facebook
twitter

Първа страница

Банките масово не признават нотариално заверени пълномощни

Най-потърпевши от наложените от трезорите рестрикции са тежко болните и живеещите в чужбина
8643

Повечето банки у нас не приемат нотариално заверени пълномощни и отказват да извършват финансови операции чрез оправомощените лица, показа проверка на в. "Сега" по сигнали на читатели. Банките признават единствено пълномощни, съставени по техен образец и подписани пред техен служител едновременно от титуляря и упълномощеното лице. Някои изискват и периодично подновяване на пълномощни, дори срокът им да не е изтекъл. Така частните финансови институции на практика не признават нотариусите и тяхната функция, възложена им със закон от държавата да удостоверяват истинността на документи, подписи и да прехвърлят имущества.

В боравенето с пълномощни банките са наложили разнородни собствени правила, което обърква граждани и фирми в и без това сложното общуване с тях. В общите условия на някои от финансовите институции, като например Райфайзенбанк, е записано, че приемат подписа на титуляря да бъде заверен от нотариус само "по изключение", без да е ясно какво точно се има предвид. Други, като Пощенска банка, са по-благосклонни - признават пълномощно с нотариална заверка, но само ако тя е направена през последните 12 месеца. Има трезори като ОББ, които изискват клиентът предварително и писмено да ги извести, че от негово име ще се яви пълномощник и ако не го направи, отказват да го обслужат. Единични са трезорите като ДСК, които не поставят по-специални изисквания от това, което е допустимо по закон.

Заради това поведение на банките най-големи проблеми срещат роднините на тежко болни, които не са в състояние лично да потвърждават периодично желанието си някой друг да ги представлява. Обикновено става въпрос за възрастни хора, чиито единствени авоари често са банкови карти, по които получават пенсията си. Картата обаче на всеки две години трябва да се подновява и когато дойде този момент, роднините удрят на камък - банката категорично отказва да им предаде новата пластика и настоява да я връчи лично на титуляря.

Такъв е случаят с А.С., издала преди три години пълномощно на дъщеря си да я представлява пред Райфайзенбанк и от нейно име да извършва надлежно описани финансови операции. Междувременно здравословното състояние на възрастната жена се влошава, тя изпада в деменция и вече не е в състояние да потвърди пред банката пълномощното. Повече от два месеца дъщеря й се опитва да получи подновената банкова карта, на която пристига пенсията. От "Райфайзен" не гледат на случая като "изключение" и не признават безсрочното нотариално заверено пълномощно. Банковите служители отказват както да предадат новата банкова карта на упълномощената дъщеря, така и тя да тегли пари от нея на каса. И отсичат, че щом титулярят на сметката е в състояние да не може да изрази волята си, роднините й е добре да предприемат действия по назначаване на настойник или попечител по реда на закона за лицата и семействата. А това означава достъпът до пенсията от 200 лв. да се отдалечи най-малко с още година - времето, през което трябва да се водят съдебни дела за попечителство, без да се броят разходите за това. В отговор на възражението на роднините Райфайзенбанк посочва, че тези строги вътрешни правила всъщност целят "опазване на законните интереси на клиента".

С отказа на банките да предоставят подновени банкови карти се сблъскват и много българи, които учат и работят в чужбина. Масово трезорите отказват на упълномощените им родители или други роднини у нас да получат банковите им карти, когато валидността на старите е изтекла. Аргументът е, че в закон пишело, че банкова карта и ПИН кодът за нея се предават лично на титуляря. В същото време обаче има банки, които не правят проблем, стига в пълномощното изрично да е записано, че лицето е упълномощено да получи банковата карта и ПИН кода.

"Недопустимо е банките да не признават нотариално заверени пълномощни. Не е редно заради това, че някой може да злоупотреби, да се ограничава гражданският оборот", коментираха нотариуси. От Нотариалната камара припомнят, че от средата на 2016 г. всички банки имат достъп до информационната система "Единство", където всеки нотариус е задължен още същия ден да публикува пълния текст на заверените от него пълномощни. Така всяка банка, вместо да звъни на отделните нотариуси, може да провери достоверността на представените пред нея формуляри и подписи. И при липса на вписване или разминаване в данните да откаже да обслужи пълномощника. "Така че ние защитата на пълномощника сме я дали и с включването на банковите пълномощни в този регистър отговорихме на желанието на банките за по-голяма сигурност на клиентите", напомнят нотариусите.

