Quantcast
Кремъл се закани с последствия, ако награденият Малинов бъде преследван | Page 4 | СЕГА
facebook
twitter

Вие сте тук

176 постове / 0 нови
Последно съобщение

Страници

mi6osp.

Подозирам, че съдът го е пуснал да отиде в  Русия по настояване на прокуратурата, която е имала надеждата, че Малинов няма да се върне и така ще подкрепи предявеното обвинение в шпионаж.

 

harmless
снимка на harmless

.... създава нова славянска, православна държава наречена България......

 

Не, че искам да противореча, но нова няма как да е вярно в нито една точка. България се е казвала България поне 1300 години - нищо ново и скучното старо име. Православна от един момент и то преди Русия. В никой случай славянска. Българите имат толкова общо със славяните колкото и варягите - нищо.

HBK

Ми да... на глупостите параграфови требе да се отговори с друг един тон глупости ... нема как иначе да е.

 

Още един невежа, но затова пък Арбитър.

 

Кои точно са „глупости” във ФАКТИТЕ, които споменавам?

 

Руският имперски офицер генерал Николаев подготвяйки поредната руска офанзива към Проливите, разработва подробен план, в който никъде не се споменава за ОСВОБОЖДЕНИЕ, а се говори за ОКУПАЦИЯ на населените с Българи земи на Османкста империя.

 

Ото фон Бисмарк в качеството си на Председател на Берлинския Конгрес защитава интересите на България и той е главната причина Съединението да се състои (главен противник е Русия) и благодарение на неговата подкрепа Варна и Софийска област са присъединени към Княжество България.

 

P.S. Ако е необходимо специлано за горния „арбитър” мога да му цитирам източника, вкл. страницата” от съвременен учебник по Българска история. Барабар с авторите.

бонго-бонго
снимка на бонго-бонго

Ми не противиречи тогава, щом не искаш - Русия създава точно това - малка славянска, православна държава на Балканите.

Малка, защото още преди войната се е споразумяла с Австрия да не създава голяма славянска държава. 

Новата държава е васална на Османската империя, но същевременно е държава-клиент на Руската империя.

 

harmless
снимка на harmless

Славянска в кой смисъл ? Етнически, лингвистичен или просто в традициите на поредната религиозна простотия - панславизма ( демек, магически смисъл )?!

България след поредната руско-турска война я създава Берлинският договор, макар и васална, вярвам знаеш този прост факт. Същият този договор ограничава 'присъствието' на Русия от неограничено до 9 месеца.

бонго-бонго
снимка на бонго-бонго

В тогавашния смисъл "славянска", който в края на 19 в. е расов и народностен, защото такова е мисленето на епохата. Това, че някои днес са останали на нивото на 19 в., си е за техна сметка.

Не може да плескате каквото ви хрумне без да сте чели достатъчно.

бонго-бонго
снимка на бонго-бонго

Още един невежа, но затова пък Арбитър.

 

Кои точно са „глупости” във ФАКТИТЕ, които споменавам?

 

Окупацията е военна операция, тя е временно заемане от въоръжените сили на територия.Тя е военно средство за постигане на политически цели. Така например, Шумен е окупиран от корпуса на ген. Белокопитов едва след подписването на Берлинския договор. Съшевременно тогава той е присъединен към новото Българско княжество, провъзгласено с Берлинския договор.  

Наричаме тоя период, когато българските земи са окупирани от руската армия "Временно руско управление", което има основната задача именно подготвянето на бъдещата държава и Автономната област И. Румелия.

А Освобождението е уговорено ето тук:

http://istmat.info/node/27175

Если бы, наконец, последствием успеха христиан явилось полное крушение Оттоманской империи в Европе, Болгария и Румелия могли бы образовать независимые княжества в их естественных границах. Эпир и Фессалия могли бы присоединиться к Греции.

Константинополь мог бы стать вольным городом.

и тук:

http://istmat.info/node/27176

СТАТЬЯ I

Высокие договаривающиеся стороны, считая, что христианское и мусульманское население Боснии и Герцеговины слишком перемешаны для того, чтобы можно было ожидать действительного улучшения их участи только от автономного их устройства, условились между собой требовать на Константинопольской конференции для этих провинций лишь такого автономного управления, которое не вышло бы далеко за пределы, установленные депешей от 30 декабря 1875 г.²* и гарантией Берлинского меморандума³*. Ввиду того, что Болгария находится в условиях, более благоприятствующих деятельности автономных учреждений, они берут на себя обязательство требовать на конференции для этой провинции более широкой автономии, обставленной серьезными гарантиями.

