Quantcast
Делът на бедните пенсионери намалява, но остава висок в много области | СЕГА
facebook
twitter

България

Делът на бедните пенсионери намалява, но остава висок в много области

Печалният рекорд е в Кърджали - 56 процента
 Снимка: Архив

След като преди няколко седмици анализирахме влиянието на повишаването на пенсиите върху структурата на доходите и бедността, днес се спираме и върху регионалния аспект на бедността сред пенсионерите.

Разглеждаме като бедни пенсионерите, които са самотни или част от домакинство и получават месечна пенсия между 250 и 300 лева.

При така заложения критерий към началото на септември бедните пенсионери в страната са 704 хиляди души, от общо 2,12 милиона души. Най-много са те в София (66,3 хиляди души), Пловдив (62,3 хиляди души) и Варна (37,3 хиляди, а най-малко - в Перник и Габрово (по 11 хиляди души).

Графика 1: Разпределение на пенсионерите с размер на месечната пенсия под 300 лева, септември 2020 г.

 

Източник: НОИ, изчисления на ИПИ

 

Относителните дялове на бедните пенсионери обаче са по-важни за формирането на политики в областта, тъй като дават ясна представа за дълбочината на проблеми в регионите. С най-голям дял от на бедните пенсионери е Кърджали – 56% от всички пенсионери, близо до нея са Разград (47%) и Търговище (46%), а в страната като цяло те са 33% от общия брой. Единствено в столицата делът на бедните пенсионери е под 20%.

Графика 2: Дял на пенсионерите с размер на месечната пенсия под 300 лева, септември 2020 г.

 

Източник: НОИ, изчисления на ИПИ

Не е без значение и обстоятелството, че

бедността сред пенсионерите е проблем почти изключително на жените – средно за страната те са 77% от всички бедни пенсионери, в три области – Перник, Ямбол и Смолян – делът им е над 80% сред пенсионерите с месечна пенсия под 300 лева, а единствено в Кърджали е под 70%. Това отразява най-малко две обстоятелства – средната продължителност на живота на жените в България е почти 7 години по-дълга от тази на мъжете, което от своя страна означава, че те като цяло са свръхпредставени във възрастовите групи, които получават пенсии. От значение е и обстоятелството, че има разликата в заплатите и продължителността на трудовия живот между мъжете и жените, които формират размера на пенсията.

Броят на бедните пенсионери намалява във всички области. В периода между 2016 и 2020 г. най-чувствителен спад в броя на пенсионерите с под 300 лева месечна пенсия се наблюдава в Габрово и в София-град, с по 52%, докато средният за страната спад е 41%. Единствената област, в която свиването на дела на бедните пенсионери е чувствително по-бавно е Кърджали, с едва 18% в рамките на последните пет години. С други думи, периодът на рязко подобрение на стандарта на живот в страната и свиване на бедността не е подминал и пенсионерите, които са сред най-застрашените групи, наред с ниско образованите и неактивните. Това обаче не означава, че бедността сред пенсионерите е проблем от миналото, а единствено, че е облекчен до известна степен.

Графика 3: Динамика в броя на пенсионерите с размер на месечната пенсия под 300 лева, септември 2020 г. и 2016 г.

 

Източник: НОИ, изчисления на ИПИ

Областното разпределение и динамика на бедните пенсионери за пореден път подчертава нуждата от насочен и регионално-специфичен подход при дефинирането на социални политики. Това важи с особена сила за пенсионерите, при които пазарът на труда и ръстът на заплатите в добрите години нямат пряко влияние върху доходите, а единственият източник на подобрение би могло да бъде прякото решение за повишаването им. От една страна, при разходопокривния пенсионен стълб възможността за бъдещи увеличения на пенсиите е свързана с икономическия растеж, заетостта и доходите. От друга страна, дори при благоприятни бюджетни условия на дневен ред ще продължава да стои дилемата дали да се увеличават изпреварващо ниските пенсии без връзка с осигурителния принос на лицата, или да се стартира по-дълбока промяна в системата за социално подпомагане, която да подобри насочеността и адекватността на трансферите към групите в най-голям риск от бедността и изключването.

