Quantcast
Това не е просто скандал. Това може да е катастрофа! | СЕГА
facebook
twitter

Вие сте тук

26 постове / 0 нови
Последно съобщение
СЕГА администратор
Това не е просто скандал. Това може да е катастрофа!

Горещо се оказа това лято! Изпоти ни, докато наблюдавахме пътя на серията от лобистки текстове в закони, пряко увреждащи част от българския бизнес. Поддържаше жегата чрез действията на държавни органи, които имаха за ефект затриване на поминъци в едва населени райони. Ето ни и в пика - блокиран е Търговският регистър, който едновременно с това е и регистър на юридическите лица с нестопанска цел. И ако досега в опасност беше поставено съществуването на отделни засегнати групи, сега опасността е в мащаб, който трудно можем да си представим.

Какво представлява Търговският регистър - това е единствената в България обща база данни, която е електронна и съдържа обстоятелствата, вписани по силата на закон. В нея се води

 

дело в електронна форма за всеки отделен търговец,

 

в което се прилагат заявленията, документите, удостоверяващи вписаните обстоятелства, обявените актове и други документи, които могат да съдържат и лични данни за идентифицирането на лицата, представляващи или управляващи търговеца или юридическото лице с нестопанска цел.

Заявяването на обстоятелствата представлява задължение по закон. Всеки търговец и всяко юридическо лице с нестопанска цел са длъжни да поискат да бъдат вписани в Търговския регистър, съответно в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, като заявят подлежащите на вписване обстоятелства и представят подлежащите на обявяване актове. Така, в изпълнение на задълженията си, всеки представляващ съответното лице е подал данни за публикуване най-общо на следните обстоятелства: наименование, седалище и адрес на управление, начина на управление, размер и собственост на капитала, лицата, представляващи и управляващи съответното лице, и пр.

Какъв е ефектът на вписването? Вписаното обстоятелство се смята, че е станало известно на третите добросъвестни лица от момента на вписването. Всеки може да се позове на вписването, както и на обявяването, дори ако вписаното обстоятелство, съответно обявеният акт, не съществува.

 

А невписаните обстоятелства се смятат несъществуващи

 

за третите добросъвестни лица.

Регистърът е публичен - всеки има право на свободен и безплатен достъп до базата данни, съставляваща регистрите.

И какво от това, че от миналия петък регистърът е блокиран? В случая се касае не просто за забавяне в обработката на заявленията, каквото наблюдаваме от началото на годината, предизвикано от поредната законодателна хрумка, а за пълно блокиране в продължение на дни и неясно до кога. Налице е естествената последица: блокирането на Търговския регистър блокира целия търговски оборот.

В момента никой не знае с кого договаря, тъй като няма начин да извърши проверка. Онези, които влизат в сделки, се основават единствено и изцяло на доверие, което е съпътствано от напълно реалния риск от опорочаване на сделките до степен на нищожност (сиреч, правно нищо), поради липса на страна или липса на представителна власт, или обявена несъстоятелност на лицето, с което сключват сделка, и пр. Всяко юридическо лице практически е в

 

невъзможност да извършва дори елементарни действия,

 

като например управителят да оперира с банковата сметка на лицето, което представлява, да подпише заявление, декларация или издаде пълномощно - нито банката, нито нотариусът или адвокатът ще могат да извършат съответните действия, поради невъзможност да сверят представителната власт.

Липсата на достъп до данни в регистъра блокира и работата на органи и институции, ако действията им са с предмет, свързан с търговци и юридически лица с нестопанска цел, поради невъзможност да констатират актуални обстоятелства по регистрация на лицата. Касае се включително за произнасяне по дела в съдилища, по преписки в публични институции, по издаване на документи или извършване на услуги, по които страна е юридическо лице. Това се отнася с еднаква сила за нотариуси, банки, съдебни изпълнители и пр.

Не на последно място, липсата на достъп до Търговския регистър влияе и върху събирането на данъци. Блокирането на търговския оборот прави невъзможно начисляване и събиране на публични вземания, от една страна - поради липса на сделки, от друга - поради невъзможност НАП да извършва проверки и контрол.

Едва ли някой би се наел да даде точна сметка за реалните вреди, причинени на бизнеса и бюджета вследствие блокирането на регистъра.

Разбира се, ще има някой, които ще лови риба в мътната вода, но обществото като цяло има нужда от предвидимост. Бизнесът особено! И тук изобщо няма да отварям дума за инвестиционния климат от гледна точка на външните инвеститори. Казват, че парите искали спокойствие.

Каква е причината и кой е отговорен за блокирането на бизнеса чрез блокиране на регистъра? Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел се водят от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието, съгласно закона. До този момент липсва изявление от председателя на агенцията.

 

Министърът на правосъдието също мълчи

 

На сайта на регистъра е оповестено само, че са сезирани ДАНС, МВР и прокуратура. Очевидно се касае не просто за технически проблем, а за проблем, свързан вече и с лицата и техните данни.

Законът вменява задължение регистърът да се съхранява от агенцията по начин, който гарантира сигурността на съдържащата се в него информация. Безпомощността на агенцията да възстанови процеса поставя под съмнение дали изобщо контролира положението. Цялата база данни, предоставена на регистъра от юридическите лица в изпълнение на задължение по закон, изглежда се намира неясно къде и би могла да бъде използвана неясно как и от кого. Възможно е под заплаха да се окажат освен целият търговски оборот, и всички лица с техните данни. Това не е просто скандал. Това може да е катастрофа. Касае се вече за контрол на данни и процеси, следователно за национална сигурност. От там - за суверенитет и държавност.