...

СТАТЬЯ VII

Е. в. император австрийский и проч. и апостолический король венгерский оставляет за собой право выбора момента и способа занятия своими войсками Боснии и Герцеговины. Условлено, что эта мера, не являющаяся актом солидарности с занятием Болгарии русскими войсками, — ни в истолковании ее правительством его импер. и корол. величества, ни при проведении ее в жизнь, не должна иметь враждебного характера в отношении России. Точно так же интервенция русской армии в Турции не должна ни в своем истолковании императорским русским правительством, ни в своем выполнении иметь враждебный характер в отношении Австро-Венгрии.

...

Доп. конвенция:

СТАТЬЯ III

Е. в. император австрийский и проч. и король венгерский и е. в. император всероссийский, при своем свидании в Рейхштадте, согласились в принципе по следующим пунктам: в случае территориальных изменений или распадения Оттоманской империи образование большого сплоченного славянского или иного государства исключается; напротив, Болгария, Албания и остальная Румелия могли бы стать независимыми государствами; Фессалия, часть Эпира и остров Крит могли бы быть присоединены к Греции. Константинополь с прилегающей территорией, границы которой подлежат установлению, мог бы стать вольным городом.

Их величества констатируют, что не желают никаких изменений в этих предположениях, и вновь заявляют о своем желании их сохранить, как основу их последующей политики.

 

 

harmless
снимка на harmless

В тогавашния смисъл "славянска", който в края на 19 в. е расов и народностен, защото такова е мисленето на епохата. Това, че някои днес са останали на нивото на 19 в., си е за техна сметка.

Не може да плескате каквото ви хрумне без да сте чели достатъчно.

 

Сега, когато ти зададат точният въпрос и веднага почваме с квалификаците. По това време се въздига панславизма (от Полша) и се прегръща от Русия. Това е точно магическа простотия, както вярвам, знаеш, защото прокламира 'расово превъзходство' на славяните, каквото и да значи славяни.

В този смисъл, остават 2 варианта за определянето на славяните - етнически или лингвистичен (езиков). И по двата параграфа българите НЕ СА славяни, каквото и да модела за това. Към момента, славяни е изпразнена куха дума с никакво значение освен рашистка пропаганда. Освен ако не извадиш някакви доводи за етнически славяни към него момент или езиков такъв.

 

Българите никога не са били славяни (расово/етнически) и това се доказва от достатъчно на брой и обем ДНК анализи. Езиково българите никога не са били славяни поради две прости причини. Българският език няма общо с нито един балкански език (македонците не ги броим за отделна етническа/расова група). Ако приемаш руснаците за славяни, отново е същото - руският език е възприел много от българският но си остава млад/синтетичен/ език, за разлика от българският език - аналитичен.

Шчекн-Итрч

Пара, чети:

“Россия, тая мнима защитница на славянството, тя употреблява още по-радикални средства, за да истрие от лицето на земята българските колонии. Тя отне земите на колонистите, подложи ни със сичката своя неясна строгост и подлост под законът на „общата повинност” и, когато ние пожелахме да оставим пепелищата на ногайските татаре, които трудолюбивата българска ръка преобърна на рай, и да са върнем в своето старо отечество, испроводи няколко черни български души за да ни отвърнат от това намерение.

Но това, което не можиха да направат устата на продадените блюдолизци, направиха казаците със своите сулици и камшици и с копитата на своите коне, направи правителството със своите темници, със своят Сибир и със своите 25 по гърбът. Вие няма да повярвате, ако ви кажа, че в едно село казаците извързаха сичките старци, мъже и ергене и, като ги испроводиха „куда Макар телят не голял”, не оставиха ни една жена необезчестена, ни една мома неразвалена и ни едно дете неизнасиловано. Тие испокрадоха имането и покъщнината на селяните, испоклаха им птиците и добитакът и сичкото това премина ненаказано от страната на правителството. На мяста даже и кръв са пролея!

 

Христо Ботев, в. „Знаме”, г. I, Букурещ, 4 април 1875 г., бр. 13

бонго-бонго
снимка на бонго-бонго

Сега, когато ти зададат точният въпрос и веднага почваме с квалификаците. По това време се въздига панславизма (от Полша) и се прегръща от Русия. Това е точно магическа простотия, както вярвам, знаеш, защото прокламира 'расово превъзходство' на славяните, каквото и да значи славяни.