 

* Анализът е публикуван в седмичния бюлетин на ИПИ. 

Ключови думи:

бедни пенсионери
4

Влез или се регистрирай за да коментираш

Още

Правителството утвърди религиозните празници извън православните

18.12.2019

3346 13
МВР и Столичният инспекторат иззели 4 камиона с отпадъци за изгаряне

18.12.2019

3377 4
Пожар унищожи към 3000 прасета в Добруджа

18.12.2019

1114 6

Коментари

пато терапевт

 най-чувствителен спад в броя на пенсионерите с под 300 лева месечна пенсия се наблюдава в Габрово и в София-град, с по 52%, докато средният за страната спад е 41%.

Ааа, така! Маде ин НОИ!

Индексът на потребителските цени
за месец Юли 2020 г. спрямо месец Юли 2016 г. e 109.2%,
т.е. инфлацията е 9.2%.

Сега, ако имаше данни в НОИ да видим и по райони, всичко щеше да си дойде на мястото.

Уви, трябва да оПслужваме!

SvSophia
снимка на SvSophia

Делът на бедните пенсионери намалява по летални причини - масово мрат от преяждане.

'FranceskRivalta'8

http://afera.bg/wp-content/uploads/2019/05/GERB1011.jpg

 

„Пенсионери от Велинград благодарили на Борисов и ГЕРБ за щастливото детство, което са имали!
– Ама ние тогава не бяхме на власт! – казал Борисов.
– Е именно, затова де ! – казали му пенсионерите!“

 

«Wishful thinking» или политиката на Властта на суджуците, асансьорите, терасите, боклукомора, водомора, къщите на тъщите, ЕВРОмутрата ... към пенсионерите и техните доходи:

- Първото правителство на Борисов замрази пенсиите - от 2009 до 2013 г. те не помръднаха нагоре и с една стотинка.

- Извършената през 2013 г. актуализация не успя дори да покрие натрупаната инфлация.

- През 2014-2017 г. пенсиите бяха осъвременявани по швейцарското правило с нищожни проценти - 1.9 - 2.7%. През 2014 г. средната пенсия беше 311.35 лв. Днес - пет години по-късно, е 381.74 лв., а догодина ще стане 412.28 лв.

- През 2017 г. хиляди пенсионери не получиха дори 2.4% индексация заради апокрифно постановление от 2006 г. Кабинетът на Борисов отказа да поправи гафа.

- През 2019 г. индексацията беше с повече, но не заради щедростта на Борисов, а заради тръгналите нагоре цени. По същата причина ще е 6.7% от 1 юли 2020 г.

- 1.276 млн. пенсионери живеят под линията на бедност за 2020 г., изчислена на 363 лв.

- През 2019 г. трябваше да отпадне таванът за новите пенсии. Финансовият министър Владислав Горанов зачеркна този текст от кодекса за социално осигуряване.

- През 2018 г. кабинетът "Борисов" извади стажа преди 2000 г. от формулата за изчисление на пенсията, което по прогнози на НОИ щеше да ощети между 30 и 50% от новите пенсионери. След всеобщо недоволство и намеса на Борисов беше дадена възможност за избор на формула до края на 2022 г.

wreckage
снимка на wreckage

Пенсионерите са голем проблем, а бедните такива - още по-голем.

 

За съжаление правителството не можа да направи ноо за обезвреждането на таа бюджетна бомба със закъснител. Пенсионната възраст не беше вдигната на 75 години за мъжете и 80 за жените, системата на здравеопазването също не можа да редуцира броя им ф задоволителен мащап, ковидът също не даде очаквания резултат и ако не се земат крути мерки ни очаква сриф на фсичко, за което теа хора са работели цел живот.

 

Магнолий не треаше да уволнява Гораноф.

Влез или се регистрирай за да коментираш