Медия без
политическа реклама

Конституционният съд си измисли незаконен герб

Изображението на държавния символ е приложено към Закона за герба.
Закон за герба
Изображението на държавния символ е приложено към Закона за герба.

Няколко държавни институции нарушават Закона за герба, алармира съдията от Софийския районен съд Методи Лалов. Изображенията на герба на Република България, поставени на сайтовете на Министерството на правосъдието и на Конституционния съд, не отговарят на изискванията, разписани в закона.

В чл. 3 от ЗГРБ пише, че "гербът на Република България е изправен златен коронован лъв на тъмночервено поле във формата на щит. Над щита има голяма корона, първообраз на която са корони на български владетели от Втората българска държава, с пет кръста и отделно кръст над самата корона. Щитът е поддържан от два златни короновани изправени лъва, обърнати към щита от лява и дясна хералдическа страна. Те стоят върху две кръстосани дъбови клонки с плодове. Под щита върху прехвърлена през краищата на дъбовите клонки бяла лента с трикольорен кант е изписано със златни букви "Съединението прави силата".

Съдия Лалов е установил, че описанието в закона не съответства на изобразения герб на сайта на Конституционния съд, поради което е изпратил сигнал до председателя на съда Борис Велчев. "Езиците на трите лъва са червени вместо златни, каквото е изискването към цветното изображение на герба. Наред с това в основата на голямата корона с пет кръста се наблюдава зелен цвят, какъвто не е предвиден в цветното изображение на герба. Пластичното изделие в заседателната зала също толкова съществено се различава", отбелязва Лалов в своето писмо.

След сигнала председателят на КС Борис Велчев е реагирал, като е разпоредил изображението на интернет страницата да бъде променено.

Лалов е констатирал същото нарушение и на сайта на Министерството на правосъдието. След като алармирал два пъти министър Данаил Кирилов за това, от правосъдното министерство са сменили изображението.