facebook
twitter

Консулт

ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТ

Български паспорт, лична карта и книжка се вадят и от чужбина

2 553
 Снимка: Архив

Какъв е редът за вадене на  документи за самоличност от чужбина? Може ли да се вадят и лични карти и шофьорски книжки?

В.Ш., София

Според Закона за българските лични документи (ЗБЛД) български лични документи могат да се издават от Министерството на вътрешните работи, Министерството на външните работи, Министерството на транспорта и Министерството на отбраната. Безспорно основна роля има МВР, през което минава огромният процент хора, подаващи заявления за международни паспорти, лични карти и свидетелство за управление на моторно превозно средство.

ЗБЛД обаче изрично предвижда възможността тези документи да бъдат издавани и през "дипломатическите или консулските представителства на Република България в чужбина". Така че всеки български гражданин, на когото изтичат стари документи или изгуби такива или му се повредят, може да се възползва и от тази възможност. Това става по общите правила, но има и някои специфики. Нещо повече. Има специални указания, които българското външно министерство дава, когато става дума за издаване на документи през представителствата.
Изрично е определено, че на пребиваващите български граждани в чужбина по този ред могат да се издават паспорт, лична карта, свидетелство за управление на МПС (СУМПС) и временен паспорт.

По правило тези документи в България се издават за максимум 30 дни. Ако обаче документите се издават от чужбина, сроковете са много по-дълги. Когато става дума за процедура през посолство или консулство, обикновената услуга е до 90 дни, а бързата до 60 дни. За шофьорските книжки бърза услуга дори няма и тук срокът е само "до 90 дни".

Според указанията на МВнР всеки, който иска лична карта, трябва да подаде лично заявлението в дипломатическото или консулското представителство, защото служител заснема с цифрови устройства подписа и лицето на заявителя. Служителят информира заявителя за издадената лична карта в срок до 5 работни дни след получаване на потвърждението за издаването на документа. В случай че има пречка за издаване поради определени несъответствия на попълнените данни, представителството уведомява заявителя в срок до 7 работни дни за необходимостта от тяхното отстраняване.

В случай че в срок до един месец от уведомяването му заявителят не отстрани всички несъответствия, процедурата по искането за издаване на личната карта се прекратява. В представителствата, в които няма техническа възможност за заснемане с цифрови устройства на подписа и лицето на заявителя, се изисква освен подаване на заявление лицето да приложи и снимка. Документацията се движи или по служебен път, или чрез фирма за куриерски услуги, сертифицирана за пренос на ценни пратки, ако заявителят е пожелал и е заплатил.

Иначе документите за извършване на паспортни услуги се подават в рамките на приемното време на Консулската служба на посолството и след предварително запазване на час, когато конкретното посолство е въвело такова изискване. Преди получаването на новия документ от съответното лице се изисква предаването на стария документ за унищожаване. При загубване или унищожаване на паспорта е необходимо да бъде представен документ от местната полиция, удостоверяващ факта на загубването, унищожаването или кражбата на документа, пише още в указанията. При загубване, кражба или унищожаване на български документ за самоличност неговият притежател е длъжен в срок до 3 дни да съобщи за това. Документът се обявява за невалиден. В тези случаи се подава заявление за издаване на нов паспорт, а при определени извънредни обстоятелства - временен паспорт за завръщане в България.

 

Все още няма коментари

Още

Кои са най-замърсените места в самолета

22.05.2020

389
Имот се купува и на публична продан
Отсрочването на кредита си има цена

16.05.2020

MoitePari.bg

354

Влез или се регистрирай за да коментираш

×