Quantcast
Въпреки кризата излишъкът в бюджета продължава да расте | СЕГА
facebook
twitter

Вие сте тук

16 постове / 0 нови
Последно съобщение
СЕГА администратор
Въпреки кризата излишъкът в бюджета продължава да расте

Бюджетният излишък продължава да расте въпреки намалелите данъчни приходи заради кризата, породена от коронавируса. В края на юни той е 1.564 млрд. лв., като месец преди това бе 1.313 млрд.

Това показват предварителните данни на финансовото министерство за изпълнението на бюджета към юни 2020 г. 

Приходите по консолидираната фискална програма към юни 2020 г. се очаква да бъдат 21.386 млрд. лв., което е 48,2 % от актуализирания годишен разчет. Съпоставени със същия период на 2019 г. данъчните и неданъчните приходи се свиват с 1.316 млрд. лв., докато постъпленията от помощи - основно европейски програми - нарастват с 417,3 млн. лева.

Разходната част обаче изостава от разчетите след актуализацията на бюджета - към юни направените разходи са 41.4% от планираните и достигат 19.821 млрд. лв.. За сравнение към юни 2019 г. разходите са били 19.062 млрд. лева. Нарастването тази година се дължи най-вече на по-големите разходи за социалните и здравноосигурителните плащания.

Данните за полугодието показват, че правителството продължава с изпитаната в годините без кризи практика - да задържа планирани разходи и да трупа огромни бюджетни излишъци, които в края на годината за месец-два се стопяват. От финансовото министерство припомнят, че реализираният към момента излишък от 1.564 млрд. лв. (1.3% от БВП), е далеч под нивото, отчетено през миналата година. В края на юни 2019 г. излишъкът е бил цели 3.223 млрд. лв., което е 2.7% от БВП.

"Независимо от извънредните разходи, включително и финансирани чрез европейските програми, при обичайните разходи се наблюдава по-ниско усвояване, което е следствие от внимателното прецизиране, приоритизиране и пестеливо разходване на средства от бюджетните организации", посочват от финансовото министерство.

"От друга страна е важно да се отбележи, че продължава работата по строителството и изпълнението на големите инфраструктурни и инвестиционни проекти. Мярката за подкрепа на заетостта (известна като 60 на 40) се очаква да бъде предефинирана и разширена като обхват, като на този етап се предвижда тя да продължи да се прилага до края на месец септември. През втората половина на годината ще се приложи и заложеното в годишния разчет индексиране на пенсиите. Това ще намери израз в нарастване на разходите през втората половина на годината.  Продължават и разходите във връзка с мерките за преодоляване на последиците от пандемията", посочват още от финансовото министерство.

По-подробни данни за изпълнението на бюджета финансовото министерство предоставя за края на май.

Интересен факт е, че приходите от ДДС от сделки в страната нарастват въпреки пандемията и извънредното положение, заради които бяха затворени голяма част от търговските обекти. Постъпленията от ДДС при сделки в страната (нето) към май 2020 г. възлизат на 2.92 млрд. лв. и нарастват с 57,4 млн. лв. (2%) спрямо същия период на миналата година.

В същото време приходите от ДДС от внос намаляват - към май 2020 г. те са 1.505 млрд. лева., като спадат с 280,2 млн. лв. (15,7 %), в сравнение със същия период на 2019 г. Влияние тук оказват намалената стопанска активност, цената на суровия петрол, количествата на внасяните стоки за междинно потребление (черни, цветни метали и др.), курса на щатския долар спрямо еврото.

Приходите в групата на преките данъци - облагането на доходите и на корпоративната печалба - са в размер на 2.451 млрд. лв. или 37,4 % от планираните за годината. Съпоставени със същия период на предходната година намаляват с 472,3 млн. лв.(16,2 %).

От корпоративни данъци към май 2020 г. са постъпили в хазната 697,8 млн. лв. или 28,1 % от годишния план. Спрямо първите пет месеца на миналата година намалението е с 530,8 млн. лв. (43,2 %). Основна причина за отчетеното намаление е приетата законодателна мярка за удължаване на крайния срок за подаване на годишна данъчна декларация за 2019 г. от 31 март на 30 юни. Поради тази причина се отчита изоставане при приходите от нефинансови предприятия, които намаляват с 47,1 % на годишна база, следвани от приходите от финансови институции, които спадат с 9,6 %, в сравнение с края на май 2019 г. 

Приходите от данъци върху доходите на физически лица са в размер на 1 753,4 млн. лв. или 43,0 % от заложените в разчета за годината. Тези приходи са с 58,5 млн. лв. повече (3,4 %), спрямо същия период на предходната година. На първо място причина за ръста е, че за този данък нямаше отсрочки при декларирането и внасянето му - 30 април. По всичко личи, че все още извънредно положение на 13 март, довело до съкращаване на 170 000 работни места и намаляване на доходите на голяма част от работещите заради намален обем на дейността на предприятията, не е оказало съществено влияние през първите пет месеца върху приходите от ДДФЛ - основно авансовите месечни вноски. Очаква се обаче това да се отчете през следващите месеци.

