Медия без
политическа реклама

30% от училищата ни са средищни и защитени

Около 40 хил. ученици пътуват всеки ден до школото си

За пътуващите деца и ученици до 4-ти клас задължително се осигурява придружител.
Илияна Кирилова
За пътуващите деца и ученици до 4-ти клас задължително се осигурява придружител.

1250 ще са училищата и детските градини със специален статут, които няма да бъдат затваряни дори при липса на достатъчно деца, реши вчера кабинетът. Това прави около 30% от всички около 4200 образователни институции в страната.

В списъка на защитените т.г. попадат 100 детски градини и части от детски градини и 160 училища, става ясно от прессъобщение на МС. Това са забавачки и школа, намиращи се в райони с ниска гъстота на населението, гранични, планински и полупланински и на висока средна надморска височина. За защитена детска градина се отпускат между 19 и 21 хил. лв., а за защитено школо - между 29 и 31 хил. лв.

През миналата година защитените детски градини бяха 102. 10 от тях вече не отговарят на условията и отпадат от списъка. За защитени пък се предлагат нови 8 детски градини от общо пожелали 20, т.е. така общият им брой става 100 (с 2 по-малко от м.г.). Защитените училища пък от 159 стават 160 на брой. Едно от тях - основно училище „Хр. Ботев“, с. Раброво, обл. Видин, отпада от списъка поради предстоящото му закриване, а в замяна на това се предлагат още 2 нови училища за защитени (от поискали 9 такъв статут).

Средищните училища и детски градини, в които има поне по 10 и по 4 пътуващи от други райони деца, също намаляват - от 1014 на 990. Поради липса на пътуващи деца и оптимизация на училищната мрежа 57 училища и забавачки престават да бъдат средищни. За сметка на това пък за такива се предлагат 29 нови детски градини и 4 нови училища.

По данни на регионалните управления на образованието към началото на учебната година в 990-те средищни институции ще се обучават общо 18 775 деца и 181 220 ученици, като пътуващите деца в задължителна предучилищна възраст в детските градини са 2336, а учениците до 16-годишна възраст са 39 275. За всички тях се осигурява безплатен транспорт.