facebook
twitter

Консулт

Електронен фиш от камера също се обжалва в съд

3673
Снимка: Архив

Могат ли да се обжалват в съда и електронните фишове от камерите?

Г.Е., София 

"При нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, за което не е предвидено наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки, се издава електронен фиш в отсъствието на контролен орган и на нарушител за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение". Това е записано в чл. 189 от закона за движение по пътищата (ЗДвП). 

Електронният фиш задължително трябва да съдържа данни за: териториалната структура на МВР, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точният час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката, начините за доброволното й заплащане. Това е важно да се знае, защото дори липсата само на едно от тези неща може да доведе до успешно съдебно дело срещу въпросния електронен фиш. Или иначе казано, и електронните фишове подлежат на атака, на обжалване пред съд.

Според ЗДвП електронните фишове се връчват с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез длъжностните лица на определените от министъра на вътрешните работи служби за контрол. В 14-дневен срок от получаването му собственикът заплаща глобата или предоставя в съответната териториална структура на МВР писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението, и копие на свидетелството му за управление на моторно превозно средство. Това е за случаите, в които е заснето нарушението, но колата не е управлявана от лице, което е собственик на колата. В тези случаи на лицето, посочено в декларацията, се издава и изпраща електронен фиш за извършеното нарушение. Първоначално издаденият електронен фиш се анулира. Електронен фиш може да се анулира и ако се окаже, че съответното МПС е било обявено за издирване или пък е със специален режим на движение. МВР уведомява в 7-дневен срок собственика дали анулира или отказва да анулира фиша.

Ако нищо подобно обаче не се е случило, то има връчен електронен фиш. Правилото е, че той подлежи на обжалване по реда на Закона за административните нарушения и наказания. Жалбата срещу електронния фиш се подава в 14-дневен срок от получаването му. В 7-дневен срок от получаване на жалбата директорът на съответната структура на МВР, на чиято територия е установено нарушението, я изпраща заедно с цялата преписка на съответния районен съд. Той е длъжен в съпроводителното писмо да посочва и доказателствата в подкрепа на обжалвания електронен фиш, както и информация за участъка от пътя с описание на мястото и географските координати, действащото ограничение на скоростта, посоката на движение на автомобила, разположението на автоматизираното техническо средство, неговия вид и данни за извършена метрологична проверка. 

При плащане на глобата, наложена с електронен фиш, се дължи 70% от нейния размер. Глобата, наложена с електронен фиш, който е бил обжалван и потвърден от съда, се дължи обаче в пълен размер. Иначе влизат в сила електронните фишове, които не подлежат на обжалване, не са обжалвани в законовия срок или пък са обжалвани, но са потвърдени или изменени от съда. Влезлият в сила електронен фиш се смята за влязло в сила наказателно постановление.

 

 

2

Влез или се регистрирай за да коментираш

Още

Братя и сестри наследяват, ако няма деца и родители
Как човек може да се оплаче от бавно правосъдие в България
Наемателите не дължат данък сграда и такса смет

Коментари

Майндърбайндър

Никъде не срещам срок,в който КАТ е длъжен да изпрати електронния фиш на нарушителя.Сроковете са за гражданите,а на милиционерите-когато им дойде музата.

тупан темно
снимка на тупан темно

12 месеца след установяване на нарушението. После все едно, че е нямало нарушение.

Влез или се регистрирай за да коментираш

×