facebook
twitter

Консулт

ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТ

Работодател не може по своя воля да уволни човек в отпуск

604
 Снимка: Архив

Може ли работодател да уволни служител, който е в отпуск?

А.Д., София

 

Кодексът на труда (КТ) предвижда много норми, които дават закрила на различни категории работници и служители. Има специални текстове за закрила на лица с намалена работоспособност, на жените, на непълнолетните. Има и специална част, която пък е озаглавена "Закрила от уволнение". Там са  определени правилата, както и категориите от работници или служители, които могат да бъдат уволнени от работодателя само с предварителното разрешение на Инспекцията по труда, дадено за всеки конкретен случай. 

Тази закрила се дава в случаите, когато става дума за прекратяване на правоотношения при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата, при намаляване на обема на работата, при спиране на работа за повече от 15 работни дни,  при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата. Тя се прилага и за уволненията при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях, както и ако работникът или служителят бъде дисциплинарно уволнен. Именно в тези случаи работодателят може да уволни само с предварително разрешение на Инспекцията по труда  работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст. Същото се отнася и до трудоустроен работник или служител, който е болен от посочени от Министерството на здравеопазването болести. Тази закрила има и човек, който е избран за представител на работниците и служителите по специалния ред на КТ. Под закрила е и работник или служител, който е член на специален орган за преговори, на европейски работнически съвет или на представителен орган в европейско търговско или кооперативно дружество, за времето, докато изпълнява функциите си.
И тук стигаме до защитата от уволнение при отпуск. Работодателят трябва да иска задължително и разрешение от Инспекцията по труда и ако иска да уволни работник или служител, който ползва към момента разрешения му отпуск. Или иначе казано, той не може да уволни по собствена воля човек в отпуск независимо от мотивите си. Дори и да е само защото иска да съкрати хора или просто защото нямало пари.

Това означава и че ако работник е пуснат в отпуск от примерно 15 дни, то той не може да бъде извикан, за да бъде уволнен или да бъде уведомен за уволнение. Още по-силна защита има за работник или служител, който ползва отпуск  поради бременност, раждане и осиновяване. В този случай уволнение може да има единствено при закриване на предприятието.
При всички случаи обаче, ако работник бъде уволнен по време на отпуск и това не е станало с разрешение на Инспекцията по труда, то става дума категорично за незаконно уволнение. А КТ предвижда специални текстове за защита срещу незаконно уволнение. 

Много често съдилищата отменят уволненията като незаконни, и то именно защото закрилата е много силна. Нещо повече. В случаите, когато за извършване на уволнението се изисква предварителното съгласие на Инспекцията по труда или на синдикален орган и такова съгласие не е било искано или не е било дадено преди уволнението, то съдът отменя заповедта за уволнение като незаконна само на това основание, без да разглежда трудовия спор по същество. А това влече след себе си и връщане на работника или служителя на работа, както и присъждане на обезщетение.

 

 

 


 

Все още няма коментари

Още

Улеснява се безлихвеното кредитиране за пострадали от пандемията

03.07.2020

161
Случаите, в които работодателят е длъжен да уволни с предизвестие
Шофьори, внимавайте при плащането на глобите

26.06.2020

1475 1

Влез или се регистрирай за да коментираш