Ами не сте чели, очевидно е. Цитирах  ви Будапещенската конвенция. Магическа простотия - ми такова е мисленето тогава, при това научното академично мислене тогава  - разсъждава се в славянска и германска раси дори, за сблъсък между панславизъм и пангерманизъм се изнасят сказки и лекции в университетите в Берлин, Петербург и Виена.

 

Я как завършва Химнът на Св. св. Кирил и Методий (1882):

Нека името ви да живее

във всенародната любов,

речта ви мощна нек се помни

в Славянството во век веков!

harmless
снимка на harmless

Божкееее, цитираме песнички като доказателство за това, че българите са славяни. Остана да ми пуснеш и линк към руски филм в тубата дето ясно се говори за великите славяни и 4-5-6-7 Рим в Москва....

Уникално !

Шчекн-Итрч

Пара, чети още:

Кой въстана срещу нашето свещено дело – съединението на Южна със Северна България? Кой караше турците да навля­зат в България и да пуснат малко кръвчица на братушките? Кой отчисли българския княз от редовете на армията си, за да го опозори и омаскари, когато той се намираше на границата сре­щу неприятеля? Кой си дръпна от нашата войска офицерите, които хрантутехме като просяци с единствена адска цел да ни съсипе войската, когато тя се намираше в път за бойното поле? Кой насъска сърбите да ни нападнат откъм гърба, когато ние бяхме въз друга страна? Кой настояваше най-много да се пратят турските комисари в Южна България? Ами я кажете, кой ни открадна княза от Софийския палат в това време, когато на него­вата глава не бяха изсъхнали още лавровите венци от Слив­ница? Кой даваше честно и благородно слово, че ако си отиде тоя княз, то и съединението ще бъде пълно, и правата на Бълга­рия ще да си останат непокътнати, и конституцията ще си бъде в сила, с една реч, България ще да цъфти и вирее?Така ли излезе? Кой изпрати подир няколко дена подлия Генерал Каулбарс да развращава, подкупва, лъже, бунтува и беснее? Кой поду­чи пичовите и вагабонтите да вдигат бунтове в Бургас, Сливен, Силистра и Русе, да леят кръв и въвеждат анархия, щото по тоя начин да се отвори път за чужда окупация? Кой унизи и се поди­гра с България като й препоръчваше за княз един развратен черкезин – Мингрели? Кой прибра под свое крило всичките чапкъни в България, а законните власти, в това число и В. Н. Събра­ние, за незаконни с единствена цел, да се продължи още в Бълга­рия безредицата, да се отчая и омаломощи българският народ и да каже: „Дойдете и ни спасете” – Русия, нашата фатална освободителка, покровителка, славянската, братската, христи­янската и великата Русия, с която сме една вяра и една кръв!Да бъде проклета оная минута, когато е стъпил руски крак в нашата земя, когато се е произнесла за първи път думата освободителка и покровителка! Аман, бей, аман! Лошо нещо било московлука… То не прилича ни на даалии, ни на кърджалии, ни на фанариоти!

 

Захарий Стоянов

бонго-бонго
снимка на бонго-бонго

Русия, нашата фатална освободителка, покровителка, славянската, братската, христи­янската и великата Русия, с която сме една вяра и една кръв!

Те това съм го заделил за безобидния. Зер го е написал "русофобът" Захари.

бонго-бонго
снимка на бонго-бонго

Българският език няма общо с нито един балкански език (македонците не ги броим за отделна етническа/расова група).

А това е вопиюща глупост и напълно неверно , рабира се.

harmless
снимка на harmless

И с кой език българският има нещо общо ?

бонго-бонго
снимка на бонго-бонго

И така, без да губи своята славянска основа, българският език претърпява развитие, което го отдалечава от другите съвременни славянски езици и типологически го сближава с езиците на другите балкански народи. В генетично отношение българският език без всякакво съмнение е славянски език, това и днес личи най-добре в областта на речниковата система. Доказателства за славянския характер на езика има не само в лексиката, но и във всички останали езикови области. Например наличието на категорията вид на глаголите (пиша - напиша, дам - давам) е чисто славянска черта. Словообразуването с помощта на морфеми афикси също е типично славянско явление и т.н. Трудно е, пък и едва ли е необходимо да изброим доказателствата за славянския характер на нашия език, както и доказателствата за континуитета между старобългарския и новобългарския език. Налице са и общи развойни тенденции в славянските езици, напр. трансформацията на категорията число от тричленна (единствено, двойствено и множествено число) в двучленна категория (единствено и множествено число), каквато е тя днес в почти всички славянски езици. Други общи особености са свързани с влиянията между славянските езици, напр. прилагателните на -м (нетърпим) в български представляват влияние на руското сегашно страдателно причастие.

