Quantcast
Съдът нареди собственик на Ефбет да бъде изваден от списъка Магнитски | СЕГА
facebook
twitter

ВОДЕЩИ НОВИНИ / България

Съдът нареди собственик на Ефбет да бъде изваден от списъка Магнитски

Цветомир Найденов е дал доказателства, че няма свързаност със санкционираните от САЩ лица, включително и от МВР, аргументират се съдиите
Обновена
7 072
Цветомир Найденов

Върховният административен съд разпореди един от собствениците на "Ефбет" - Цветомир Найденов, да бъде изваден от списъка "Магнитски". Да се преустановят фактическите действия по поддържане на данните на Цветомир Найденов в списъка на свързаните лица, се казва в съдебното определение.

Списъкът се поддържа в сайтовете на Министерството на финансите и НАП.

Цветомир Найденов и брат му Боян Найденов (той също попадна в списъка, където е и баща им Стефан Найденов) твърдят, че са прекратили всякаква свързаност с разследвания бизнесмен Васил Божков, когото САЩ санкционираха за корупция по глобалния закон "Магнитски".

 

Съдът приема, че Цветомир Найденов има правен интерес от жалбата си и искането си за изваждане от списъка, защото включването му в него, му причинява вреди, които се изразяват в закриване на негови банкови сметки в българска банка. Това закриване е направено на основание указания на БНБ към всички търговски банки.

В акта си, с който сега вади Найденов от списъка, съдът приема, че той е представил доказателства и аргументи, от които се установява, че е прекратил всякакви отношения с лица, които попадат в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерство на финансите на САЩ - в неговия случай с Васил Божков. 

"Прекратяването на свързаността се вижда и в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията. Освен това е представено писмено доказателство, изходящо от Министерство на вътрешните работи – писмо от дирекция „Правно-нормативна дейност“ на МВР № 81210011258 от 23.07.2021 г., ведно с приложена към него справка с рег. № 3286р-30640 от 06.07.2021 г. по описа на Главна дирекция „Национална полиция“, от които се установява, че не е налице свързаност между жалбоподателя и дружества, включени в разширения списък", пише в съдебният акт. 

Според върховните съдии прекратяването на свързаността е основание за изключване на Найденов от списъка. "Това е достатъчно, за да се приеме, че фактическите действия по поддържане на данните на Ц. Найденов в Списък на физическите лица, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква б) от Решение № 441 от 04 юни 2021 г. на Министерски съвет на Република България, поддържан на интернет страниците на Министерство на финансите и на интернет страницата на Национална агенция за приходите, са неоснователни", смятат магистратите.

Пред съда Министерството на финансите е аргументирало създаването на списъка и включването на лицата в него и като "защита на националната сигурност и обществен интерес". ВАС обаче отхвърля и това с мотивите, че по Конституция действията в защита на националната сигурност и обществен интерес се извършват от Министерския съвет, а не от членовете на Постоянната работна група, МФ, НАП, ДАНС или МВР.

"Законът за мерките срещу изпиране на пари също не дава основание за поддържане на данните на жалбоподателя в Списъка, тъй като същият не предвижда правомощия на Постоянната работна група, МФ, НАП, ДАНС или МВР за поддържане на списък с лица, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на Съединените американски щати", аргументират се върховните съдии.

От техният акт става ясно, че във въпросната постоянна работна група към момента на съставяне на списъка са влизали тогавашният финансов министър Асен Василев, вътрешният министър Бойко Рашков, шефът на ДАНС Пламен Тончев и изпълнителният директор на Националната агенция за приходите Румен Спецов.

 

 

 

 

Още

САЩ: Пеевски не може да обжалва санкциите по "Магнитски"

30.10.2022

12719
България сложи кръст на "Магнитски"

19.09.2022

Екип на Сега

10949
Съд нареди и бащата на братя Найденови да падне от списъка Магнитски

29.10.2021

846