facebook
twitter

България

Дълговете на болниците намаляват

63
Илияна Кирилова

Със 17 на сто са намалели просрочените дългове на държавните болници. В края на 2018 г. те са 125.9 млн. лв. при 152.3 млн. лв. година по-рано, пише в мотивите към проект на наредба за стандартите за финансова дейност в държавните и общинските лечебни заведения.

От май миналата година подобен стандарт има в държавните болници и според МЗ именно той е причина за "овладяване на негативната тенденция за ръст на просрочените задължения". Освен това "очакванията са през 2019 г. тази тенденция да продължи и просрочените задължения на лечебните заведения за болнична помощ с над 50 на сто държавно участие в капитала да бъдат редуцирани с до 25 на сто спрямо отчетените за 2018 г.".

Просрочените дългове на общинските болници към 31.12.2018 г. са 35.1 млн. лв., при отчетени за 2017 г. просрочени задължения от 43.2 млн. лв. Това също се обяснява със стандарта, който голяма част от тези лечебни заведения прилагат доброволно.

Занапред стандартът ще стане задължителен и за общинските болници. Така те ще правят анализ всяко тримесечие на просрочените задължения плюс мерки за погасяването им по приоритети, т.е. да се гарантира изплащането на заплатите и да не се допуска ръст на просрочията. Със стандарта се очаква "повишаване на финансовата дисциплина, планиране на финансовите ресурси, оптимизиране на разходите, предотвратяване на невъзможността за обслужване на просрочени и текущи задължения".

Предвижда се и болниците да съгласуват с МЗ обществените поръчки за строителство или доставка на медицинска или друга апаратура с прогнозна стойност над 70 000 лв. без ДДС, въвеждат се изисквания за изготвяне на спецификацията при възлагане на обществени поръчки за доставка на лекарства, с които се цели "предотвратяване на облагодетелстването или ограничаване на участието на определени производители, вносители или търговци на едро".

Ключови думи:

Болници, дългове
Все още няма коментари

Още

Държавният телеком "Булгартел" затъна в дългове

08.07.2019

Румяна Гочева

1058
МЗ се отказа да слива болниците в Северозапада

05.07.2019

Ана Атанасова

588 1
Здравният министър ще разяснява методиката за разходите на болниците

22.06.2019

164

Влез или се регистрирай за да коментираш

×