Като цяло в граматическо отношение обаче съвременният български език стои по-близо до езиците на своите съседи (гърци, румънци, албанци), отколкото до другите славянски езици. Заедно с гръцки, румънски и албански език българският език образува езиков съюз, известен с името балкански езиков съюз. Между посочените езици (а към тях трябва да прибавим още балканските ромски диалекти, влашкия и др. езикови формации на балкански народности, които нямат собствени държавни образувания) са налице вътрешноезикови сходства предимно от граматически характер. Известна близост се установява и в областта на фонетиката, фразеологията, словообразуването. Налице е и значителен брой общи "балкански" думи, заети от турски и в по-малка степен от гръцки език.

Установени са повече от 150 структурни съвпадения между балканските езици, ако се имат предвид явления, които се срещат най-малко в два балкански езика. Сходствата, които преминават през всички балкански езици, са по-малко на брой - около 20 - между тях и някои лексикални.

 

И още:

https://www.academia.edu/17790085/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_Bulgarian_a_Slavic_and_a_Balkan_Language_

 

https://www.academia.edu/5273103/%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9F%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%95_%D0%97%D0%90_%D0%A1%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95_%D0%92_%D0%91%D0%AA%D0%9B%D0%93%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%AF_%D0%95%D0%97%D0%98%D0%9A_%D0%9D%D0%90_%D0%A1%D0%9B%D0%90%D0%92%D0%AF%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98_%D0%98_%D0%91%D0%90%D0%9B%D0%9A%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98_%D0%A4%D0%9E%D0%9D

https://www.academia.edu/38289806/%D0%9E%D1%89%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA_%D0%B2_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%81%D1%8A%D1%8E%D0%B7%D0%B8

 

Шчекн-Итрч

И още, Пара:

Мнозина у нас живяха дoскоро време с твърдо убеждение, че наший народ трябваше да очаква доб­ро от Русия; но от 6 септемврий миналата година всеки разбра, доколко тя е била искрено (разположена) в благопожеланията си спрямо нашата страна.

 

От този знаменит ден 6 септемврий се забелязва постоянно, че политиката на руското правителс­тво е устремена против нашата независимост и самостоятелност.

 

Всеки здравомислещ человек разсъждава, че ако Русия е желаела една силна, съединена и независи­ма България, тя трябваше освен да се възползва от извършеното на 6 септемврий и да поддържа Съеди­нението. Нейните доброжелателства за наший на­род щяха да се покажат пред целий свят, че са искрени, несвързани с никаква задня мисъл. Обаче Русия какво направи? Тя употреби всички средства само и само да попречи на народний идеал – Съедине­нието. Не искаме да упоменаваме тука за всички интриги и подлости, които се вършеха против интересите на нашето Отечество.

 

Делото на Съединението беше общонародно, а не частно на княз Александра, както претендираше руското правителство и поради което най-много го обвиняваше, като тръбеше чрез своите органи, че княз Александър щял бил да продаде България ту на англичаните, ту на турците и пр.

 

Стефан Стамболов, "Защо Русия пречи на Съединението?"

 

Шчекн-Итрч

Просвещавай се, Пара:

На руските воини

 

О, руси, о, братя славянски,
защо сте вий тука? Защо сте
дошли на полята балкански
немили, неканени гости?

 

Желали би вас възхитени
да срещнем со сълзи и с китки…
Но идете вий настървени,
на грозни зовете ни битки!

 

Желали би вас да прегърнем
и тоз път сърдечно, горещо.
Но взорът ви свети зловещо…
Как ръце сега да разгърнем?

 

Дошле сте да браните, клети,
на хищник грабежа хайдушки,
та вместо любов и привети
вий срещате нашите пушки.

 

О, руси! Аз друг път ви славях
за подвиг велик и чудесен,
високо ви ликът поставях
във мойта душа, в мойта песен!

