Медия без
политическа реклама

АДФИ откри нарушения в поръчки за милиони в Перник

На кмета Владимиров е съставен акт, а материалите са изпратени и в прокуратурата

26 Апр. 2023
БГНЕС
На кмета на Перник Станислав Владимиров е съставен акт за административно нарушение

Сериозни нарушения са открити от Агенцията "Държавна финансова инспекция" (АДФИ) при обществени поръчки в Община Перник на обща стойност почти 21 млн. лв., съобщава actualno.com.

По сигнал са ревизирани 5 процедури от 2021 г. и сключените по тях 6 договора. Установени са три индикатора за измама. Поръчките са:

1. "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на проект "Рекултивация на депо за неопасни отпадъци на град Перник". Кандидатите са били 19, а договор е подписан с фирма "ИВТ Консулт" за 358 950 лв. (без ДДС), като таци ценова оферта е единствената отворена. Всички останали кандидати са били отстранени.

2. "Избор на изпълнител за строително-монтажни работи на проект "Рекултивация на депо за неопасни отпадъци на град Перник" с две обособени позиции: 1. Изпълнение на СМР на техническа рекултивация и 2. Биологична рекултивация.

За техническата рекултивация кандидатите са били 9. Сключен е договор с консорциум "Маркови егреци" ("Енерго Ремонт Строй", "Реноват" и "Люкос Инженеринг"), чиято оферта за 9 179 381 лв. е била единствената отворена, всички други са отстранени. За биологичната рекултивация кандидатите са били 7, отворените оферти са 6, а договор е подписан с "Руен Холдинг" АД за 336 960 лв.

3. "Осигуряване на външни експерти за изпълнение на дейности по организация и управление на проект "Рекултивация на депо за неопасни отпадъци на град Перник". Кандидатите са 6, отворена е само една оферта – на консорциум "Пулсар Еко" ("Еко Логистик А" и "Пулсар-С"). С него е сключен договор за 441 400 лв.

4. "Инженеринг за рехабилитация на ул. "Освобождение", кв. Тева гр. Перник". Кандидатите са 7, а отвореното предложение е само на "Нивел Строй" ЕООД за 2 432 111 лв.

5. "Инженеринг за изграждане на учебен корпус с басейн и топла връзка към сградата на ОУ "Св. Иван Рилски" и ПМГ "Христо Смирненски", гр. Перник". Кандидатите са 7, отворена е само оферта на "Некс Билд" за 7 457 175 лв.

Според АДФИ едно от сериозните нарушения, е несъответствие между сключения договор с проекта на договор, който винаги е част от документацията по съответната поръчка.

При три от процедурите са установени индикатори за измама. Те са свързани с дейността на назначените комисии за разглеждане и оценка на получените оферти. При извършената проверка на мотивите за отстраняване и съдържанието на техническите оферти на отстранените участници са установени данни за представяне от комисията на неточна и невярна информация. По този начин в трите процедури до оценяване и класиране се допуска само един участник, който е определен за изпълнител на обществената поръчка.

При петте процедури е установено, че част от мотивите на комисията за отстраняване на участниците са формални, непълни или субективни. Резултатите от оценяване на техническото предложение на единствения допуснат участник са изпращани само до него, вместо до всички участници.

В документацията на две от поръчките са цитирани разпоредби, приложими за процедура по "събиране на оферти с обява", а не за "открита процедура", каквито са обявените.

Като краен резултат от проверката на кмета Станислав Владимиров е съставен акт за установяване на административно нарушение. Предприети са и последващи мерки по Закона за държавната финансова инспекция, което значи подаден сигнал до прокуратурата за констатираните нередности.  

Още по темата