Медия без
политическа реклама

Съд задължи концесионера на Витоша да ремонтира влека "Конярника"

Решението на Върховния административен съд е окончателно и не подлежи на обжалване

04 Май 2023
МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Ски центърът "Конярника" на Витоша, който от години не работи и се руши, трябва да бъде ремонтиран, реши Върховният административен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. ВАС смята, че заповедта на главния архитект на София Здравко Здравков, с която на собственика на съоръжението се указва да го възстанови, е законосъобразна. С това върховните съдии отменят постановление на Административен съд София – град (АССГ), който преди време отсъди в обратната посока. "Върховните магистрати приемат, че заповедта на главния архитект е издадена в съответствие с приложимите материалноправни разпоредби, а изводите на АССГ са направени в противоречие с материалния закон и събраните по делото доказателства. Предвид изложеното, съдебното решение се явява неправилно и постановено в нарушение на материалния закон и следва да бъде отменено", се казва още в съобщението на ВАС.
Със заповедта на Здравков от 2021 г. бе одобрен констативен протокол на комисия, назначена за обследване на състоянието на ски центъра. На собственика на обекта е наредено в срок от 3 месеца да извърши ремонтни и възстановителни дейности за поправяне и привеждане на съоръжението в съответствието с изискванията на закона. Става дума за лифтова станция и въжена линия с фундаменти, носещи стълбове, конструкция седалки, носещо стоманено въже, ролкови и закрепващи механизми“. Здравков задължава собственика също така да обезопаси лифтовата станция, да изготви конструктивно обследване на строежа и да изготви и съгласува инвестиционен проект.
"Заповедта е издадена въз основа на констативни протоколи, съгласно които въжената линия и чайната не отговарят на изискванията на Закона за устройство на територията и не са в състояние да изпълняват функцията си, поради което е необходимо да бъдат ремонтирани и поддържани в изправно състояние с цел осигуряване на сигурност, безопасно функциониране, здраве, безопасност на движението, хигиена, естетика, чистота и спокойствие на гражданите", припомня ВАС.
Според съдебно-техническа експертиза ски–влекът и чайната не функционират, като сградата е в недобро състояние и се нуждае от рехабилитация, но не е застрашена от самосрутване. Ски-влекът не е в изискуемото по закон техническо състояния и за възстановяване на експлоатационната му мощност е необходим основен ремонт или при липса на части – изграждане на нов строеж. Според вещите лица ски-влекът е техническо съоръжение, което не може да съществува без чайната, като те двете представляват функционален комплекс.
"Констатираното по делото и от съдебно-технически експертизи лошо техническо състояние на ски – влека и компроментираният покрив на сградата, както и нейната необезопасеност и занемареност, безспорно установяват наличието на обекти, за които са налице предпоставките за издаване на заповед по ЗУТ и които мотивират административният орган да нареди ремонтни и възстановителни дейности за обезопасяване на сградата, възлагане на конструктивно обследване на съоръжението, изготвяне и одобряване на инвестиционен проект и изпълнение на този проект", гласи окончателното решение на ВАС.

Ски съоръженията на Витоша бяха приватизирани през 2007 г. от дружеството "Витоша ски", собственост на регистрираното на Британските Вирджниски острвои "Елора Мениджмънт Лимитед". Дружеството, както и това, което концесионира ски зоната в Банско, се счита за свързани с мажоритарния акционер в Първа инвестиционна банка Цеко Минев, който е и председател на Българската федерация по ски. 

Още по темата