 

Вий някога знаме Христово
развяхте за благо човешко –
строшихте ни игото тежко,
а днеска ни носите ново!

 

И пак не ви мразим (не крия:
обича ви още народа);
но любим и свойта свобода,
стократно по любим я ния.

 

За тоз кумир ние се бием
и с чужд, и със близък упорно
и няма ний врат да превием
пред никакво иго позорно!

 

Иван, Вазов, "Нови екове"

harmless
снимка на harmless

Русия, нашата фатална освободителка, покровителка, славянската, братската, христи­янската и великата Русия, с която сме една вяра и една кръв!

Те това съм го заделил за безобидния. Зер го е написал "русофобът" Захари

 

Мистър, изглежда логичното мислене ви куца. Ще ви дам простичка аналогия. Преди 1000 години са вярвали, че Светът е създаден за 6 дни от Бог. Към него момент това е било вярно за хората тогава, защото са вярвали в това. Сега, това естествено не е вярно и няма как да е вярно.  Да не говорим за плоската земя.


Това, че рашистите са пропагандирали и налагали кухото 'славяни' по онова време не означава, че българите реално са славяни и тогава и сега.

Шчекн-Итрч

Преди 1000 години са вярвали, че Светът е създаден за 6 дни от Бог. Към него момент това е било вярно за хората тогава, защото са вярвали в това.

Е, хайде да не прекаляваме! Това, че преди хиляда години някаква измислица е била превърната в догма и в нея по задължение са вярвали мнозина, не я прави ни най-малко вярна. Нито тогава, нито сега!

Шчекн-Итрч

Пара, още ликбез, възползвай се:

1.Санстефанският договор бележи края на османското върховенство, но не и началото на съвременната българска държава. Първата крачка към независимостта е направена през 1870 г. с учредяването на Българската екзархия, когато българите получават право на вътрешна автономия, а с пълен суверенитет България се сдобива през 1908 г.

 

2.Санстефанският договор не може да се смята за начало на съвременна България поради простия факт, че това е договор за безсрочната окупация на страната от Русия и опит османското върховенство да бъде заменено с руско владичество.

 

3.Санстефанският договор не е юридически завършек на войната от 1877-1878 г., тъй като е временен и предварителен. Бойните действия на една война се прекъсват с примирие – в случая това е примирието, подписано в Одрин на 19 януари 1878 г. Договорът, който фиксира от правна гледна точка резултатите на войната от 1877-1878 г., е Берлинският.

 

4.Санстефанският договор, който е сключен само между Русия и Турция, не е първият, нито достатъчно международен акт, признаващ етническите граници на България. На Цариградската конференция в края на 1876 и началото на 1877 г. тези граници са очертани в специален протокол, който е подписан от пратениците на цели шест водещи европейски държави – Русия, Великобритания, Германия, Франция, Австро-Унгария и Италия.

 

5.Не Санстефанският, а Берлинският договор заменя правото на вътрешна автономия, което българите са имали дотогава, с международно гарантиран, макар и ограничен суверенитет и спасява България от руска власт.

 

6.Берлинският конгрес не разпокъсва България на пет части, а само потвърждава това разпокъсване, което е уговорено предварително между Русия и Великобритания. Така Русия има пряка вина за националното разединение на българите.

 

7.Българите сами очертават националните си граници, и то не по пътя на войни и революции, а с демократичната процедура на допитванията, които се провеждат през 1873-1875 г. и които включват в юрисдикцията на Българската екзархия не само Мизия и Тракия без беломорското крайбрежие, но и по-голямата част от Македония.

 

8.Само болна нация като нашата, управлявана от продажници, може да чества като национален празник подписването на един заробващ договор и дори да не се сеща, че през 2008 г. България навършва сто години като независима държава и равноправен член на международната общност.

 

Намират се обаче историци, които макар и да не споделят комунистическите догми са убедени, че митове като санстефанския били национално консолидиращи. Не е ли обаче чудовищно току-речи подсъзнателното убеждение, което санстефанската измама е породила в българина, че нищо не зависи от него и че съдбата му винаги се предопределя от външни, чужди фактори? Няма ли да станем наистина свободен народ едва тогава, когато спрем да се кланяме на пасмината от “освободители”?”

 

Проф. Пламен Цветков

Шчекн-Итрч

И последно, Пара, националисте мамин атакистический, ето какво мислят за България руснаците-славянофили:

"Всяко тържество на България е смърт за Русия!"

