facebook
twitter

България

Инспекцията по труда започва проверки за наети хора с увреждания

450
Илияна Кирилова

От вторник Инспекцията по труда ще прави специализирани проверки за предприети от работодателите мерки за изпълнение на квотите за наемане на хора с трайни увреждания. Инспекторите ще следят и дали фирмите са пригодили новоразкритите работни места спрямо конкретните потребности на хората с увреждания, които вече са наели или се очаква да назначат. Ще се контролира и изпълнението на заместващите санкциите алтернативни мерки за фирмите, като проверката ще е върху наличието на сключени договори за закупуване на стоки или услуги, произведени от хора с увреждания, срещу месечна стойност от 1120 лева, или две минимални работни заплати. По закон работодатели с 50 до 99 работници и служители вече трябва да наемат едно лице с трайни увреждания. Фирмите със 100 и над 100 работници и служители – две на сто от средносписъчния си състав.

За целта бизнесът имаше три месеца гратисен период, в който можеше да потърси посредническите услуги на Агенцията по заетостта за наемане на безработни с трайно намалена работоспособност. В предвидените от законодателя изключения попадат секторите, чиято специфична среда възпрепятства наемането на хората с увреждания. Тези фирми обаче трябва да доказват, че работната среда в тях е рискова за наемане на хора с решения на ТЕЛК. За всяко незаето работно място за човек с увреждане работодателите ще плащат ежемесечни компенсационни вноски в размер на 30 на сто от минималната работна заплата за страната. Сумите ще постъпват в сметката на инспекцията по труда, а с тях ще се разпорежда Агенцията по заетостта. Средствата ще се използват за финансиране на дейности в подкрепа на работодателите за осигуряване на заетост за хората с трайни увреждания. Съгласно Националната програма за заетост на хората с увреждания фирмите ще получават по 200 лева за квалификацията и обучението на всеки нает с трайно увреждане. За оборудването на съществуващо или на ново работно място според потребностите и затрудненията на работника ще отпускат еднократно 10 хиляди лева.

 

ГЛОБИ

За работодателите, които не заплащат компенсационни вноски при неизпълнена квота, пък са предвидени санкции. Глобата е между 1000 и 2000 лева за първо нарушение и от 4000 до 10 000 лева за следващо. Събраните суми отново отиват в инспекцията по труда. Тези пари обаче ще се внасят в централния бюджет. 

1

Влез или се регистрирай за да коментираш

Още

Казахме на младите: Няма смисъл да се осигурявате
Никой не вярва, че орязването на болничните ще спре злоупотребите

18.11.2019

МАРИЯ ТРИФОНОВА

1008 13
Франция ще въведе квоти за трудова миграция от страни извън ЕС

05.11.2019

308 1

Коментари

Simplicissima
снимка на Simplicissima

За работодателите, които не заплащат компенсационни вноски при неизпълнена квота, пък са предвидени санкции. Глобата е между 1000 и 2000 лева за първо нарушение и от 4000 до 10 000 лева за следващо. Събраните суми отново отиват в инспекцията по труда. Тези пари обаче ще се внасят в централния бюджет. 

А какво е направил центр. бюджет за хората с увреждания? Дори едни тротоари свестни няма. А те произвеждат нови инвалиди. Старите се спъваме, падаме и се трошим лесно. О, да. Забравих. Вий нивга не ще остарейте, нъл тъй. Ма то не е хубаво да ви го пожелавам, и затова викам: да си поживейте едно хубаво, па да ни стигнете и задминете, дано.

Влез или се регистрирай за да коментираш

×