Медия без
политическа реклама

Хора с увреждания ще получат до 100 хил. лв. за рампа и асансьор

Курсът за шофьорска книжка също ще се финансира

СНИМКА : ИЛИЯНА КИРИЛОВА

Хора с доказан дефицит на горните и долните крайници ще могат да кандидатстват за бюджетни средства, за да направят по-достъпни и удобни спрямо специфичните им потребности своите жилища. Условието е да имат постоянен адрес в жилищната сграда, която ще се преустройства. Средствата, които могат да получат с едно проектно предложение са 12 хил. и 100 хил. лв. с ДДС. Това е записано в проекта на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност. Документът е публикуван на страницата на Министерския съвет, а общественото му обсъждане ще приключи на 28 юли.

С отпуснатите държавни средства ще се изграждат съоръжения за преодоляване на различни нива в жилищните сгради след одобрен инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж или поставяне. Кандидатите за бюджетно финансиране ще сключват след одобрение от експертна комисия договор за изпълнение, финансиране и отчитане на изпълнени дейности. Проектното предложение трябва да предвижда единствено изграждане/монтиране на рампа и/или подемна платформа и/или асансьор, пише в условията.

Програмата има и втори компонент, чиято цел е да улесни мобилността на лицето и социалното му приобщаване. По него ще се отпускат до 8000 лв. за приспособяване на лично моторно превозно средство съгласно функционалните дефицити на всеки. Програмата допуска и финансиране на обучение за управление на моторно превозно средство, в случай че човекът няма правоспособност.

Всеки ще може да кандидатства в рамките на годината и по двата компонента на националната програма, но поотделно – с две отделни заявления. Кампания за набиране на проектни предложения ще бъде обявена на интернет страницата на социалното министерство, а разяснения по възможностите за финансиране по дейностите ще се дават от териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане. Общините пък ще трябва да подпомагат хората с увреждания при изготвяне на проектните предложения. Все още не е ясно колко хора се очаква да бъдат обхванати в тази нова възможност.

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

Ще се осъществи ли ротацията във властта?