Quantcast
Държавата дава стипендии и на учениците от защитените специалности | СЕГА
facebook
twitter

България

Държавата дава стипендии и на учениците от защитените специалности

Помощ от Министерството на образованието ще получават и младежите в дуална форма
1 735
 Илияна Кирилова
Целта на новите стипендии е да мотивират учениците, да намалят риска от отпадането им от училище и да удовлетворят потребностите на бизнеса.

Освен за успех и на различни други основания, занапред стипендии ще има и за учениците, които се обучават в дуална форма, както и по защитени специалности или такива, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. Това става ясно от проект на МОН за промяна на постановлението за отпускане на стипендии след завършено основно образование. Двата нови вида стипендии ще започнат да се отпускат от втория срок на учебната 2018/19 г.

В момента месечните стипендии на гимназистите се дават за постигнати образователни резултати, за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането, за подпомагане на ученици с трайни увреждания и за ученици без родители. Занапред месечни стипендии ще получават и младежите, обучаващи се в дуална форма (чрез практика) в класовете от първи гимназиален етап (8-10-и клас). Към тях се добавят и учениците, приети за обучение в 8-и клас по защитeните от държавата специалности или специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

М.г. кабинетът определи 29 защитени специалности и 54 специалности с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. Различното е, че при тях е разрешено сформиране на паралелки и с по-малко от минимално допустимия брой ученици с цел запазването им. Малко преди края на 2018 г. списъците с тези специалности бяха разширени - броят на защитените специалности се увеличи с 11 (с фокус върху секторите машиностроене, електроника и автоматика, моторни превозни средства и транспортни услуги), а на тези с очакван недостиг на кадри - с 3 (машини и системи с цифрово-програмно управление, промишлена електроника и технология на органичните вещества).

Двата нови вида стипендии няма да се дават на всички ученици в дуална форма или учещи в защитени специалности, а въз основа на класиране така, както се предоставят стипендиите за резултати и за подпомагане на достъпа до образование. Те ще се спират при над 5 отсъствия по неуважителни причини през месеца, за който се полага стипендията. Младежите, отговарящи на условията за получаване на повече от една стипендия, ще могат да избират само една от 4-те вида стипендии (тук не се включват тези за деца с увреждания и без родители). Предвидена е обаче възможност, когато ученик е класиран за някой от двата нови вида стипендии и едновременно за стипендия за постигнати образователни резултати, да има право да получи и 50% от размера на стипендията за образователни резултати с цел стимулиране на учениците за повишаване на успеха им.

 

ОБХВАТ

През учебната 2017/18 г. в дуално обучение са включени 1749 ученици в 81 паралелки в 47 професионални гимназии и над 200 работодатели партньори, става ясно от мотивите към проекта. През т.г. пък дуално се обучават 1970 осмокласници, или общо 3884 ученици между 8-12 клас. Учениците, които т.г. учат в защитени професии, са 772-ма, а в специалности с очакван недостиг на кадри - 2697 младежи. Колко от тях ще получат стипендии ще стане ясно в началото на втория срок.

Още

Правителството утвърди религиозните празници извън православните

18.12.2019

4788
МВР и Столичният инспекторат иззели 4 камиона с отпадъци за изгаряне

18.12.2019

3709
Пожар унищожи към 3000 прасета в Добруджа

18.12.2019

1266