Медия без
политическа реклама

Върховният съд възкреси въпроса да се гори ли боклук в София

ВАС задължи административния съд в столицата да разгледа отново жалбата на екологичното сдружение "За Земята"

Илияна Кирилова

Въпросът опасно ли е за здравето на живеещите в София да се построи инсталация за горене на отпадъци почти в центъра на града застава отново на дневен ред. Дни след като управляващото мнозинство в Столичния общински съвет - ГЕРБ, СДС, ВМРО и "Атака", реши, че няма нужда от референдум по темата, съдът подсказа друго. Върховният административен съд отмени решението на по-долната инстанция - Административен съд София град, да остави без уважение жалбата на сружение "За Земята" срещу направената оценка за въздействие на околната среда във връзка със строежа на инсинератор за изгаряне на гориво от RDF (твърди) отпадъци на територия на ТЕЦ-София, показват регистрите на ВАС. Решението е окончателно и гласи същата жалба на "За Земята" да бъде разгледана отново от друг състав на АССГ.

В мотивите си ВАС посочва, че първата инстанция "не е подложила на преценка разгледаните рискове от аварийни ситуации и мерките за реагиране...", а също и че "следва да бъдат изяснени въпросите относно здравния риск, съдържанието, нивата и териториалния обхват на разпространение на вредните за човешкото здраве емисии от изпускащото устройство".

збраната площадката за реализация на инвестиционното предложение (RDF-инсталацията) се намира в район „Сердика“, но по делото са налице достатъчно данни за вероятно неблагоприятно въздействие от реализацията върху съседните райони и съответно – за потенциална опасност за засягане на околната среда на териториите на тези райони", пише в решението.

В направения ОВОС като потенциално засегнато население в района, в който се предлага да бъде реализирано инвестиционното предложение, са отделени следните 3 групи: строителните работници, работещите на територията на площадката, и работещите на територията на инвестиционното предложение, посочва ВАС. Живеещите в кварталите на район „Сердика“ не са разгледани като потенциално засегнато население по съображение, че след въвеждане на инсталацията в експлоатация при спазване на технологичния режим на пречиствателните съоръжения не се очаква влошаване на показателите и нормите за качеството на атмосферния въздух, отбелязва съдът.

Горното заключение е оспорено от „За земята“ с твърдение, че емисиите на въглероден окис и азотни оксиди ще се разпространяват върху територията на „Сердика“ и не само върху нея, но и върху жилищни и обществени сгради в районите „Нови Искър“, „Надежда“ и „Подуяне“ и „Кремиковци“, припомня върховният съд. Той заключава, че засегнатата общественост, която има право да участва в обществените консултации, обхваща не само пряко засегнатите лица от реализацията на инвестиционното предложение, но и тази общественост, за която съществува вероятност да бъде засегната. Заключението в ОВОС, че от експлоатацията на инсталацията не се очаква влошаване на качеството на атмосферния въздух спрямо данните от доклад за 2012 г., не може да се възприеме в смисъл, че изпусканите нови въздушни замърсители ще се ограничат върху територията на производствената площадка, пише в решението.

В хода на първоинстанционното съдебно производство не е изяснено какъв е териториалният обхват на разпространение на вредните за човешкото здраве емисии от новото изпускащо устройство в зависимост от климатичните и атмосферните условия, приема още ВАС, Неправилно е отхвърлено искането на "За Земята" за допускане на допълнителна съдебна експертиза, която да даде заключение при нормална (безаварийна) работа на инсталацията, като се нанесе обхватът на емисиите на CO, върху кои райони освен „Сердика“ ще се разпространи вредното въздействие на атмосферните замърсители с оглед посочения от вещите лица радиус за площадката на ТЕЦ „София“, постановява съдът.

Освен това първоинстанционният съд не е подложил на преценка разгледаните рискове от аварийни ситуации и мерките за реагиране, се казва в решението. Не е събрал доказателства и не е изяснил възможността за възникване на сценарий на най-лошия възможен вариант, дали този вариант е бил предмет на общественото обсъждане и в случай на лишаване на обществеността от обсъждането му това съставлява ли съществено нарушение на административнопроизводствените правила, преценява върховният съд.

Както "Сега" писа, на 11 юни властта в София блокира опита на опозиционната коалиция "Демократична България" и на независимия общински съветник Борис Бонев да прокарат искане за провеждане на референдум дали да се гори боклук на територията на ТЕЦ-София. Мотивът на управляващите бе, че темата е експертна и че по нея на гражданите може да се внушат множество фалшиви новини. Представителите на БСП в СОС се въздържаха по въпроса за референдума с аргумент, че преди време вече са поставяли неуспешно това искане и че според тях инсинератор трябва да има, но той трябва да се построи на територията на завода за компостирането на отпадъци в с. Яна.

През ноември м.г. след дългогодишни спорове дали и как да се гори RDF горивото от този завод ЕК обяви, че ще отпусне 94 млн. евро за построяването на инсинератора.  Предвижда се новата централа да произвежда комбинирана енергия - 55 мегавата (MW) топлинна и 19 MW електрическа, като за целта ще използва около 180 хил. тона RDF отпадъци годишно. 

Още по темата