 

Иван Сергеевич Аксаков, в-к "Русь"

harmless
снимка на harmless

Ох, божеееее.... кого цитираме за славянския език познат като български :)))

Защото българският бил без никакво съмнение славянски, понеже имало общи думи. В българският език има думи и от турски, френски, английски и немски произход което в ниакакъв случай не го прави сходен с тях. От друга страна И.Д. пропуска моментът с липсата на падежи в българският език, за разлика от другите балкански езици например. Освен това говори за 'църковнославянски' език който българите използвали преди време. Уникално !

бонго-бонго
снимка на бонго-бонго

А кого да ти цитирам - Стефан Младенов ще приемеш ли?

Толкова ли ти е трудно да стоплиш, че дори и ти в целата си неграмотност четеш и разбираш руски и сръбски?

harmless
снимка на harmless

Чета и разбирам руски защото беше задължително да се учи. Един руснак обаче, който не е учил бългаски, бъкел дума няма да разбере от това което му се говори на български. Повърхностното разбиране на някои сръбски думи не означава разбиране на сръбски. В сръбския език съществуват седем падежа, в българският няма нито един !

бонго-бонго
снимка на бонго-бонго

Мистър, изглежда логичното мислене ви куца. Ще ви дам простичка аналогия. Преди 1000 години са вярвали, че Светът е създаден за 6 дни от Бог. Към него момент това е било вярно за хората тогава, защото са вярвали в това. Сега, това естествено не е вярно и няма как да е вярно.  Да не говорим за плоската земя.


Това, че рашистите са пропагандирали и налагали кухото 'славяни' по онова време не означава, че българите реално са славяни и тогава и сега.

Пълни глупости.  Французи, англичани, американци, немци, чехи, австрийци, маджари, руснаци, сърби, гърци, италианци в края на 19ти - началото на 20 в. пишат за "славяни" в етнически смисъл. Нужно ли е да напомням,  че Българското Възраждане започва с "История Славяноболгарска", която е базирана в голямата си част на Цезар Бароний и Мавро Орбини?

Както казах това е тогавашното разбиране за народи и нации - че те се определят по кръв и език (както пише Захари) Част от него и ти самият споделяш с намесването на ДНК и Аспарухови българи и глупостите за езика. Я кажи, едно бебе с "българска ДНК" - осиновено от американци и отгледано в САЩ дали е българин? А потомците на некой еничарин от българските земи българи ли са? 

harmless
снимка на harmless

бебето е етнически българин е, очевидно е.  То и Путин може да се смята за демократ и хуманист, но реалността е твърде различна.

Относно 'славяните'/'словените' преди 19ти век, има твърде различни хипотези/теории/догадки и нищо заковано и признато за вярно.  19ти век и панславизма на рашистите е друга тема.

Относно 'глупостите' за езика, академик Лихачов търди по различни неща от И.Д. Както и редица други лингвисти.

Ай оставям те да бистриш славянският произход на българите, макар славяните изобщо да се появяват на сцената като етническо наименование далеч след началото на България.

 

бонго-бонго
снимка на бонго-бонго

Макар, че не знае, че е българин, не говори български, няма никаква общност с останалите българи - бебето е българин.... Както казах, следваш парадигната на 19 век , който упрекваш в "магическа" каквото-там-беше.

Лихачов не е лингвист!

Лихачов никога не е отричал славянския характер на старобългарския език и литература:

Ее произведения составляют органическое целое, существующее одновременно в ряде стран, объединяющее эти страны. Именно такая наднациональная единая литературапосредница существовала у южных и восточных славян. Она обладала своим наднациональным церковнославянским языком, общим для всех южнославянских и восточнославянских литератур фондом памятников и единой литературной судьбой, единым литературным развитием.
Основу этой великой литературы-посредницы составляла древнеболгарская литература. Древнеболгарская литература достигла высокого развития раньше, чем литературы других славянских стран.

чугуналенина
снимка на чугуналенина

Абе, оти мечката се заканва на любимия си по-малък бpаток? 

First Strike

Повърхностното разбиране на някои сръбски думи не означава разбиране на сръбски. В сръбския език съществуват седем падежа, в българският няма нито един !

Тонове сръбски треньори и футболисти дрънкат по българските телевизии без преводач. И никой не се е оплакал, че не е разбрал кво му казват. Реалността противоречи на твоите измислици.

Страници