Quantcast

Медия без
политическа реклама

Парламентът гласува силно завишаване на глобите за фалшиво счетоводство

Pixabay

Без дебати депутатите одобриха на второ четене промени в Закона за счетоводството. Една от най-съществените промени е увеличаването на глобите за фалшиво счетоводство. Такава санкция ще се налага, ако се водят извънсчетоводни книги и регистри, отчитат се фиктивни сделки, несъществуващи разходи. Ръководителите, които допускат нарушения, ще се глобяват с между 5 хил. и 15 хил. лв. Глобата за фирми е между 10 хил лв. и 20 хил лв. вместо досегашните от 2 хил. до 10 хил. лв.

Промените разглеждат и подаването на декларация за платения от фирмите корпоративен данък. В случай, че група предприятия с крайно предприятие, което се намира в трета държава, осъществяват дейност на територията на България чрез средни и големи дъщерни предприятия и клонове, деклараця се публикува от дъщерното предприятие. Крайно предприятие, чиито приходи надвишават 1.5 млрд. лв. за два отчетни периода по отделно, изготвя декларация за втория период.

Законът за счетоводството е първият от пакет данъчни промени, предложени от правителството за следващата година. На първо четене законът бе приет със 106 гласа "за", 37 "против'' и 15 ''въздържал се''. Предстои в пленарна зала на второ четене да бъдат гласувани изменения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за акцизите и данъчните складове и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.