facebook
twitter

Консулт

По съребрена линия се наследява до шеста степен включително

3293
Снимка: Архив

Докъде стига списъкът на лицата, които може да наследяват? Лелите и братовчедите включват ли се сред тези хора?
М.Щ., София

 

До 1992 г. в България наследниците, които се признаваха от закона, бяха разположени в 3 реда, като всеки по-преден изключва следващия. В първия влизат децата, както и другите низходящи на наследодателя - внуци и правнуци. Тук по правило наследяват децата. Ако те обаче не са живи, но са оставили деца (които за закона са внуци или правнуци), тогава наследяват последните. Те изключват родителите. Ако няма деца или низходящи от тях, се преминава към втория ред. При него наследяват пак роднини по права линия. В случая обаче те са възходящи - родителите на наследодателя. Ако и те не са живи, то идва третият ред. В него са братята, сестрите, дядото, бабата, прадядото и прабабата. До 1992 г. това означаваше, че ако няма наследник от някой от тези 3 реда, то тогава наследяваше държавата. Във въпросната година обаче бе променен законът за наследството (ЗН) и бе въведен четвърти ред на наследници - съребрените роднини от 3 до 6 степен включително. Така, когато починалият не е оставил възходящи от втора и по-горна степен братя и сестри или техни низходящи, то тогава наследяват роднините по съребрена линия до шеста степен включително. Изрично е отбелязано и че по-близкият по степен и низходящият на по-близък по степен изключват по-далечния по степен.
И тук стигаме до конкретните въпроси - кои са роднините по съребрена линия и кои са тези до 6-а степен. Според Семейния кодекс (СК) родството по съребрена линия е връзката между две лица, които имат общ родоначалник, без едното да произхожда от другото. Степените на родство при съребрена линия пък се определят по следното правило: броят се ражданията от единия роднина до общия родоначалник (без да се брои последният) и се събират с броя на ражданията от общия родоначалник до другия роднина. Така най-близката степен на родство по съребрена линия е втора - тук липсва първа. Например брат и сестра са роднини по съребрена линия от втора степен, чичо и леля спрямо племенник са от трета степен, първи братовчеди са от четвърта степен. От четвърта степен са и чичото и лелята и децата на техните племенници. 
Важно е да се знае, че роднините по съребрена линия нямат право на т.нар. запазена част от наследството и не могат да претендират срещу разпореждане на наследодател с дарения и завещания преди смъртта. Такава част имат единствено роднините по права линия - низходящите като деца, внуци, правнуци, възходящите като родители, баба, дядо, прабаба, прадядо и съпругът. Ако тази част бъде накърнена, законът за наследството дава право на всеки от изброените наследници да иска възстановяването й. Извън този кръг обаче никой друг не разполага с това право. Всичко това означава, че наследодателят може, ако не остава никой със запазена част, спокойно и преди смъртта си да се разпореди с цялото си наследство с завещание и да лиши всички съребрени роднини от наследство.
 

Все още няма коментари

Още

Как се разпределя наследството между съпруг и деца
Недвижим имот се придобива и чрез замяна с друг
За самоуправство законът предвижда дори затвор

Влез или се регистрирай за да коментираш

×