Quantcast
Фалирала фирма осъди ВАС за над 400 хил. лв. | СЕГА
facebook
twitter

ВОДЕЩИ НОВИНИ / България

Фалирала фирма осъди ВАС за над 400 хил. лв.

Върховният съд е направил "непростима юридическа грешка", пишат магистратите по делото за обезщетението
4 867
 Илияна Кирилова

Фалиралото дружество "КМБ България" осъди Върховния административен съд (ВАС) да му плати обезщетение за над 400 000 лева за нарушение на правото на Европейския съюз, заради което не му е възстановен ДДС, пише lex.bg.

Решението е на Софийския апелативен съд (САС) и не е окончателно, но в него съдиите Иванка Ангелова, Красимир Машев (докладчик) и Златина Рубиева пишат, че ВАС е допуснал "непростима юридическа грешка", която не може да бъде оправдана, тъй като съдът е действал като последна инстанция, решението му е влязло в сила веднага след постановяването му и се е отразило на практиката на административните съдилища. Според апелативните съдии ВАС е тълкувал грешно директива на ЕС и е нарушил Договора за функциониране на ЕС, като е отказал да отправи запиване до Съда на ЕС (СЕС) в Люксембург.

"КМБ България" представляваше гръцката фирма "Марионопулос", която държеше правата на марката "Карфур" в България. "КМБ България" беше инвеститор в мола на "Цариградско шосе" и преди да бъде обявена в несъстоятелност, прокопа тунела под булеварда, за да улесни достъпа на клиентите до търговския център. След изграждането му той стана част от градската инфраструктура и собственост на Столичната община.

Националната агенция за приходите (НАП) обаче отказа да възстанови на фирмата ДДС за строежа на тунела. Фирмата обжалва, но Административният съд в София отхвърля жалбата, като приема, че изграждането на тунела не е в пряка връзка с икономическата дейност на фирмата, тунелът не е единственият достъп до мола и затова правилно е отказано възстановяване на ДДС. Върховният административен съд потвърждава това решение и дори приема, че става дума за безвъзмездна доставка и няма значение дали тя е свързана с икономическата дейност на "КМБ". Върховната инстанция изобщо е отказала да обсъжда доводите на фирмата, че изграждането на тунела е свързано изцяло с икономическата ѝ дейност и отказва да отправи и преюдициално запитване до СЕС.

След като не успява и по съдебен път да си върне ДДС за тунела, преди 3 години "КМБ" завежда иск за обезщетение от общо над 374 000 лева срещу ВАС в Софийския градски съд (СГС). На толкова дружеството оценява причинените му имуществени вреди от несъобразената с правото на ЕС правораздавателна дейност на върховния съд. Миналата година СГС е отхвърлил иска, но фирмата обжалва и така делото стига до Софийския апелативен съд.

Пред апелативните магистрати ВАС пледира, че дори да е имало нарушение, то не е достатъчно за ангажиране на отговорността на съда, защото това би означавало преразглеждане на приключил съдебен спор. Според ВАС няма и пряка причинна връзка между нарушението и твърдeните имуществени вреди, тъй като те биха настъпили единствено от незаконосъобразен ревизионен акт, но не и от постановеното съдебно решение.

Апелативните съдии обаче са категорични, че искът е допустим. Те обясняват, че принципът за отговорност на държавата за нарушение на правото на ЕС е приложим и когато нарушението произтича от решение на национален съд, но само в изключителни случаи – когато съдът явно е нарушил приложимото право.

От особено значение за делото се явява и казусът с преюдициалното запитване. "КМБ" е искала от ВАС да попита Съда на ЕС дали има право на данъчен кредит, ако е платила построяването на тунел, който е публична собственост, но ще се използва изключително за достъп до частен търговски обект. Съдът е отказал, защото е приел, че такова вече е отправено от административния съд във Варна и само е спрял делото, докато се чака решение. След като СЕС е постановил решението си, ВАС е приел, че вече е даден отговор на поставения въпрос.

Апелативният съд подчертава, че това само по себе си е нарушение на правото на ЕС, защото ВАС е бил длъжен да отправи питане, защото варненските въпроси са били различни, а и по това време ВАС е имал противоречива практика по темата.

Все пак пак ВАС сезира съдът в Люксембург, но по друго дело, но с въпроса като на "КМБ" и получава ясно тълкуване, че в случаи като на "КМБ" данъчнозадълженото лице има право да приспадне платения ДДС. В резултат на тези разяснения в ЗДДС е приета специална разпоредба в този смисъл. 

Според апелативния Директива 2006/12 недвусмислено дава право на "КМБ" за възстановяване на данъчен кредит, което ВАС му е отказал.

Апелативният съд е категоричен, че допуснатото от ВАС нарушение на общностното право не само е очевидно, но и в разрез с основни негови принципи е довело до привилегировано третиране на по-силната страна – държавата, а оттам и до съществено ограничаване на правата на фирмата, като не ѝ е приспаднат данъчен кредит.

Така ВАС е осъден да плати на фирмата 367 000 лева обезщетение за причинените имуществени вреди и още 40 000 лева разноски пред двете инстанции.

Това е втори случай от началото на годината, в който САС осъжда върховния съд за толкова крупна сума за нарушено право на ЕС и то именно заради отказан данъчен кредит. През февруари, ВАС беше осъден да плати близо 1 млн. лева обезщетения на белгийската фирма "Бос Рентал". В момента делото за това обезщетение виси пред Върховния касационен съд.

Позицията на ВАС

Решението на Софийския апелативен съд, с което Върховният административен съд е осъден да плати на търговско дружество обезщетение в размер на над 400 000 лева главница и лихви не е окончателно и ще бъде обжалвано. Автентичното тълкуване на директивите е правомощие на Съда на Европейския съюз и то във всеки отделен казус. При постановяване на процесното решение съдебният състав на ВАС се е позовал изрично на съществуваща практика на съда в Люксембург.

Още

Бивш кмет на Видин осъди прокуратурата да му плати 83 000 лв.

18.01.2022

2726
МВР е осъдено за 25 хил. лв. заради калпаво разследване

02.01.2022

5621
Командос осъди МВР за 30 000 лв. заради счупен крак

01.01.2022

3734