Към статията във в. СЕГА
Luckbox

Олигофренска работа - вместо сега да се изпълнява (че дори и надвишава) разходната част на бюджета, за да може икономиката да върви, ние трупаме изкуствено създадени излишъци, защото държавата забавя плащания или инвестиции. 

В една частна фирма, за такива ''излишъци'', генерирани от неосъществени инвестиции, се дърпат ушите да финансовия директор, а не се потупва по рамото. Ама в нашата администрация всичко е наобратно и излишъците се споменават като позитивни новини. Както казах - олигофренска работа. 

Luckbox

Да, само че:

1.  Много често тия ''излишъци'' се дължат на забавения плащания т.е. реално парите са ''изхарчени'', но не са още платени към бизнеса. В период на брутален спад в приходите на бизнеса, навременни плащания са абсолютно задължителни за оцеляването им. Фирми буквално умират, заради несъбрани плащания. 
 

2. Изпълняването на планираните инвестиции (и добавянето на нови такива) е един от основните инструменти за борба с кризата - виждам, че повечето страни планират яко помпене на икономиките си. А ние какво правим - замразяваме инвестиции, за да ''има мазнинка''. Само че като си сложил на колене бизнеса и икономическата активност секне, тая мазнинка свършва много много бързо. 

3. Сега е моментът да задлъжнеем повече, за да прескочим трапа. При супер ниски лихви, нисък % дълг от БВП и очаквано обезценяване на парите (заради бясното им печатане отвсякъде), по-добър момент за поемане на дълг едва ли ще има. 
 

Luckbox

Аз ти говоря с доводи, ти го обръщаш на политиканстване. Нещо си се объркал - аз не съм от агитките. Казвам ти 2 основни неща:

- ниският дълг не служи за нищо, когато няма свежи пари в икономиката и, като следствие - като няма кой да живее тук. 

- забавянето на плащания и липсата на инвестиции от страна на държавата ДИРЕКТНО водят до фалити. 

И всичко това, защо? За да може ББ да си бие в гърдите че има излишък. Което, пак казвам не е повод за гордост -  в частните фирми за неизпълнени инвестиции според заложения план дърпат ушите на финансовите директори, а не ги хвалят. И няма нужда да ми говориш за криза и за вирус и алабала. Всяка година е така - с или без криза. Излишъци цяла година и накрая хаотично харчене на поразия декември. Това показва най-малкото некадърност, а най-вероятно и нещо друго...

Коста Чутурков

И на всичко отгоре обясненията към данните не са достоверни, никак - например за ДДС вътре в страната при свити търговски обороти.

Бронщайн
снимка на Бронщайн

Актуализация-заем-Горанов-стъкмистика-излишък-раздаване-шкафче-евро-злато.

Бронщайн
снимка на Бронщайн

Предстои трета актуализация. Заемът влиза в общия куп приходи. Горановата система за балансиране на бюджета в посока излишък освен планиране на разход който планирано не правят. Две актуализации вече направиха да натъкмяват. Две!!! От март насам.

майор

Нов гербав активист?!

Или преименуван стар таков?!

Ае, стига досаждаш, Dirk Struan 

майор

Както си и мислех.

Стар трол в нови одежди...

Бронщайн
снимка на Бронщайн

Когато фактите говорят само троловете не мълчат

 

https://m.fakti.bg/bulgaria/460284-kabinetat-zaradi-covid-19-shte-vzeme-novi-10-mlrd-dalg-prez-2020-g-

Бронщайн
снимка на Бронщайн

https://www.minfin.bg/bg/news/10922

Милиардче тихичко опукаха,готвят се за още девет. Тъй с излишъка.

Актуализация-заем-стъкнистика-излишък-шкафче-злато прим

Бронщайн
снимка на Бронщайн

Техничрските грешки които не иьискват специслизирани знания,а просто прилагане на операциите съборане и изваждане явно са запазена марка на герб експертите. Близо юишиард е нарастнал външният дълг от декември миналата година по данни на Горанов. Трябва ли да дам и картинки за оцветяване?

Бронщайн
снимка на Бронщайн

Маркс има една кратка формула за капитализма(формулата за паричното предлагане е друга бира и доста по-дълга,забавното е че неомонетаристите я ползват без да посочват автора) пари-стока-пари прим.

У нас е власт-пари прим. Но това не е нов етап,напротив. Връщане към директният грабеж.

Бронщайн
снимка на Бронщайн

Експертизата е диагноза-имбецил.

майор

Диагностика се пременил в нови одежди.

Ма пусто сърце  ПИКливо, не трае ☺️

nebenebe

За мен всичко е от инфлацията.