facebook
twitter

Консулт

КОНСУЛТ

Преживелият съпруг наследява починалия

3 808
 Снимка: Архив

Как и какво наследява преживелият съпруг?

С.З., София

 

 

Според Закона за наследството съпругът(ата) наследява част, равна на частта на всяко дете. Така ако например починалият е оставил две деца и съпруг, в общия случай те получават по една трета от наследството. Има обаче вариации, включващи житейски ситуации, в които няма деца. Така по чл.9,ал.2 от ЗН, когато съпругът наследява заедно с баби и дядовци или с братя и сестри, или с техни деца или внуци, той получава половината от наследството. Това е, ако наследството е било открито преди навършването на 10 години от сключването на брака. Ако обаче имат повече години брак при същата хипотеза с възходящите, братята и сестрите, преживелият съпруг получава по закон не половината, а две трети. Ако няма нито деца, нито възходящи, нито братя и сестри, съпругът наследява всичко. 

За доизясняване на казуса е необходимо да се посочи чл. 54 на действащия в момента Семеен кодекс, от който чрез аргумент от противното може да се извлече изводът, че съпрузите са законни наследници един на друг. Във въпросната разпоредба е записано, че "след развода бившите съпрузи престават да бъдат законни наследници един на друг и губят изгодите, произтичащи от разпорежданията в случай на смърт, направени преди това".

Съпрузите са и не просто наследници, а наследници със запазена част. Такива са още само тези по права линия -  децата, внуците или в някои ситуации родителите на починалия. Според чл. 14 от Закона за наследството всеки може чрез завещание да се разпорежда с цялото си имущество, без обаче да накърнява чрез него или пък чрез дарение запазената част на тези законни наследници. Както стана вече дума, сред тях са и преживелите съпрузи. Законът казва, че ако наследодателят се разпореди с повече от разполагаемата част, всеки от наследниците със запазена част, призован към наследяване, има право да иска намаляването им до размера на запазената му част.

Законът определя, че запазената част на децата, когато наследодателят не е оставил съпруг, е половината от имуществото при едно дете и низходящи от него и две трети при две и повече деца или внуци. Ако пък са оставени деца и внуци, но и съпруг, то запазената част на последния е равна на тази на всяко дете. Като при едно дете разполагаемата част е 1/3, а 2/3 е запазена част. При две деца има 1/4 разполагаема и 3/4 запазена част, при три и повече деца - 1/6 разполагаема и 5/6 запазена част от имуществото на наследодателя. Запазената част на родителите или преживелия от тях е винаги 1/3.  

Според чл. 29, ал. 3, изр. 1 от ЗН пък запазената част на съпруга е 1/2, когато наследява сам, и 1/3, когато наследява с родители. Както вече стана ясно, когато съпругът наследява с низходящи, то неговата запазена част е равна на частта на всяко дете. Години наред имаше проблем с нееднаквото решаване на случаите, когато съпругът наследява с наследници от третия наследствен ред - братя и сестри или техни деца и внуци или такива и възходящи от втора и по-горна степен, които по закон нямат запазена част.

С постановление на Върховния съд обаче и този проблем е изясняван. Според него няма спор, че съпругът е наследник със запазена част. Той наследява с всеки от трите реда наследници: първи ред низходящи (деца, внуци), втори ред - родители, и трети ред - братя и сестри или техни деца и внуци, както и възходящи от втора степен - баба, дядо, прабаба и прадядо. Низходящите изключват от наследяване наследниците от другите два реда, родителите изключват третия ред. Низходящите и родителите не наследяват с наследници без запазена част. Това право е дадено само на съпруга.

 

 

Все още няма коментари

Още

При договор за изработка поръчителят може да проверява постоянно
Бързото шофиране бърка по-дълбоко в портфейла

07.08.2020

352 1
Внимавайте откъде купувате врати

Влез или се регистрирай за да коментираш