Оставки, съвети и комисии няма да са достатъчни. Нужни са спешни действия при условия на криза. Дължи ни се и обяснение.

Към статията във в. СЕГА
ЧИЧКО СИМИТЛИ

Уво за Цец. и Пор. или защо бастисаха регистъра

http://19min.bg/news/8/103698.html#103698

jorro2

От същите 19 минути:

 

Четири диска са изчезнали от сървърите на Търговския регистър. Не са дефектирали, както твърдят от МВР, ДАНС и ГДБОП. Няма ги. Това съобщиха за Фрог нюз източници от службите, пожелали анонимност. Според него става дума за умишлено тежко престъпление, дори саботаж.

 

Амира

Търговският регистър - цъфнал герб, съгласно изявление на ресорната министерка, дето щеше да ни е президентка ?

вила

Kалинките на мамицата

дъртреалист

блокиран е Търговският регистър

не е блокиран, унищожен е ...

Разблокирането става за 2 часа.

 А 6 дни да го няма ... значи, че е умрял.

 

Evasion

Ако съм разбрал правилно, търговският регистър е откраднат. Това дали има нещо общо с наскоро попълнените имуществени декларации от държавните служители? Бекъп няма ли? И не на последно място - да не се окаже накрая някой с нова собственост?

фopyмниk

За едно КТБ става дума. И за други няколко такива нещица за няколко милиарда лева. Колко няколко? Колкото си пожелае мафията.

 

Емотикон - вана със сярна киселина и една подаваща се свинска опашчица!!!

Devil

Великая корупция. Моля журналистите да си свършат работата и да отговорят от създаването на ТР кой и колко пари е получил и за какво, на кого е офиса на ТР и какви наеми прибира, защо въобще са в частен имот, а не в държавен и др. Корумпирани властници заграбиха милиони и нагласиха обществени поръчки за техни фирми без капацитет да свършат работата. Така беше и с министърката на бедствията и нейният тел.112, така и с АВ и ТР, така с магистралите, така със всичко. А сме член на ЕС, правете си извода, че и там е същото, щом ни търпят.

Miranda
снимка на Miranda

И момента е добре избран, хората са в отпуски.

Представяте ли си, ако беше в друго време ?

Какъв скандал щеше да избухне , сега ще мине и ще замине...

 

Devil

Някои наричат ситуацията форс мажор. Глупости. Тук няма намеса на майката природа, тук има намеса на майката арогантност и недосегаемост. Те са над закона.

jovani
снимка на jovani

Майката на нацията, може би?

Devil

Чл. 19. (1) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Заявленията за вписване, заличаване и обявяване, и актовете по чл. 14 се разглеждат от длъжностно лице по регистрацията по реда на постъпването им.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г., бр. 74 от 2016 г., в сила от 1.01.2018 г.) Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявленията за вписване и за заличаване и по заявленията за обявяване на актове незабавно след изтичане на три работни дни от постъпването им в регистрите, освен ако със закон е предвидено друго.

 

Глупости! Вече 10 дена не ми се произнасят по заявление за промени в ООД. Искам обезщетение и връщане на държавната такса.

Devil

Чл. 19. (1) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Заявленията за вписване, заличаване и обявяване, и актовете по чл. 14 се разглеждат от длъжностно лице по регистрацията по реда на постъпването им.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г., бр. 74 от 2016 г., в сила от 1.01.2018 г.) Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявленията за вписване и за заличаване и по заявленията за обявяване на актове незабавно след изтичане на три работни дни от постъпването им в регистрите, освен ако със закон е предвидено друго.

 

Глупости! Вече 10 дена не ми се произнасят по заявление за промени в ООД. Искам обезщетение и връщане на държавната такса.

Billy-Joe Winchester

Спокойно ТР пак е достъпен. Загрижени граждани го качиха в Замунда. ?

неамнерви

??

ablepsia

https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/06/02/2981578_novata_agenciia_na_peevski/

9101

И аз не мога да си представя неволно изпускане на нещата. Да е умишлено е по-вероятно. И то от високо ниво. 

маргаритка2

Защо "може да е"?

Това "е"!

 

Като го възстановят ще бъде с нулева достоверност.

dobadoba

Прекалили са с GDPR-а май...

⚓️

дядо Илия

Всички разсъждават от нивото на собствената си компетентност! Но да вярваш на някакъв сайт "19мин.." по такъв сериозен случай изисква свръх наивност!

независим експерт

Поредна отчаяна мярка за връщане на българите от чужбина .... ?

dobadoba

И един виц по случая/народът не спи:

В момента тече спешно заседание в ГЕРБ.

Основна точка: как да прехвърлят вината на Орешака.

⚓️.

bananiskilogrami

Всяка изтрита информация може да се възстанови и като гледам качеството на слугите на БОКО напоследък и в този случай няма да могат да заметат следите, отделно, че който ги е следил, той вече има и копия, та... къщата в Барцелона ще изяде тиквите на много хора!

 

Румен Андреев се е самоубил с  в главата с 4-ри изстрела - супермен напрао ? явно са решили, че той или Очите е дал инфото и сега обръщат хастаря на ТР да си трият следите всички онези споменати във клипа за къщурката ;)

 

Ама по-притеснително е вашето нехайство, кво ви пука, те крадат и вие крадете - спи града! 

ГАМЕН

Дали не е опит за замитане на инфо по   онова ДДС дето е било миляярди.

vvatkov

  Народът прост,

 животът- тежък, скучен.

 Живот без маска и без грим,

 озъбено, свирепо куче.