facebook
twitter

Консулт

Законът защитава купувача на принудително отнети вещи

329
 Снимка: Архив

Мога ли да имам проблеми, ако купя неща, които са били взети принудително от длъжник? Възможно ли е той да има някакви претенции после?
В.В., София

 

Принудително изпълнение за дълг може да се насочва и спрямо недвижими имоти - апартаменти, къщи, парцели, и по отношение на движими вещи - коли, картини, техника, дрехи, инвентар, машини. На практика срещу всичко. Единственото изключение правят т.нар. несеквестируеми вещи, които се определят в Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Срещу тях не може да се насочва принудително изпълнение. Но и при тези вещи има изключение. Така например някои от тях може да се изземат, ако например става дума за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и от финансови начети.

Спрямо всички останали движими вещи обаче може да бъде насочвано принудително изпълнение. Правилата и процедурите за това как се прави, както и какво става след евентуалната продажба и закупуване основно могат да бъдат открити в ГПК. Там има специална глава "Изпълнение върху движими вещи".

При принудителното изпълнение се прави опис на съответните движими вещи, спрямо които то се насочва. В него трябва да се посочат изпълнителният лист и мястото, където се извършва. Освен това вещта трябва да бъде подробно описана, да има цена, по която би могла да се продаде, както и евентуалните възражения на страните - примерно на собственика, и заявените от трети лица права върху описаната вещ. В описа трябва задължително да се отбележи оставени ли са на длъжника вещите, върху които не се допуска принудително изпълнение. Описът се подписва от съдебния изпълнител и не се съобщава на страните. Той определя и цената. По искане на страните обаче може да се назначи вещо лице за определяне стойността на вещта.

Проданта на движима вещ се извършва чрез магазин или борса, чрез явен търг с устно наддаване или по реда на публичната продан на имот. Длъжникът може да се съгласи вещта да бъде продадена по определената от съдебния изпълнител цена в магазин на частния съдебен изпълнител или посочен от него магазин. За целта обаче той трябва да представи писменото съгласие за приемане на вещта за продажба в магазина. Ако вещта може да се продаде на борса, взискателят или длъжникът може да посочи такава, като представи писменото съгласие за приемане на вещта за продажба от въпросната борса.

Има специален раздел - стабилитет на продажбата. В ГПК е записано, че извършената продажба не може да бъде обжалвана или оспорвана по исков ред. Освен това купувачът на вещта става неин собственик независимо от това дали е принадлежала на длъжника. Предишният собственик има право да получи цената, ако не е изплатена по разпределението. Ако тя е изплатена, той има право да иска от взискателите (тези, на които се дължи) и от длъжника това, което те са получили по разпределението. Ако взискателят е недобросъвестен, той отговаря пред собственика за причинените му вреди. Във всички случаи взискателят понася разноските по изпълнението, което допълнително прави придобиването на тези вещи сравнително стабилно.

Все още няма коментари

Още

Коронавирусът провали почивката ви? Вземете ваучер

05.06.2020

87 1
Първата половин година е най-важна за наследяването
Как да изберем или да си направим сами дезинфектант за ръце?

29.05.2020

286

Влез или се регистрирай за да коментираш

×