Медия без
политическа реклама

Документи

Решение на НС за оказване на военна и военнo-техническа подкрепа на Украйна и укрепване на отбранителните способности на България

03 Ноем. 2022
Илияна Кирилова

(пълен текст)

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 84, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, като:

 • Потвърждава декларацията на Четиридесет и седмото Народно събрание във връзка с агресията на Руската федерация срещу Украйна.
 • Като категорично осъжда агресията на Руската федерация срещу Украйна приема, че това е най-значителната заплаха за мира и сигурността в Европа.
 • Потвърждава категоричната си подкрепа за териториалната цялост на Украйна и отхвърля незаконното анексиране на украински територии чрез т.нар. "референдуми", като подчертава значението на решенията на ООН в тази връзка.
 • Настоява, че отбранителните действия на Украйна срещу агресивното въоръжено нападение са нейно неотменимо право и в пълно съответствие с чл. 51 от Устава на ООН и следва да бъдат ефективно подкрепяни чрез предоставянето на адекватно въоръжение и оборудване.
 • Настоява, че отношенията на България със съюзниците в НАТО и партньорите в Европейския съюз, голяма част от които предоставиха директна военна помощ и подкрепа на Украйна, са от изключително значение за българския национален интерес.
 • Отчита необходимостта от спешно прекратяване на зависимостта от Руската федерация за поддръжка на въоръжение и техника, което подкопава боеспособността на Българската армия.
 • Подчертава необходимостта от укрепване на сигурността на България във всички области чрез модернизиране и укрепване на способностите на въоръжените сили, чрез подпомагане на растежа и иновациите на отбранителната индустрия и увеличаване на научния потенциал в сферата на отбраната и сигурността,

Реши:

 1. Министерският съвет в срок до един месец да внесе в Народнотонсъбрание проект на решение за предоставяне на военна и военно-техническа подкрепа за Украйна като принос към общите усилия на международната общност за подпомагане на жертвата на агресията, съобразно българските възможности и гарантирайки сигурността и защитата на населението.
 2. Министерският съвет в кратък срок да организира подписването на споразумения за предоставяне на необходимото военно оборудване, отчитайки българските възможности.
 3. В срока по т. 1, Министерският съвет да проведе преговори с правителствата на съюзниците в НАТО и партньорите в Европейския съюз за придобиване, предоставяне или разполагане на заместващи способности или усилващ отбранителните ни способности капацитет, което да позволи ускореното освобождаване от остарялото съветско въоръжение и техника.
 4. Министерският съвет в рамките на общите усилия на Европейския съюз да идентифицира и предложи на Народното събрание пакет от мерки за взаимодействие и подкрепа на Украйна във възстановяването на икономиката, инфраструктурата и енергетиката на страната.
 5. В рамките на оказваната военна и военно-техническа подкрепа за Украйна възлага на Министерския съвет в срок до 10 ноември 2022 г. да предприеме всички необходими действия за деклариране готовността на България за принос към мисията на Европейския съюз за подпомагане на Украйна (EUMAM).
 6. Министерският съвет да подкрепи съдебния иск на Украйна срещу Русия в Европейския съд за правата на човека за нарушения на Европейската конвенция за правата на човека и да встъпи в делото на Украйна срещу Руската федерация пред Международния съд на ООН. Също така да подкрепи усилията на международната общност за разследване на военните престъпления, извършени от руската армия на територията на Украйна.

Решението е прието от 48-ото Народно събрание на 3 ноември 2022 г.
и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

решение, Украйна

Още по темата