Quantcast
Бизнесът поиска да не се полага отпуск върху майчинство | СЕГА
facebook
twitter

Вие сте тук

9 постове / 0 нови
Последно съобщение
СЕГА администратор
Бизнесът поиска да не се полага отпуск върху майчинство

Родителският отпуск да не се зачита за трудов стаж при определянето на платен годишен отпуск, поиска Българската стопанска камара. Инициативата на работодателите е провокирана от решение на Съда на ЕС по дело от съседна Румъния. Както "Сега" писа, Европейският съд се произнесе, че периодът на родителски отпуск не може да се приравни на период за действително полагане на труд, поради което ако в националното законодателство е предвидено върху този период да няма платен отпуск, това е в съответствие на европейските норми. 

У нас отпускът за бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2 години се признава за трудов стаж, т.е. и за двете години се полага платен годишен отпуск, след като майката се върне на работа. Същият е режимът и за другите родителски отпуски - платени и неплатени, до навършване на 8 г. на детето. Бизнесът отдавна настоява това право да бъде премахнато. Сега БСК настоява отново да бъдат предприети действия за съответните изменения на Кодекса на труда, като "времето на отпуск, през който не е полаган труд по причини, които не са извън волята на работника и служителя, да не се взема в предвид при изчисляване на полагаемия се платен годишен отпуск и изплащане на обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение, като визираме основно родителския отпуск (всички текстове за отглеждане на дете до 8-годишна възраст)". Според работодателите това следва да е предмет на колективното трудово договаряне, а не на императивни норми в закона.

Засега управляващите не са коментирали смятат ли да използват решението на съда за промяна в Кодекса на труда.

Към статията във в. СЕГА