Някои банки събират такси от клиентите си за проверка на представеното пълномощно в регистър "Единство". Самият достъп на банките до регистъра на Нотариалната камара също е платен, но едва ли това може да е причината те да се отказват да работят с пълномощни, заверени от нотариус.

Според нотариусите е незаконно банковите служители да ограничават срока на действие на пълномощните, искайки те да се подновяват всяка година. Така трезорите на практика не признават безсрочните пълномощни. "Само този, който дава пълномощно, може да каже за какъв срок го дава", е мнението на нотариуси.

Адвокати, които работят по банкови дела, също реагираха остро на поведението на банките и смятат, че те нямат основание да не приемат нотариална заверка, още повече ако намират потвърждение за нея в регистъра на Нотариалната камара. "Та нали това е целта на нотариалната заверка - да гарантира, че действително упълномощителят е лицето, което е вписано. Ако банките искат титулярят и оправомощеното лице да подпишат пълномощно единствено пред тях, какъв е смисълът тогава от нотариалната заверка", коментира адвокат Веска Волева, която има голям опит в съдебните дела срещу банки.

Според адвокат Десислава Филипова непризнаването на пълномощно е противозаконно, защото именно законът е дал правомощията и отговорностите на нотариусите да извършват заверки. Те са възмутени и от това, че банка си е позволила да препоръча на близките на свой клиент да станат негови попечители, тъй като той не е в състояние да потвърди пълномощното за разпореждане с издадената карта. "Не е работа на банката да преценява дали трябва попечителство. Това е сложна процедура, при която лицето първо се поставя под запрещение, а в ГПК има специална съдебна процедура със заседания, свидетели, медицински експертизи, явяване на прокурори, а може да има и втора инстанция. Минават години. Чак тогава общината може да назначи попечител или настойник. А през цялото това време средствата на хората са блокирани и банката борави с тях", посочи адвокат Волева.


ЗАТЯГАНЕ
През последните години банките станаха много рестриктивни по отношение на пълномощните, като очакванията са изискванията да се затягат още повече, коментираха експерти. Причината е в завишените изисквания по мерките срещу прането на пари. Затова при фирмите, където управителят е упълномощил даден служител, банките искат подновяване на пълномощното през определен период от време. Чести проверки се правят и заради фирмите бушони в схемите за източване на ДДС, които обикновено се водят на малоимотни граждани, но се представляват от трето лице. Правните отдели на банките са най-натоварените заради непрекъснатите проверки на преводи и документи да не би да са свързани с пране на пари.  Вероятно по тази причина от известно време е изключително трудно чужденец да си открие сметка в българска банка. Експерти обаче недоумяват защо подобни рестрикции се прилагат и в случаи, когато майка дава пълномощно на дъщеря си, защото е болна, или синът оправомощава баща си, защото учи в чужбина например. 
 

27

Влез или се регистрирай за да коментираш

Още

Транспортът и земеделието ще загубят десетки милиони еврофинансиране

16.09.2019

ТАНЯ ПЕТРОВА

944 1
Борисов и МВР замазват скандален арест на фоторепортер
Районният съд в София сложи GPS на призовкарите

Коментари

geo_19

И правилно! Банките си имат добра представа за "професионализма" при нотариалното производство при което не е трудно да се състави и завери пълномощно от уж името на упълномощителя. 

kaily
снимка на kaily

Това го няма никъде по света. Във Франция картата ти пристига на адрес, посочен от теб. След няколко дена ти пристига и ПИН.а в отделно писмо.

Не стига, че взимат лихви и такси в пъти над допустимото, ами се и гаврят с клиентите си.

Slava
снимка на Slava

Получавайте си пенсиите от Български пощи, при тях с нотариално заверено пълномощно (НЗП) децата ви или друг упълномощен могат да получават пенсиите ви без никакви проблеми.

