facebook
twitter

Туш - 01-22-2020

9119 4
4

Коментари

maestrata

КОЙ държи късия повод?Маестро-??????

Toestaz

Да вземеш кокалите на Черепа - Ха бакалъм *.    

* Ха бакалъм =Хайде да видим...

Неслучаен турцизъм... 

Шилов

Тоестти, няма никакъв "Ха бакалъм". Онзи тип от Банкя вече очерта пътеката: най-първо Комисията по хазарта, после журналюгията ще си "намери по-горещи теми", сетне ще се вестне Гешев с някоя притча и т.н. както вече десет години.

Джиджи

Абе, не е точно така ... ?

 

Г-н Комарницки, току-що слушах Валери Симеонов при кикиРизова. ?

×