facebook
twitter

Първа страница

България получи два европейски шамара едновременно заради корупцията

Холандия ясно ни отказа прием в Шенген, а Брюксел отново отчете, че чака резултати от борбата с подкупите по високите етажи на властта
34 118
 БГНЕС
Външният министър Стеф Блок направи съвсем конкретно изявление защо страната му е против членството на България в шенгенската зона. Причината е в неовладяната корупция у нас, а според дипломатически източници в разговорите си с външния министър Захариева и премиера Борисов Блок е говорил за корумпираната система за даване на гражданство.

Българското правителство получи два шамара от Европейския съюз в един ден. Холандия попари отново надеждите на България да влезе в шенгенската зона, като й отказа достъп заради ширещата се корупция на високо равнище. Брюксел отчете, че борбата с това явление у нас е незадоволителна.

Министърът на външните работи Стеф Блок, който дойде в София заради честването на 110 години дипломатически отношения между двете страни, отклони горещото желание на домакините си да промени позицията на своето правителство покрай юбилейния повод и да даде зелена светлина на България за зоната без вътрешни граници в ЕС.

„Ние разбираме това желание, но се надявам, че и вие ще разберете, че и холандският народ трябва да е уверен, че ще има изключително силен и безкомпромисен контрол на външните граници, преди да приеме България в Шенген. Впечатлен съм от постигнатия прогрес. Министър-председателят (Бойко Борисов - бел. ред.) ми показа многобройни снимки от оградата по границата, но има още една част, свързана с граничния контрол – как се справя правителството с корупцията, какъв е подходът към трафика на хора, има ли допълнителни системи, които са внедрени за борба с трафика на хора и корупцията. В тези области смятам, че има нужда от допълнителен напредък. Трябва да има по-стриктна система в това отношение", заяви холандският министър на пресконференция след срещата си със своята колежка Екатерина Захариева.

Посещението на Стеф Блок съвпадна с излизането на специфичните препоръки за България и другите страни в ЕС в рамките на т.нар. Европейски семестър през 2019 г. Документът също обръща внимание на високото равнище на корупция в България, въпреки че за наблюдението й по тази тема има друг инструмент на Еврокомисията, който се нарича Механизъм за сътрудничество и проверка. Там пише: "На риска от корупция трябва да бъде обърнато по-сериозно внимание, тъй като тя представлява предикатно престъпление за изпирането на пари. Българските органи ще трябва да покажат конкретни и трайни резултати, демонстрирани чрез окончателни решения по дела за корупция по високите етажи на властта".

Холандия е най-големият източник на преки чуждестранни инвестиции в България (извън еврофондовете), които за периода 1996-2018 г. възлизат на 7.8 млрд. евро. През миналата година обаче нейни предприемачи са инвестирали едва 80 млн. евро у нас, което е показател за сериозно отдръпване. Какво пречи на инвеститорите в България пише ясно в доклада на ЕК за семестъра: "Институционалните недостатъци, регулаторната несигурност, корупцията и недостатъчното предлагане на работна ръка продължават да са сред основните пречки пред инвестициите".

Експертите в Брюксел са забелязали социално-икономически слабости, които пречат на България за сближаване  с другите държави в ЕС, и отправят четири препоръки.

1. Да подобри събирането на данъците чрез целенасочени мерки в области като данъците върху горивата и труда. Да модернизира корпоративното управление на държавните предприятия чрез приемането и привеждането в действие на бъдещото законодателство. Според тях за държавата "съществуват данни, че недекларираният труд и незаконната търговия с горива продължават да бъдат предизвикателство", а мерките на властите биха били "от първостепенно значение за допълнително намаляване на все още големия дял на сивата икономика".

