facebook
twitter

Консулт

КОНСУЛТ

Работник или служител може да е най-много 6 месеца на изпитателен срок

1032
Снимка: Архив

Колко време може да ме държи работодател на изпитателен срок?

А.Д., София


Кодексът на труда (КТ)  е предвидил специални правила за т.нар. договори за изпитване. Идеята на законодателя е да се даде възможност на работодателите да проверят дали работниците или служителите ще се впишат в средата, дали имат съответните умения, необходими за конкретното място. Този тип договори дават някакво предимство и за работниците, и служителите. Чрез тях и те могат да видят дали работата и мястото им харесва. Дори самите те може да искат да са първоначално на такъв договор за изпитване. Правилото обаче е, че този договор е в полза на работодателите.
В чл.70 от КТ е записано, "когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнява, окончателното приемане на работа може да се предшествува от договор със срок за изпитване до 6 месеца". В този договор със срок за изпитване задължително се посочва в чия полза е уговорен срокът за изпитване. Ако това не е посочено в договора, приема се, че срокът за изпитване е уговорен в полза и на двете страни. Иначе веднага трябва да се отговори, че през време на изпитването страните имат всички права и задължения, както при окончателен трудов договор, като при безсрочно споразумение. Това важи за заплащане, правила, дисциплина, работно време и т.н. 
Вече бе посочено, че срокът за изпитване не може да е повече от 6 месеца (но може да е по-малко). В този срок обаче не се включва времето, през което работникът или служителят е бил в законоустановен отпуск или по други уважителни причини не е изпълнявал работата, за която е сключен договорът, пише в КТ. Това може да бъде здравословно състояние например. 
Законът обаче е изричен за това, че за една и съща работа с един и същ работник или служител в едно и също предприятие трудов договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъж. Не може един работник да бъде назначен на договор за изпитване, после да изтече този срок и работодателят да сключи отново договор за изпитване. Освен това трудов договор със срок за изпитване може да се сключи само при първоначално постъпване на работника или служителя на работа. Ако вече е с безсрочен договор, не може работник да бъде поставян тепърва на договор за изпитване. 
Според чл.71 от КТ до изтичане на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие. Това означава, че съответният работник или служител просто може да бъде уведомен един ден, че вече е освободен. Ако обаче например договорът за изпитване е двумесечен, то след изтичането на този срок, ако не бъде прекратен, то тогава той се смята за окончателно сключен.

Безспорно е, че договорите за изпитване са едни от най-ползваните в момента от работодателите. Почти всеки втори договор, който се сключва, е именно такъв - срочен, с предвидено време за изпитване. Понякога се стига дори до злоупотреби, като работодатели даже наемат половината персонал на такива договори и после ги освобождават и заменят отново с хора на такива договори. Нещо, за което определено законодателят трябва да помисли как да не се допуска.  

 

Все още няма коментари

Още

Братя и сестри наследяват, ако няма деца и родители
Как човек може да се оплаче от бавно правосъдие в България
Наемателите не дължат данък сграда и такса смет

Влез или се регистрирай за да коментираш

×