Quantcast
"Спящите" фирми направиха опашка пред Търговския регистър | СЕГА
facebook
twitter

ВОДЕЩИ НОВИНИ / Икономика

"Спящите" фирми направиха опашка пред Търговския регистър

Много бизнесмени отново решиха да подадат декларации за нулева дейност в последния момент
18 370
 Илияна Кирилова
Чакащите са относително дисциплинирани - спазват отстояние, но повечето не носят маски

Както винаги се случва в края на юни, пред Агенцията по вписванията се изви дълга опашка. Причината - изтичащият срок за подаване на декларации за фирми, които през миналата  година са били "спящи", т.е. не са имали дейност.

По принцип срокът за подаване на такива декларации е 31 март, но заради пандемията бе удължен с 3 месеца - до 30 юни, т.е. до днес. Отсрочката бе направена със специална промяна в Закона за мерките  по време на извънредното положение. Фирмите, които са имали дейност през 2019 г. и трябва да подадат годишни финансови отчети, също получиха 3-месечно удължаване на срока - 30 септември вместо 30 юни.

 

Днес върволицата от хора пред централата на Агенцията по вписванията, чакащи ред да подадат за публикуване в Търговския регистър декларациите си за "нулева" дейност, не намаля дори в най-жежките часове на ранния следобед.  За радост на бизнесмените, сетили се да изпълнят задължението си в последния възможен ден, опашката вървеше бързо, дирижирана от оранител с маска, който даваше достъп до двете гишета. 

 

Не е ясно защо толкова много предприемачи са чакали да дойде 30 юни, за да подадат простата и лесна за попълване бланка, която може да бъде изтеглена от сайта на Търговския регистър. Отделен въпрос е, че декларацията за спяща фирма, както и много други документи, може да се подаде по електронен път - от вкъщи или от офиса, без чакане. В месеците на пандемията всички държавни институции особено настоятелно приканват българите да ползват е-услуги - и защото е по-лесно, но и защото е по-безопасно от срещите по гишета и опашки.  В случая декларацията може да бъде подадена онлайн, ако подателят има електронен  подпис или ПИК, издаден от НАП.

Такава декларация трябва да подадат и дружества, които са осъществявали дейност през отчетната година, но приходите и разходите за дейността са под 500 лева и не могат да попълнят годишен отчет за дейността.

 

ПРАВИЛАТА

Подаването на декларация за липса на дейност е според чл. 38, ал. 9 от Закона за счетоводството .

Всички фирми, които не са осъществявали дейност през отчетната година, могат да подадат такава декларация в Търговския регистър. Срокът е до 30 юни тази година. С това те се освобождават от задължението да подадат Годишен финансов отчет.

За подаването на тази декларация не се дължи държавна такса, докато за годишните отчети има такса от 40 лв., ако се подава на хартия, или 20 лв., ако е по електронен път с електронен подпис.

Преди нямаше модел на въпросната декларация, вместо това управителят пишеше свободен текст.  От 2019 г. за улеснение има утвърден стандартен образец.

Декларацията може да се подаде на хартия или по електронен път, лично от управителя или от адвокат с изрично писмено пълномощно (не е нужна нотариална заверка).

 

Още с въвеждането на изискването да се подават декларации за липса на дейност през 2018 г. възникнаха сериозни проблеми. Агенцията по вписванията буквално се задръсти с над 200 000 заявления. Така се наложи чакащите за подаване на такива формуляри са бъдат изведени на отделна опашка, за да не пречат на обработването на други фирмени документи -  заявления за регистрация и заличаване на фирми, за промени в собствеността и управлението, справки, декларации и т.н.

 

Още

Горските предприятия най-накрая са с нови шефове
Борислав Михайлов най-сетне бе вписан като президент на БФС

26.08.2021

274
Брюксел дава България на съд заради Търговския регистър

15.07.2021

Обновена

6287