2. Да гарантира стабилността на банковия сектор чрез засилване на надзора, насърчаване на адекватната оценка на активите, включително банковите обезпечения, и насърчаване на функциониращ вторичен пазар за необслужваните заеми. Да гарантира ефективен надзор и прилагане на нормативната уредба за борба с изпирането на пари. Да укрепи небанковия финансов сектор чрез ефективно прилагане на основан на риска надзор, изпълнение на приетите наскоро насоки за оценка и осъществяване на надзор на групово равнище. Да изпълни предстоящата пътна карта за справяне с установените пропуски в нормативната уредба за обявяване в несъстоятелност. Да насърчава стабилността на сектора на автомобилното застраховане чрез преодоляване на пазарните предизвикателства и оставащите структурни слабости. 

3. Да насочи икономическата политика, свързана с инвестициите, към научните изследвания и иновациите, транспорта, по-специално към неговата устойчивост, водите, отпадъците и енергийната инфраструктура и енергийната ефективност, като отчита регионалните различия и подобрява бизнес средата.

4. Да подобри пригодността за заетост чрез засилване на уменията, включително на цифровите умения. Да повиши качеството, приложимостта на пазара на труда и приобщаващия характер на образованието и обучението, по-специално за ромите и другите групи в неравностойно положение. Да предприеме мерки за социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до интегрирани социални услуги и услуги по заетостта и по-ефективно подпомагане на минималните доходи. Да подобри достъпа до здравни услуги, включително чрез намаляване на преките плащания от страна на пациентите и справяне с недостига на медицински специалисти. 

 ПРЕПОРЪКИ
В специфичните си препоръки към България за икономическата политика в следващите 12 месеца ЕК за първи път обръща внимание на слабите инвестиции у нас.  "Инфраструктурата страда от сериозен недостиг на инвестиции. Обхватът и качеството на транспортната инфраструктура остават под средното за ЕС равнище. Трансевропейската транспортна мрежа в България все още не е завършена, а емисиите на парникови газове от автомобилния транспорт са се увеличили значително през последните 5 години", се казва в документа. Затова Брюксел посочва, че има необходимост от допълнително развиване на жп и пътни участъци, както и на интелигентни транспортни системи.
- Според Брюксел реформите в публичната администрация и електронното управление продължават да бъдат бавни и не водят до достатъчни подобрения, а бизнес средата остава слаба. Слабостта на институциите, регулаторната несигурност, корупцията и недостатъчното предлагане на работна ръка продължават да са сред основните пречки пред инвестициите. 
- ЕК отново обръща внимание на ефективното прилагане на приетите вече законодателни мерки срещу прането на пари. Посочва се, че ДАНС все още не е изработила националната оценка на риска, която е "крайъгълен камък в разработването на адекватни национални политики за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма". Последните събития в банковия сектор показват, че трябва да се засили надзорът върху международните финансови сделки.
- Препоръки се отправят и към автомобилното застраховане и по-специално "Гражданска отговорност": ясни правила за обезщетяване, прозрачност в ценообразуването на застраховката чрез въвеждане на системата "бонус-малус" и стриктно изплащане на задълженията по линия на "Зелена карта". 
 

 

28

Влез или се регистрирай за да коментираш

Още

Всеки пети пенсионер се пенсионира на над 66 г.

18.12.2019

ЯНА НИКОЛОВА

23753 35
КЕВР призна, че вдига цената на водата на сляпо

18.12.2019

МИЛА КИСЬОВА

7922 6
Страсбург осъди Норвегия за отнети деца

18.12.2019

17960 5

Коментари

Stern
"Да насочи икономическата политика, свързана с инвестициите, към научните изследвания и иновациите". Да, де, ама как се краде от наука и иновации? . Като гледам критикуват ни по всички фронтове. Значи от утре по медиите ще нацвъкат герберасти да опровергават, че се били заблудили, че им подават фейк информация за страната на победителя герберазъм. Ама първо Баце да събере правоверните журналисти и да зададе опорните точки.
Байпас

Някой лъже!Не е Боко, щото го  избираме за n-ти път,значи лъже холандеца!Ама те по принцип не лъжат,особено без причина!Дали пък Боко не лъже?Ако отговорите на следващите избори...не, аз съм болен от рак и нямада видя!Дано децата ми видят края на тиквата!Щото такъв идиот, начело на държавата не е бил!Дано никога не бъде!

