Quantcast

Медия без
политическа реклама

БСП предлага две нови преизчисления на пенсиите за 2023 г.

Три законопроекта ухажват пенсионерите и в този парламент

БГНЕС

В пороя от законопроекти, внесени в Народното събрание, се появиха няколко идеи за промени в Кодекса за социално осигуряване. Посягането към този често ремонтиран кодекс е очаквано, като се има предвид, че всички партии се стягат за нови избори и имат да печелят сърцата на пенсионерите. Част от промените са твърде нереалистични, но пък други имат сравнително малък финансов отпечатък, поради което имат потенциал да съберат подкрепа и извън партията вносител. Дори програма минимум - само изпълнение на сегашните разпоредби на кодекса и швейцарското правило, води до твърде висок дефицит и голяма зависимост на бюджета за пенсии от данъците ни.

 

ПП: Модифицирано швейцарско правило

"Продължаваме промяната" е внесла промяна в швейцарското правило, която отговаря на преизчислението, направено през октомври. Тя предвижда и догодина осъвременяването да се направи не по традиционната формула (50% от ръста на осигурителния доход и 50% от индекса на потребителските цени за предходната година), а с процент, равен на по-голямото от 100% ръста на осигурителния доход или 100% индекса на потребителските цени. ПП не посочват колко процента биха се получили по този начин (класическото швейцарско правило предвижда 12% за догодина), но изтъкват, че промяната няма да натежи на бюджета, тъй като ще се финансира или от увеличени приходи от осигуровки (връзката с ръста на осигурителния доход) или от увеличени постъпления в бюджета покрай инфлацията (ако пък инфлацията е по-висока, както най-вероятно ще се окаже).

 

 

БСП: Преизчисление на преизчислението

След две преизчисления за по-малко от една година, като не броим осъвременяването от 1 юли, БСП предлага още две преизчисления за следващата година. Първото е предвидено за 1 януари 2023 г. и цели да поправи една несправедливост на октомврийското преизчисление, за която и "Сега" писа многократно. След като през декември 2021 г. пенсиите бяха преизчислени с по-висока тежест за всяка година осигурителен стаж (1,35), през октомври 2022 г. беше направено ново преизчисление според ръста на осигурителния доход/инфлацията за всяка година, но със стара тежест за стаж. Така в момента имаме пенсии, за които всяка изработена година носи 1,35, но имаме и пенсии, в които има различна тежест за различни периоди - от 1 до 1,35.

Националният осигурителен институт аргументира това връщане назад с обяснението, че влиянието на тези проценти при преизчислените пенсии е незначително. Сега обаче Корнелия Нинова, Георги Гьоков (който беше социален министър по това време) и колегите им не са доволни от тази неравнопоставеност и искат тя да се изправи с ново преизчисление. Предлагат го за пенсиите, отпуснати до 24 декември 2021 г., тъй като от тази дата нататък действа именно коефициент от 1,35 за стажа.

Увеличението на пенсиите се случи малко като в "Пътеводител на галактическия стопаджия". Там на главния галактически стопаджия Артър Дент му се налага да наеме кола в Лос Анджелис. Да я накараш да завие е малко проблематично — казва му младежът зад тезгяха.

Нинова и компания изброяват резултатите от всички увеличения от последната година, но посочват, че въпреки тях пенсиите продължават да изостават. Затова отново - както правят във всеки нов парламент, внасят и искане за преизчисление с по-съвременен осигурителен доход. Това преизчисление е за всички пенсии, отпуснати до 31 декември 2020 г., като трябва да бъде извършено с осигурителния доход за 2021 г., от 1 юли 2023 г.

Левите депутати смятат, че тези промени ще се вместят в 1,8 млрд. лв. за годината. Те не коментират предвиденото по КСО ежегодно осъвременяване по швейцарското правило, което за догодина предвижда 12% от 1 юли заради високата инфлация. Но дори само с него и при замразяване на минималната заплата, дефицитът в бюджета за пенсии става огромен, както показаха оттеглените бюджетни проекти на служебното правителство.

Увеличенията на пенсиите от последните месеци и очакваното догодина осъвременяване с 12% по швейцарското правило от 1 юли ще доведат до рекорден бюджет на държавното обществено осигуряване, но и до рекорден дефицит - недостигът за пенсии за пръв път ще надхвърли 10 млрд. лв.

ДПС: Казармата да се признае за действителен стаж

ДПС предлага промени в условията за пенсиониране, които вероятно са единственият законопроект, който може да получи по-широка подкрепа в парламента. Движението иска за действителен стаж да се признават и периодите на наборна военна служба и периодите на лишаване от свобода за репресираните.

Казармата се признава за осигурителен стаж и по сегашното законодателство, т.е. влиза при определяне правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст в масовия случай - по чл. 68, ал. 1 и 2 (масовата трета категория труд), както и при избор на предсрочно пенсиониране по чл. 68а (с пълен осигурителен стаж, но до 1 г. преди навършване на възрастта). Този период обаче не се брои точно в случаите, където стажът не стига. Това е хипотезата на чл. 68, ал. 3, според която при недостатъчен стаж човек може да се пенсионира на възраст 66 г. 10 м. (за двата пола, като тази възраст също расте всяка година), ако има минимум 15 години действителен осигурителен стаж. Именно в тези случаи промените, внесени от ДПС, биха могли да окажат въздействие повече хора да получат право на пенсия.

Другото допълнение към дефиницията за действителен стаж е от закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, като идеята е към стажа да се добавят и периодите, в които репресираните са били в затвори, трудововъзпитателни общежития, лагери, места за задържане; времето, през което лицата, навършили 16 г. се на работили, когато са били интернирани, изселвани и заселвани, както и периодите, в които са били въдворявани в трудововъзпитателни общежития, лагери и други подобни места, както и принудително трудово мобилизирани.

ДПС изчислява, че промените биха увеличили с 3000 броя на пенсионерите, които излизат в пенсия при тези условия, което е около 30% при сегашните 10 000 души годишно. Тези хора получават много ниска пенсия - 314,50 лв. е бил средният й размер за 2021 г., тъй че необходимите за промяната 7,5 млн. лв. няма да срутят бюджета на държавното обществено осигуряване.

 

Още по темата