Quantcast
ЕС изисква да има доставчици на услуги за пътните такси | СЕГА
facebook
twitter

Икономика

ЕС изисква да има доставчици на услуги за пътните такси

Така се гарантира, че държавата няма да злоупотреби с монополно положение, разясняват от "Интелигентни трафик системи"
882

Принципът за определяне на комисионните на доставчиците на услуги за пътни такси е регламентиран в европейското законодателство. Това уточняват от "Интелигентни трафик системи" /ИТС/ по повод на последните скандали покрай тол системата в България.

Съществуването и дейността на доставчиците на услуги са регламентирани в Европейската директива 2019/520 и Регламента за изпълнение 2020/2040, задължителен за прилагане от всички държави-членки, поддържащи системи за пътно таксуване, а не са български модел за събиране на пътни такси. Европейското законодателство въвежда необходимостта от доставчици на услуги за електронно събиране на пътни такси. В противен случай ще е налице конфликт на интереси –държавните структури, които събират пътни такси, едновременно ще налагат глоби. Доставчиците на услуги гарантират разделението в отговорностите между държавата, която правоприлага, и субекта, който събира пътните такси. Съществуването на доставчици на услуги и свободният регистрационен режим гарантират липсата на злоупотреби с монополно положение.

Европейският принцип за определяне на възнаграждението на доставчиците на услуги е в зависимост от обхвата на услугите, които ще бъдат изпълнявани от съответните доставчици. За България функционира смесена електронна система за пътно таксуване (тол и винетки), което разширява обема на изпълняваните от доставчиците услуги в сравнение с други държави. Размерът на възнаграждението за предоставяне на услуги за електронно събиране на пътни такси е определен и посочен в публично оповестените от Агенция "Пътна инфраструктура" Общи условия за предоставянето на услугата, които са приложими не само за ИТС, а за всички национални доставчици. Това не е печалба от продадените пътни такси, а възнаграждение, с което се заплаща разработването на високотехнологични системи и скъпата им поддръжка, обезпечаването на търговските канали за заплащане на винетки и тол такси, осигуряване управлението на договори с потребители с тежкотоварни МПС, предоставянето на бордови устройстваза автоматично отчитане на тол такси, осъществяване на свързаност с доставчици на декларирани данни, финансовият риск и пълната гаранция за събираемост на сумите. То е 7% и е в рамките на възприетите в Европейския съюз практики. При настоящите условия на функциониране на тол системата възнаграждението се използва основно за инвестиции и поддръжка, а не генерира печалби. Атаките срещу нашата дейност са недопустими в правова и демократична държава, която разчита на частната инициатива и капитали, както и на стимулиране на конкурентоспособността.

"Интелигентни трафик системи" АД инвестира сериозен финансов и експертен ресурс за създаването и поддръжката на високо технологични системи, чрез които осигурява бърз и удобен достъп на всички български и чуждестранни потребители до услугите за пътно таксуване, се казва още в изявлението.

Още

Комитова иска да вдига пътните такси

19.10.2021

ЮЛИАНА БОНЧЕВА

3142
Банките вече масово "наказват" големите вложители

05.10.2021

МИЛА КИСЬОВА

11765
1/3 от общините са намалили таксите за детска градина