Седем с един...

Пак добре, че не са ни теглили и някой як шут! Айде Боко, къде си? Отваряй торбата с лъжите, че тия пак ти се изтаковаха на суратя...

Скитник-1

''

Наблюдател 1

Преди няколко дни ни обясниха, че вече сме с рейтинг /BBB-/, но пропуснаха малка подробност. По-нисък рейтинг означава трети свят. Та значи, от няколко дни не сме в третия свят (и не е ясно до кога), а вече Шенген, Еврозона...... През крив макарон. ☺ 

paolon

***

Байпас

Ами ВВВ означава шеста дивизия(група)!?Ми къде сме по-напред??

jovani
снимка на jovani

И кои са тези последни събития дето показват, че трябва да се засили надзорът върху финансовите сделки ?!

Поредният бълвоч писан под диктовката и с данни предоставени от местни НПО-та.

Как са пропуснали да ни напомнят, че не полагаме достатъчно усилия да охраняваме интересите на ЛГБТ общността - просто не знам?

 

Колко да е голям този дял на сивата икономика ? 

Ей това "Да насочи икономическата политика, свързана с инвестициите, към научните изследвания и иновациите, транспорта, по-специално към неговата устойчивост, водите, отпадъците и енергийната инфраструктура и енергийната ефективност, като отчита регионалните различия и подобрява бизнес средата." - някой да го разтълкува, че ми прилича на казано от Цецерон. 

Кое не ни е устойчиво на транспорта ?!? Да не би, че се противим на пакет мобилност 3 ?

Ама пък от друга страна трябва да отчитаме регионалните различия ?!? Е ми отчитаме ги де. 

 

Гиди двуличници недни ... ако бог събере всички холандци в един чувал и ги хвърли в морето - светът ще стане едно по-добро място. Това е немска поговорка.

 

JollyRoger's

И нищо да не напишат за “завод до завод“ по пътя Му! Язък!???

Jassie

Тези препоръки могат да бъдат препредадени с едно изречение, което няма да хареса на 90% от тукашното народонаселение. Манталитет не се променя със скоростта на информационните технологии.  Ако изобщо.

дъртреалист

1. Да подобри събирането на данъците 

Що за половинчата мярка?

Каква е целта - тормоз на бизнеса или набиране на повече средства в хазната?

Щото ако е за повече средства, това трябва да се обяви за приоритет и да се разгледат всички възможности за набиране на пари, а не само трудови данъци. Природни богатства, бракониерство, ДДС измами, митнически измами и мн. други...

Дупки, тече от всякъде, те тръгнали парата да кондензират...

 

Хумангоид

След тоз "т.нар. Европейски семестър" тукашните даже няма да си го преместят от десно у лево.

ефрейтора

Oплюването е като водопад. Но , интересно ,  никой нищо не казва за алтернатива на Борисов...

дъртреалист

алтернатива на Борисов...

И? 

Омръзна ти този крадец, искаш да го смениш с друг?

Или, другия може да е по-умен, по-морален

и тогаз всичко ще тръгне по мед и масло?

И после, като го сменят - айде пак в лошото, така ли?

ПОЛИТИКА за успешно управление трябва, 

Стратегия за развитие на държавата, че който и Борисов да е на власт - да му е написано какво трябва да гони.

ефрейтора

Въпрос: Кой да я направи тази политика и стратегия и още по важно-кой да я реализира? Иначе теорията е хубаво нещо.

дъртреалист

Кой да я направи тази политика и стратегия

Българското общество си има културен, научен, бизнес елит, който е длъжен да забележи организационната слабост на държавата.

Че тя няма цел и посока за развитие, поради което ВЪНШНИ сили я лашкат накъдето на тях им е удобно.

Защото няма ВЪТРЕШНИ сили, които да знаят какво искат от държавата си.

Толкова е тъпо...

