Quantcast
39 български града ще се обновят с 1.6 млрд.лв. от ЕС | СЕГА
facebook
twitter

Вие сте тук

6 постове / 0 нови
Последно съобщение
СЕГА администратор
39 български града ще се обновят с 1.6 млрд.лв. от ЕС

С ресурс от 1.6 млрд. лв. по оперативна програма "Региони в растеж" (ОПРР) в момента се обновяват 39 големи и средни български града. Това са проекти за възстановяване на паркове, улици и площади, за образователна, спортна, социална и културна инфраструктура, транспорт, енергийна ефективност, в изпълнението на които участват стотици големи, средни и малки фирми. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова по време на конференцията "Бизнесът и регионите", организирана от Българската стопанска камара и списание "Икономист", предаде "Дневник".

Тя отбеляза, че са големи и възможностите по останалите приоритетни оси на програмата, чийто ресурс е близо 1.5 млрд. лв. Аврамова посочи, че става дума за ключова инфраструктура - пътища, ВиК мрежа и благоустройство на градовете.

Според министъра на регионалното развитие значението на инвестициите чрез финансови инструменти в следващия програмен период ще се увеличава. В периода 2017 - 2013 г. проектите за градско развитие с финансови инструменти по оперативна програма "Регионално развитие" чрез инициативата "Джесика" доведоха до генериране на над 600 нови работни места в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен, каза Аврамова и отбеляза, че е бил заложен публичен ресурс от 66 млн. лв., който е привлякъл по-голямо частно финансиране и са реализирани 40 проекта. Инициативата е отворена за кандидатстване за българския бизнес и местните власти към настоящия момент с хоризонт до 2025 г. , каза още министърът.

Тя отбеляза, че с 369 млн. лв. към Фонда на фондовете са били създадени три фонда за градско развитие, които заедно с привлечения ресурс управляват около 585 млн. лв. Те са вече достъпни и могат да бъдат използвани под формата на нисколихвени кредити и банкови гаранции по проекти за подобряване на градската среда в 39 града, както и за проекти в сферата на туризма и културното наследство.

До момента фондовете за градско развитие са одобрили 10 проекта на обща стойност малко над 33 млн. лв., включително средства от оперативната програма в размер на 17.3 млн. лв., каза Аврамова.

 

Към статията във в. СЕГА