Quantcast
Задачи за правопис и творчество очакват 4-класниците утре | СЕГА
facebook
twitter

ВОДЕЩИ НОВИНИ / Просвета

Задачи за правопис и творчество очакват 4-класниците утре

В петък ще решават задачи по математика, една от които ще е текстова и с практическа насоченост
709
 Илияна Кирилова
И т.г. в изпитите по български и по математика са включени задачи, които изискват творчество и логическо мислене

Дойде ред и за изпитите за четвъртокласниците. Утре е тяхното национално външно оценяване по български език, а в петък - 28 май - по математика. Както и през предишни години, и сега в тях са включени задачи, които изискват творчество и логическо мислене, припомнят от МОН.

 

Организация

Очаква се на изпитите да се явят почти 58 300 четвъртокласници в 1751 училища. Те започват в 10 часа, а дните, в които се провеждат, са учебни. При необходимост всяко училище може да прави разместване в седмичното разписание, за да осигури по-добра организация. Около 17 000 квестори ще следят за реда и спокойното протичане на националното външно оценяване. Учениците, както и при матурите, трябва пишат с черен химикал върху отделна бланка, която след това се сканира и оценява в електронна среда. Максималният брой точки на всеки изпит е 100, който се преобразува в оценка.

 

Български език

И т.г. изпитът по български език и литература е от три части. В първата децата трябва да се справят с аудиодиктовка с обем до 60 думи. Чрез нея се проверяват техните умения за прилагане на изучени правописни правила и за графическо оформяне на началото и края на изречението. Към диктовката четвъртокласниците ще решават също 10 езикови задачи с избираем отговор. 

Втората част от изпита включва текст за четене с разбиране и 10 тестови задачи към него - с избираем и със свободен отговор. При отворените въпроси учениците трябва да дадат кратък отговор с цитат от текста или със свои думи. Третата част е задачата за създаване на собствен текст. От  учениците се изисква да създадат самостоятелно текст от няколко изречения, като покажат умения за смислово единство, езикова  свързаност на написаното и творческо и оригинално мислене. 

 

Математика

При теста по математика също няма промяна спрямо миналата година. Изпитът се състои от 25 задачи, 18 от които са с избираем отговор. Пет задачи изискват кратък свободен отговор, има и една текстова задача с практическа насоченост. От децата се очаква да прилагат алгоритмите за събиране, изваждане, умножение и дeлeние, да работят с мерните единици, да познават геометричните фигури и техните елементи, да описват ситуации от реалния свят с математически модели.

Освен прилагане на изученото учебно съдържание, решаването на текстовите задачи предполага и изява на личностни качества – логическо мислене, съобразителност, наблюдателност, казват от МОН.

 

Резултати

Резултатите от изпитите в 4 клас се отразяват в удостоверението за завършен начален етап на основно образование. Реално те не носят последици за учениците, освен че служат за установяване на индивидуални пропуски и за анализи на резултатите от обучението на училищно и национално равнище. Важни са най-вече за учениците, кандидатстващи в математически гимназии след 4 клас, тъй като резултатите от НВО-то участват в балообразуването при приема в 5 клас.

 

 

 

Ключови думи:

4 клас, НВО, 2022, изпити

Още

МОН дава шанс на 7-класници, пропуснали НВО по болест

29.07.2022

180
България е с 5 медала от олимпиадата по математика в Осло

15.07.2022

2235
Училища, кина и ресторанти ще затварят в краен случай