В полицията също не признават НЗП.

Shaaban_bin_Robert

Ако ви се случи да не ви признаят нотариално завереното пълномощно, изискайте от съответния служител на свой ред да удостовери, че е служител на съответната банка. Нека ви покаже оригинала на трудовия си договор и съответно да се легитимира пред вас с документ за самоличност. Освен това можете да изискате да ви предоставят официален документ, издаден от съответната банка, в който пълномощните се обявявт за неалидни. След като ви признаят все пак пълномощното, можете да продължите като изтеглите цялата сума в монети от 1 ст. Вземете чувалчето с монетите, излезте от банката и след 2 мин. се върнете обратно и внесете същата сума по същата сметка и им дайте да броят монетите. Можете междувременно да си отделите стотина монети. Вероятно ще се наложи да си вземете един ден отпуск, но шоуто си заслужава.

Леля_Стойка_III

Не е лоша идеята за стотинките, но банките искат 30 лева такса за преброяване.

Solace

Шабане, приказваш глупости. 

duzov2

Ама за броенето на монети банките искат такса. 😉

Така поне е в ДСК.

peniko

Ми щом вече не се признават нотариално заверени пълномощни, трябват ли ни изобщо нотариуси?

nanyac

 Не е редно заради това, че някой може да злоупотреби, да се ограничава гражданският оборот", коментираха нотариуси. 

Коментират значи?

Спомням си, че във Варна техен колега завери пълномощно на застрелян предната вечер титуляр. За късмет в Алианц на отсрещната страна на булеварда са били наясно с (както пише колегата по-горе)  професионализма му. А имало бая парици в сметката, с бая нули.

Та тогава нотариусите не коментираха.

inventus

Както винаги банките са си опекли работата. Паричките от пенсиите се натрупват по сметките им. Роднините се затрудняват да ги ползват и си намират други начини да се финансират. А междувременно същите тези парички се въртят в банковият оборот и банката печели.

Sapienti_sat

Коя е жената на снимката? Банков служител, нотариус, адвокат и как би могло да се реши поставения проблем, защото според мен, очевидно, има такъв? Стана трудно да се живее!

 

И при това няма виновни, просто защото, няма държава! 🐾

 

Ку-Ку
снимка на Ку-Ку

Тука положението е: хвани единия, удари другия. И банките, и нотариусите, че и разни алчни роднини и обикновени измамници.

lisana

👍 Точно така, Ку-Ку! Измамата стана най-често практикуваната професия.

Zmeja

Ако при тегленето на пари има все пак някаква логика, то кажете ми каква е логиката в нашия случай: Изплащахме със съпругата заем, теглен от дъщеря ми и зет ми, които сега живеят в чужбина, с пълномощно, надлежно заверено от съответното консулство и Външно м-во. Никога не сме теглили пари от сметката, а само сме внасяли. Преди няколко месеца, когато оставаха само няколко вноски, банката отказа да взема от нас пари за погасяване на заема с мотива, че пълномощното било вече остаряло.

lisana

Змея, за внасяне на пари не искат пълномощно. А и вноските могат се трансферират направо от чужбина по сметката за изплащане на кредита. Примерът не е сполучлив.

Zmeja

Ха-ха! Банката се нарича "Райфайзенбанк". Примерът е с мен и съпругата. Не е преразказан.

И още нещо: Всеки месец пращаме чрез Български пощи неголеми суми до адрес в България. Не можеш да пратиш каквато и да е сума без да се легитимираш.

lisana

"Не можеш да пратиш каквато и да е сума без да се легитимираш."

 

Змея,  дъщерята и зетят не могат ли да се легитимират? Нали те са изтеглили кредита от свое име? Какъв е всъщност проблемът?

Zmeja

Казах. Дъщерята, зетя + внуците живеят в далечната чужбина. Затова ни бяха дали пълномощно.

Случаят с Български пощи няма връзка със заема. Той си е съвсем отделен. Може би някой си мисли, че има такива които "перат пари" пращайки по 100-200 лева по пощата.

Пръча

Дъщерята, зетя + внуците живеят в далечната чужбина. 

