Quantcast

Медия без
политическа реклама

Пише се закон за санкциите "Магнитски"

Ще има два черни списъка, а включването в тях ще е основание за проверка на антикорупционната комисия КПКОНПИ

14 Септ. 2021ОбновенаДОРОТЕЯ ДАЧКОВА
Булфото
Делян Пеевски е един от тримата българи, санкционирани от САЩ по глобалния закон "Магнитски".

Подготвя се законопроект, който да уреди последиците от санкции като тези по закона "Магнитски". Това се разбра по време на днешното заседание на парламентарната комисия, която проучва действията и бездействията на българските институции във връзка с наложените от САЩ санкции на Делян Пеевски, Васил Божков и Илко Желязков.

По проектозакона работи Министерството на правосъдието и той е още в твърде ранен етап. Има амбиция обаче да е готов до събирането на следващия парламент.

Работното име на закона е "за мерки за превенция и защита на националната сигурност от посегателства, свързани с опасност за икономическата и финансовата сигурност на държавата".

Според концепцията на законопроекта, с която "Сега" се запозна, физическите и юридическите лица, за които има установени факти и събрани данни, че осъществяват дейност, която може да доведе до възникването на посегателства върху националната сигурност, свързани с опасност за икономическата и финансовата сигурност на държавата, се включват в национален списък, приет с решение на Министерския съвет. Свързаните с тях лица се включват в отделен списък на свързаните лица.

Задължени да прилагат мерките по този закон ще са изпълнителната власт и другите органи на държавна власт, държавните и общинските предприятия, публичните предприятия, ръководителите на стратегическите обекти, банките.

Те незабавно трябва да предприемат действия за прекратяване на договорните си отношения, както и за недопускане на бъдещи договорни отношения с лицата от двата списъка. Като за лицата, включени в списъка, няма да има и партийна субсидия, ако такава би им се полагала. А включването в списъка ще е основание да започне проверка от антикорупционната комисия КПКОНПИ.

Идеята на правосъдното министерство е да се създаде Междуведомствен съвет като консултативен орган към Министерския съвет, който да се председателства от министъра на финансите. В него ще влизат и заместник-министри на правосъдието, на външните работи, на МВР и икономиката, както и зам.-изпълнителен директор на НАП, зам.-председател на ДАНС и подуправител на БНБ.

По писмено искане на председателя на този междуведомствен съвет, държавните органи и лицата, осъществяващи публични функции, са длъжни да предоставят информация за лицата в списъка. Предвижда се предоставянето на информация да не може да бъде отказано или ограничено по съображения за банкова, търговска, държавна тайна или служебна тайна. Съветът ще може да изисква и от хората в списъка допълнителни документи или да възлага допълнителни проверки.

Списъците ще подлежат на предварително изпълнение, а хората, които попаднат в тях, ще могат да обжалват пред Върховния административен съд.

За свързани лица ще се приемат тези, за които са установени факти и са събрани данни, че са предоставили материална помощ на лицата, включени в основния списък, или са им съдействали чрез действие или бездействие. За свързани лица ще се смятат и управители, прокуристи или ликвидатори на дружества, включени в списъка; физическите лица, които притежават над 1/3 от капитала на дружество, включено в списъка; съпрузи, роднина по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, или роднина по сватовство - до трета степен включително.

Прокуратурата: Прекратили сме 14 преписки за Пеевски

За последните 20 години прокуратурата е работила по 14 преписки срещу Делян Пеевски. 13 от тях са прекратени, без да прераснат в дела, а едно е прекратено като досъдебно производство. Това става ясно от информацията, предоставена от държавното обвинение на парламентарната комисия. Срещу Божков имало 9 преписки, по 4 от които се водели разследвания. 

Срещу Илко Желязков, който допреди обявяването от САЩ беше зам.-председател на бюрото за контрол на СРС-тата, няма образувани преписки.

"Виждаме как прокуратурата изпира Делян Пеевски. Тя не вижда в дейността му никакъв проблем", коментира след заседанието на комисията председателят ѝ Надежда Йорданова ("Демократична България"). "Големият брой прекратени преписки за Пеевски трябва по-скоро да ни тревожат, отколкото да ни радват. Има въпроси спрямо действията на разследващите органи", каза още тя, цитирана от БГНЕС.

"От датата на налагането на санкцията в МВР не е имало разследване относно участие на Делян Пеевски в корупционни действия, включително свързани с търговия с влияние, подкупи на държавни служители от българското правителство, договаряне с политици с цел осигуряването на политическа подкрепа и положително медийно отразяване, както и няма разследване относно участие/свързаност на Пеевски със схема за подкупи, засягащо български документи за пребиваване на чуждестранни граждани", се казва пък в отговорите на МВР до парламентарната комисия, която заседава за последен път днес.

Още по темата