facebook
twitter

Горещи новини

Процедурата за избор на нов главен прокурор започва в понеделник

379
Илияна Кирилова

На 15 юли, понеделник, от 13.30 часа, Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) ще проведе заседание, на което ще бъде открита процедурата за избор на главен прокурор на Република България. Това съобщават от ВСС, предаде Нова ТВ. Според закона процедурата се открива не по-рано от 6 месеца и не по-късно от 4 месеца преди изтичането на мандата на главния прокурор. Мандатът на сегашния главен прокурор Сотир Цацаров изтича в началото на идната година.

До 29 юли Пленумът на ВСС ще проведе четири заседания за внасяне на предложения за кандидатури за главен прокурор. Предложения могат да правят не по-малко от трима от членове на Прокурорската колегия, както и министърът на правосъдието, като за първи път колегията ще упражни правомощието и отговорността за издигане на кандидатури за главен прокурор. Предложенията се придружават от подробни писмени мотиви и кадрова справка, по образец. Представените документи се публикуват на интернет страницата на ВСС до три работни дни от постъпването им, не по-късно от два месеца преди публичното изслушване.

До 12 август номинираните кандидати трябва да представят писмена концепция с минимално съдържание - лична мотивация за заемане на длъжността, анализ и оценка на състоянието на Прокуратурата на Република България, очертаване на достиженията и проблемите в досегашната дейност.  На 12 септември Пленумът на ВСС ще проведе заседание за обявяване на датата, часа и мястото на изслушване на кандидатите за главен прокурор.

Крайният срок за изготвяне на докладите на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) към Прокурорската колегия и на Комисията по професионална етика (КПЕ) към Прокурорската колегия, за професионалните и нравствени качества на кандидатите и за публикуването им на интернет страницата на ВСС, е 17 септември. Докладите съдържат заключения относно съответствието на кандидатите със законовите изисквания за заемане на длъжността; наличието на данни, които поставят под съмнение нравствените качества на кандидата, неговата квалификация, опит и професионални качества; специфичната подготовка, качествата и мотивацията за съответната длъжност. Докладите се публикуват на интернет страницата на ВСС най-малко 14 дни преди изслушването и гласуването на кандидатите.

На 9 октомври Прокурорската колегия на ВСС ще проведе заседание за обсъждане на докладите на КАК и КПЕ и за гласуване на кандидатурите, с оглед допустимостта им.

16 октомври е крайният срок за представяне на становища и въпроси от юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, професионални организации, висши училища и научни организации. Поставените и получени въпроси и становища до ВСС и постъпилите отговори се публикуват на интернет страницата на ВСС в срок до три работни дни след постъпването им.

На 24 октомври Пленумът на ВСС ще изслуша кандидатите за главен прокурор, като съгласно чл. 173, ал. 11 от ЗСВ, решението за избор на кандидат се приема с мнозинство не по-малко от седемнадесет гласа от членовете с явно гласуване.

1

Влез или се регистрирай за да коментираш

Още

ВСС призна, че над главния прокурор е само господ

19.07.2020

МАРТИН ГЕОРГИЕВ

5883 1
Шефът на прокурорската асоциация е единствен кандидат за ВСС

20.07.2020

775
Панов: Президентът има право да каже, че прокуратурата е бухалка

15.07.2020

8389 17

Коментари

HBK

Изборът на нов главен  прокурор е един най-важните политически актове, който ще предопредели  по-нататъшното движение на страната ни; към Европейската цивилизация или към настоящия мутро-олгархичен модел с азиатски произход. Във вътрешен план, той ще преопредели победителя в настоящата схватка; Държавата срещу мафията (организираната престъпност).

 

Сигурен съм, че подготовката за този кардинален акт е започнала много отдавна. Сигурен съм, че управляващите политически кланове отдавна имат своите кандидати, на които са дадени предварителните инструкции и взето тяхното съгласие (не за назнанчението, а за подчинението).

 

Наскоро смененият правосъден министър е малка част от видимата страна на подготовката. Най- вероятно следващия главен прокурор ще бъде кандидатът посочен от г-н Данаил Кирилов (повече от ясно е, че той, правосъдния министър, ще бъде само говорител, а номинаторът ще бъде друг. Всички ние се сещаме – кой!)

Влез или се регистрирай за да коментираш