Медия без
политическа реклама

МОН подготвя проекти за 240 млн. лв. по програма "Наука и образование"

Очаква се около 70 млн. да бъдат вложени в допълнителни часове на деца с образователни затруднения

3 проекта за 240 млн. лв. подготвя просветното министерство по оперативна програма "Наука и образование". Единият ще е наследник на мегапроекта "Твоят час" с бюджет от 105 млн. лв., който приключва в края на тази година. Вместо най-различни извънкласни дейности по интереси обаче по новия проект ще се финансират само допълнителни обучения на ученици за преодоляване на образователните им затруднения. Очаква се бюджетът му да е 70 млн. лв. По другия проект ще се финансират детските градини за допълнителни обучения по български език за деца, чийто майчин език е различен от българския. Прогнозната сума, която ще се разпредели за целта, е 82.5 млн. лв.
За развитие на дигиталните умения в училище пък са планирани 90 млн. лв. В тази област са предвидени три вида дейности - създаване на отворен образователен "облак", т.е. електронно съдържание, до което ще имат достъп ученици и учители, обучение на преподаватели за преподаване на дигитални умения и обучение по компютърно моделиране още в първи клас.
Парите по програма "Наука и образование" бяха наскоро размразени, но пък рискът от загуби все още стои. Особено голям е проблемът с програмата за квалификация на педагогическите специалисти, която бе стопирана заради установените от ЕК нередности в част от проектите. До края на 2018 г. по нея трябва да отчетем 15 хиляди обхванати в обучение учители. 100 млн. лв. от парите за регионални научни центрове пък ще бъдат прехвърлени към програмата за бизнеса "Иновации и конкурентоспособност".

ТЕХНОЛОГИИ
МОН планира да разшири обхвата на програма "Старт за ИТ кариера". В момента по нея за "приложен програмист" се обучават 1000 ученици. Целта е до една година във всички училища да има локални wi-fi мрежи, както и електронни дневници.