Quantcast
Кога е изгодно да прехвърлим втората си пенсия в НОИ | СЕГА
facebook
twitter

Консулт

Кога е изгодно да прехвърлим втората си пенсия в НОИ

Текат последни дни за смяна на осигуряването за хората, изпуснали 5-годишния срок
1 693
 Pixabay

Остават още само три дни до изтичането на поредната отсрочка за прехвърляне на осигуряването за втора пенсия в НОИ. Тази възможност бе дадена на хората, които са изпуснали срока да се откажат от частните пенсионни фондове. Тя предвижда българите, на които до 30 юни 2021 г. включително остават по-малко от 5 години до навършване на възраст за пенсиониране за трета категория труд и на които не е отпусната пенсия еднократно, в срок до 30 юни 2021 г. да упражнят правото си на избор да се осигуряват само в НОИ.

В последните месеци много псевдоексперти подвеждат хората, че прехвърлянето на партидата в НОИ е винаги за предпочитане. Това обаче съвсем не е така. Припомняме за кои хора е по-добре да запазят пенсионните си спестявания в универсалните фондове, тъй като това ще им носи допълнителен доход, колкото и малък да е той.

 

Само една пенсия – втора

 

За голяма част от първите жени, които трябва да се пенсионират с две пенсии до 2024 г., парите от втория стълб ще са единственото пенсионно плащане за известно време. Това са жените с натрупани суми до 3000 лв. към началото на годината. Техните спестявания показват, че те нямат необходимия стаж за пенсия от НОИ. За разлика от държавния стълб частният плаща при навършване на пенсионна възраст за трета категория труд. Така въпреки липсата на условия за пенсиониране от държавното обществено осигуряване тези жени ще могат да получат натрупаните средства по партидите си.

 

Минимална или максимална пенсия от НОИ

 

Не е изгодно да се прехвърлят в НОИ и хората с партиди до 9000 лв. Много е вероятно те да получават минимална пенсия от НОИ, а тя не може да се намалява, т.е. две пенсии при всички случаи ще са повече от една.

Хората, които очакват да получават тавана на пенсиите, също няма смисъл да се прехвърлят в НОИ - колкото и спестявания да добавят там, пенсията им няма да се увеличи от това, докато вторият стълб ще им предоставя допълнително плащане.

 

Две пенсии са по-малко от една

 

В една от горните хипотези ще попаднат повечето от първите пенсионери на реформата. Въпреки че за тях говорим най-много, делът на хората, за които две пенсии ще са по-малко от една, не е толкова голям. Това са хората, които в началото на годината имат партиди с натрупвания между 9000 и 13 000 лв. За тях не е сигурно дали пожизнената пенсия от втория стълб ще покрие намалението на основната, затова те трябва добре да премислят възможностите си.

Този избор стана що-годе информиран с актуализирането на електронния калкулатор на НОИ, чрез който всеки срещу персонален идентификационен код (който е различен от ПИК на НАП) може да провери каква пенсия ще получава. В нея вече са включени последните промени, с които коефициентът на редукция на основната пенсия заради отчисленията за втората е намален от 20% на 9%.

 

СРОКОВЕ

След изтичането на поредния гратисен период за избор на осигуряване започват да действат нови срокове за упражняване на това право. Така от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. човек ще може да промени осигуряването си до 1 година преди навършване на пенсионна възраст по чл. 68, ал. 1 на КСО. От 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. срокът се удължава на 2 г. От 1 януари 2031 г. до 31 декември 2035 г. става 3 г., от 1 януари 2036 г. до 31 декември 2037 г. - 4 г., а след 1 януари 2038 г. - 5 г.

Ключови думи:

втора пенсия

Още

Втората пенсия най-често е разсрочено плащане до 300 лв.
НОИ няма да разкарва хората с намалена пенсия за преизчисление
15 000 души трябва бързо да поискат преизчисляване на пенсията от НОИ

06.09.2021

Обновена

72338