Една баничарница за да построиш и управляваш ти трябва БИЗНЕС ПЛАН, с междинни цели, отговорници за отделните работи със задачи и т.н.

Иначе банката само ще ти се изсмее, като искаш заем, защото без бизнес план ще се провалиш.

А държавата ни - НЯМА ЦЕЛ, НЯМА ПЛАН за действие ...

Няма Приоритети... 

Но си има крадци, които ИМАТ СВОИ приоритети и си ги следват.

А ние ги гледаме безучастно.

Овце, които стрижат.

дъртреалист

кой да я реализира?

Пааак, си в клопката на човешкия фактор.

НЯМА значение човешкия фактор, когато има ясни задачи, със срок за изпълнение, междинни критерии за успех, измерими цели за постигане и т.н.

МЕниджмънт. Чиято теория и практика са изпипани до съвършенство.

Но той не се прилага при мениджирането на държавата.

Защото при него не може да се краде така безогледно, както сега.

дъртреалист

Кой?

В БСП, млади и умни шефчета видяха този дефицит и неговия потенциал.

И започнаха да говорят за Стратегия за България. Че и се понаписа нещо, мисля от Банаджии.

Обаче, това се взе на въоръжение за предизборна борба. 

Вместо да се постави пред цялото общество за обсъждане, за мислене и т.н.

Толкоз им стига акъла на болшевиките.

Това им е номера, хотели как лучше...

И - обещай ми светло бъдеще...

пощаджията

На теб и некои други, все болшевиките са ви виновни.

Дори и за това, че не си разбрал, че Визия за България се обсъждА в цялата страна, някъде по няколко пъти. Сигурно не са те поканили специално и не си разбрал.

Това, обаче, си е твой проблем... И на другите като теб...

ефрейтора

Пощаджията знае , защото той разнася Визията като нелегален- позиви , срещу фашисткия режим на Борисов...

дъртреалист

се обсъждА в цялата страна

В клубовете на бсп?
Щото никакъв национален форум нямаше. С поканени всички заинтересовани страни. С медийно покритие. С изнесени резултати. С повторно обсъждане. С поканени международни експерти по публичен мениджмънт, с опита от техните страни споделен ...

 С прес съобщения и конференции за резултатите и произтичащите последствия и т.н. и т.н.

Лаишка работа. Сериозния въпрос бе олигавен от лаиците, които не го придвижиха както трябва. 

Класически булшевишки булшит. Злоупотреба с добра идея - и гледаш как да подведеш хората.

ЛЯво, социално ... и като вземеш властта - бам 10 % плосък данък, дето и в най-дясното управление го няма.

Magi

Какво толкова се учудват в ЕС ? При такъв управленски потенциал , добре е , че още мърдаме.

eric marsai
снимка на eric marsai

България получи два европейски шамара едновременно

Eх, каква радост за другарите, че след изборите бяха изпаднали в амок. Шамари, и то не един, а два - ура, другари, България получава шамари! Още един хубав ден за българските патриоти, плювач-журналисти с картончета.

sneaky_humanoid

За хейтъра всеки ден е хубав. ?

S luncho6
снимка на S luncho6

>>><<<
Съвсем по християнски - един шамар от едната страна и обръщаш другата за втори. Кво му е чудното.

А на всичко отгоре и червени бузки!

дъртреалист

Зеееееленчуци, който не яде....

Розови страни...

Simplicissima
снимка на Simplicissima

Дъртото дерт нема, кое си сака -- оно си требе.

Дорде дургарете от ОПГ1 и ОПГ2 се дръндарят, дъртото навъртело три обиколки.

1. дрътото знае що сака;

2. дрътото знае: оно си требе, та се кине;

3. и знае дрътото като как да стане работАта.

Що тъй?

Щото е реалист?

дъртреалист? за целото творчество?

 

Байпас???? и на твоята улица барем некогаш, амин.

дъртреалист

Simplicissima

✌️

Влез или се регистрирай за да коментираш