социална пенсия за старост, социална пенсия за инвалидност, пенсия за военна инвалидност, за гражданска инвалидност, персонални пенсии.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

пенсии