facebook
twitter

Консулт

Как се вади удостоверение за наследници

9027
Снимка: Архив

Как се вади удостоверение за наследници и каква роля играе то при наследяването?

Г.И., София

 

Според Закона за наследството (ЗН) "наследството се открива в момента на смъртта в последното местожителство на умрелия". Пак там е записано и че наследството се придобива с приемането му.
Веднага трябва да се отбележи, че приемането на наследството може да стане с писмено заявление до районния съдия в района, където е открито наследството. В този случай приемането се вписва в особена книга. Тази процедура обаче не е задължителна. Защото за закона приемане има и когато наследникът извърши действие, което несъмнено предполага неговото намерение да приеме наследството. Такъв вариант би бил дори ако укрие или се опита да укрие наследствено имущество. В този случай обаче наследникът губи правото на наследствен дял от укритото имущество. 
Смята се, че има действия по приемане на наследството и ако наследникът впише на свое име в данъчната служба наследствен имот. Същото се има предвид и ако той например извади удостоверение за наследник.
Този документ е наистина важен в целия процес на наследяване. Той е на практика първата стъпка в тази посока. Удостоверението е важно и защото чрез този документ държавата признава съответното лице за наследник, както и че то може практически да се ползва от имуществените права, които получава от наследодателя. От друга страна, с това удостоверение всеки може да се легитимира пред съответните държавни или общински органи.
Удостоверението се издава от общината. В него задължително се записват и останалите наследници. Това е всъщност един от начините наследник да разбере дали има и кои са другите сънаследници. В същото време често да се издаде удостоверението от общината настоява лицето, което го иска, за да види кои са другите наследници - и то с адреси, ЕГН-та. Нещо, което често няма как да стане без удостоверението.
Правилата за вадене на удостоверението  са в закона за гражданската регистрация, закона за наследството, закона за местните данъци и такси. Подава се молба-декларация по образец до кмета на общината по последния постоянен адрес на наследодателя. Към нея се прилага и акта за смъртта на наследодателя. Плаща се и такса, която е различна за различните общини. Например в София има три вида услуги: обикновена - до 7 дни, 5 лв., бърза - до 3 дни, 7.50, и експресна - до 24 часа или 2 дни, 10 лв.

След като получи искането за издаване на удостоверението, длъжностното лице прави служебно проверка, включително и в регистъра на починалите лица. Последният пък е част от регистъра на населението в общината. Длъжностните лица, които ще издадат удостоверението, са длъжни да проверят информацията, подадена чрез молбата, както и да я допълнят или коригират при неточности. Накрая се издава удостоверението за наследници и в него трябва да се изброяват всички наследници на наследодателя по закон. Последното е важно и защото при евентуална делба в нея трябва да участват и цялото наследство, и всички наследници.  

Все още няма коментари

Още

Таксите са важна част от гражданското дело

16.11.2019

15
Саморъчно завещание може да бъде оставено на няколко места
Режимът на имуществените отношения между съпрузите се вписва в регистър

Влез или се регистрирай за да коментираш

×