Медия без
политическа реклама

Хотели самоволно спират украинците от социални помощи

Бежанците могат да получават едновременно помощ и безплатен подслон, увери АСП

БГНЕС
Полицията вече регистрира украинците за временна закрила направо по хотелите.

Слухове, че украинците могат да получават у нас или помощ, или безплатен подслон, обикалят в последните дни форумите на бежанците в социалните мрежи. Според сведения на някои от тях, такава информация се разпространява и от хотели, явно притеснени да не загубят право на 40 лв. помощ на ден за настанен бежанец.

Хуманитарната помощ от 40 лв. без ДДС на едно лице се изплаща на собствениците на местата за настаняване за лица, ползващи се от временна закрила и не е пречка за отпускане на еднократна помощ на същите лица, увериха пред "Сега" от Агенцията за социално подпомагане. Еднократната помощ е 375 лв. и се отпуска на семейство за посрещане на непосредствени нужди. Интересът към нея е голям, а първите плащания би следвало да са на 15 април. "Сега" зададе същите въпроси и на министерството на туризма, но до момента оттам не са дали разяснения.

При депозиране на заявление-декларация за отпускане на социални помощи лицата, на които е предоставена временна закрила, следва да представят за справка регистрационната карта със статута на временна закрила и документа си за самоличност от Украйна, посочват от АСП. Изисква се и адресна регистрация, като ако чужденецът е настанен в хотел, има направена такава от хотела. Ако е при доброволци или близки, трябва да се регистрира в полицията в 3-дневен срок.

Друга невярна информация, която се споделя сред украинците е, че трябва да имат банкова сметка, за да получат сумата. Много от тях всъщност ще я получат чрез пощите по адресна регистрация.

Бежанците от Украйна, които вече имат издадена регистрационна карта за предоставена временна закрила, могат да кандидатстват за помощ от социалните служби на България.

СТАТИСТИКА

Въпреки податките от другите страни, че потокът от бежанци намалява, у нас бягащите от войната се увеличават, като постоянна величина остава само броят на настанените в хотели. По последни данни от единния портал за Украйна на нашето правителство, у нас са влезли 144 311 украински граждани. От тях тук са се установили 65 115, като към 30 март броят на решилите да останат беше 56 658 души. Продължават да се увеличават децата - те вече са 25 000, като към 30 март бяха 22 000.

В хотели са настанени 39 646 души. В последните дни правителството напредна с издаването на временна закрила, като от 19 023 души към 30 март, получилите такъв статут вече са 39 537 души. Това стана благодарение на мобилните екипи, които вече регистрират хората направо в хотелите по морето, където концентрацията от украинци е най-голяма.

ПЪРВИ ТРАНШ

В очакване на първото плащане от 40 лв. на човек на ден, хотелиери се оплакват, че вече не могат да покрият разходите си. Първите 6 млн. лв. ще се разпределят между 130 хотели, а плащането трябва да стане около 15 април, т.е. дотогава има още десет дни. От репортаж на БНТ вчера стана ясно, че хотелиери настояват помощта да се дава на части - поне два пъти месечно, но според председателя на парламентарната комисия по туризъм Илин Димитров това ще затрудни ресорното министерство.

Още по темата