в русия наверно, по комунистически

Ace_

Как са ти отказали да вземат пари за погасяване на заем - когато си отишъл на каса да внасяш парите по сметката с основание "захранване на сметка"? За първи път чувам да се дърпат за погасяване на кредит, така че подозирам, че или си искал някаква друга операция, или са се опитали нежно да ти смъкнат повече пари за касов превод към сметка в банката.

 

Имаш три възможности:

1. нареди превод към сметката и виж дали ще го върнат (от твоя сметка в същата или друга банка)

2. направи касов превод (от твое име към сметката на децата - ще ти вземат по-голяма такса!)

3. накарай децата да си плащат сами вноските по кредита. 

 

Общо по темата: най-големите кражби се правят с пълномощни. Банката правилно е насочила клиентката си към съответната процедура. Самата клиентка утре ще ореве орталъка, ако някой тъмно зелен продаде апартамента с нотариално заверено пълнощно, надлежно подписано вчера от нейната диагностицирана с деменция майка.

lisana

 

Змея, изпратих запитване по е-поща директно до Райфайзен банк и получих следния отговор от тях: 

 

Subject:Re: въпрос

Date:Mon, 20 May 2019 16:54:42 +0300

From:Call.CENTER@raiffeisen.bg

To:*** (мен)

Здравейте,

За внасяне на средства по сметка от трети лица не е необходимо предоставянето на пълномощно.

 


С уважение,
RBBG Call Center
Телефон: 0700 10 000 (Vivacom); 17 21 (А1 и Telenor)
Работно време:делничен ден: 08.00ч до 20.00ч; събота: 09.00ч до 15.00ч
E-mail: call.center[кльомба]raiffeisen.bg


 

nanyac

За предоставяне на информация по кредита или сметката е редно да искат валидно пълномощно. Може би отказът е бил свързан с нещо такова.

Solace

Вероятно Райфа са отказали да приемат пари, защото може да има проблем - след време вносителите да претендират към кредитополучателя за парите. А на принципа "посредникът е ла*но" ще го отнесе банката - хем ще връща пари на вносителите, хем няма да може да си търси парите от кредитополучателя. А ако има и вещно обезпечение - става още по-забавно...

duzov2

До АСЕ, лисанка и другите, които не вярват на Змея. 

И аз имах същия проблем. 

Дъщерята на жената има кредит, който ние погасяваме и преди   3 - 2месеца от ДСК са отказали да приемат вноска /предварително погасяване/ по главницата му. Трябвало да се внася само от титуляра.

Истината е че правят всичко възможно за да взимат такси. От тях печелят най.много.

Не ми е ясна и логиката, да ти искат документ за самоличност при внасяне. Ако нямаш такъв - такса от 2 или 3 лева.

lisana

"И аз имах същия проблем."

 

Добре,  де, Дузов2, и двамата със Змея сте имали един и същ проблем, вярвам ви. Но защо и двамата стигате само дотам, да съобщите, че сте се сблъскали с абсурден проблем, и повече нищо да не кажете. Моля ви се, дайте поне малко информация, какво сте направили, като сте получили тези малоумни откази. Искам да разбера, как сте постъпили, а не от какво печелят банките. На мен ако ми откажат да внеса поредната вноска за погасяване на кредит, изтеглен примерно от  сина и снахата, веднага ще поискам среща с шефа на банковия служител, дето се прави на интересен. Ако и това ми откажат, ще пусна жалба до централния офис на банката с копие до надзорните органи.

 

Що се отнася до решението на банките да не признават нотариално заверени пълномощни - при теглене на суми! не при внасяне! - тук няма нищо абсурдно. Банките просто нямат доверие в нотариусите. А вие имате ли?

 

 

 

Пръча

банките не верват на каманяки, щото много лъжат и крадът, затова имат проблеми

PARAGRAF22

  Преди две години няколко пъти внасях суми по кредит на съпругатами (Сосиате Женерал Експресбанк).

 Пълномощно не искаха , но заплащвх по 2 лв. .такса , защото не съм аз длъжник.

Влез или се регистрирай за да коментираш

×