facebook
twitter

Справочник

България е 14-та държава-членка на ЕС, която осигурява свободен достъп до практика на свои съдилища в Европейския портал за електронно правосъдие

91

Изпълнители на Проекта ECLI-BG за въвеждане в България на Европейския идентификатор за съдебна практика ECLI са: „Апис Европа“ АД (АПИС) – водещ български доставчик на правна информация и Съюзът на юристите в България (СЮБ) – най-авторитетното сдружение на практикуващите юристи у нас. Проектът се осъществява с подкрепата на Висшия съдебен съвет в качеството му на ECLI координатор за България и е съфинансиран от Европейската комисия по Програма „Правосъдие“ на Европейския съюз.

На 16.11.2018 г. беше проведен заключителен форум по проекта ECLI-BG – Кръгла маса на тема: „ECLI и публикуването на съдебна практика в България и Европейския съюз – постижения и перспективи“. В рамките на дискусията, АПИС и СЮБ представиха постигнатите резултати по проекта и своята визия за усъвършенстване на системите, осигуряващи достъп до съдебната практика.

Изтъкнато бе, че българската съдебна практика вече е достъпна от Интерфейса за търсене по ECLI на Европейския портал за електронно правосъдие – e-Justice. В рамките на изпълнението на Проекта ECLI-BG, беше изградена свързаност между създадения и поддържан от Висшия съдебен съвет национален портал за публикуване на съдебни актове – т.нар. Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебни актове (ЦУБИПСА), и портала e-Justice, управляван от Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия. Благодарение на тази връзка, решенията на българските съдилища, публикувани в ЦУБИПСА, вече са достъпни за всички юристи, гражданите и бизнеса в Европейския съюз.

За по-добър достъп до съдебна практика на страните от Съюза, Съветът на ЕС инициира създаването на Европейски идентификатор за съдебна практика – ECLI, който да осигури точното и недвусмислено цитиране на решения на европейските и националните съдилища. ECLI е код, който се прикрепя към съдебните решения като номер. Той позволява индексирането им от Европейския портал за електронно правосъдие, поддържан от Европейската комисия, което означава, че решенията, които имат ECLI номер и съответните метаданни, могат да бъдат намирани при търсене през европейския портал: https://e-justice.europa.eu/.

След предварително съгласуване с Висшия съдебен съвет, проектът ECLI-BG избра централизиран подход за въвеждането на ECLI в България, а именно въвеждане на ECLI в националния портал за съдебна практика ЦУБИПСА. Този подход позволи всички публикувани в портала над 2 млн. съдебни акта да получат уникален ECLI номер.

Въвеждането на ECLI у нас се оказа особено полезно поради липсата на национална идентификационна система за съдебната практика. Затова прилагането на ECLI в България има двоен ефект – като национален стандарт за еднозначно идентифициране и правилно препращане към актовете на българските съдилища и като европейски стандарт за идентифициране на съдебна практика на съдебните институции на ЕС и държавите-членки. Така всички практикуващи юристи в България могат да се възползват от въвеждането му – съдии, съдебни служители, прокурори, адвокати, вкл. юрисконсулти и други. От една страна, те получават  знания как да използват ECLI в правни цитати, и от друга – намират решения на съдилищата на държавите-членки чрез Интерфейса за търсене по ECLI в Европейския портал за електронно правосъдие.

За постигане целите на проекта ECLI – BG партньорите АПИС и СЮБ разработиха цялостна програма за запознаване, популяризиране и практическо обучение на юристи и ИТ специалисти.

На проведените през месеците септември и октомври семинари във всички окръжни съдилища в страната специално подготвени лектори от АПИС и СЮБ запознаха участниците – съдии и съдебни служители, прокурори, адвокати и други практикуващи юристи, с практическите ползи от използването на стандарта ECLI в тяхната професионална практика.

 

Още

Хороскоп за петък

13.12.2019

1180
Прогноза за времето за 13 декември

13.12.2019

25
Хороскоп за четвъртък

12.12.2019

1254
×