Quantcast
Децата ще учат двойно повече през лятото за наваксване | СЕГА
facebook
twitter

ВОДЕЩИ НОВИНИ / Просвета

Децата ще учат двойно повече през лятото за наваксване

МОН предлага часовете за допълнителна работа на малчуганите от предучилищна възраст да се увеличат от 20 на 40 часа
2 282
 Илияна Кирилова
Увеличението се налага основно заради пропуски по време на обучението в електронна среда, казват от МОН.

До 40 астрономически часа ще може да трае допълнителното обучение в неучебно време за децата в предучилищна възраст. Конкретната продължителност ще се съобразява с потребностите на отделното дете по преценка на учителите в детската градина. Това предлагат от МОН с промяна в Наредбата за приобщаващото образование.

В момента предвидените допълнителни часове са двойно по-малко. Увеличението се налага основно заради пропуски по време на обучението в електронна среда, уточняват от ведомството.

Допълнителното обучение трябва да се провежда индивидуално или в групи от максимум 10 деца и да бъде доколкото е възможно присъствено при спазване на предписаните противоепидемични мерки, без да се допуска струпване на деца и учители. Във всеки астрономически час ще се провеждат по две допълнителни форми на педагогическо взаимодействие.

"Целта е да се осигури възможност на децата да усвоят и да усъвършенстват уменията си за общуване на български език. По този начин ще се предотврати възникването на затруднения, които често са причина за отпадане от образователната система на децата, за които българският език не е майчин. Промяната ще даде възможност на учителите да планират продължителността на тази дейност в съответствие с потребностите на отделното дете от допълнително обучение по български език през неучебното време", казват от МОН.

В мотивите към промяната от МОН признават, че затварянето на образователните институции през пандемията се е отразило върху емоционалното и социалното развитие на децата и учениците. "Това наложи да бъдат направени изменения Наредбата за приобщаващото образование, като беше предвидено увеличаване на броя на часовете за допълнително обучение по български език през неучебното време в системата на предучилищното образование", припомнят оттам. От МОН са на мнение, че предложената сега промяна следва да бъде въведена като трайна практика, чрез която се определя горната граница на допустимите часове за провеждане на допълнителното обучение, а конкретната продължителност ще може да бъде съобразена с потребностите на отделното дете от учителите в групата.

 

Още

Учени извадиха нови доказателства: идваме от космоса

21.11.2019

1609
Утре можем да видим Томичовия псалтир в Археологическия музей

08.10.2019

839
Борисов потвърди ангажимента си за по-високи учителски заплати

05.10.2019

702