facebook
twitter

Вие сте тук

3 постове / 0 нови
Последно съобщение
СЕГА администратор
КЗК обвини парното в София в злоупотреба

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) обвини "Топлофикация-София" в злоупотреба с господстващо положение и налагане на нелоялни търговски условия за присъединяване на обекти. От средата на 2015 г. общинското дружество прилага няколко нелоялни практики. Една от тях е, че компанията иска клиентите да изградят за своя сметка енергийните обекти, като например абонатна станция. Те трябва и да предоставят за безвъзмездно ползване на топлопреносното предприятие изградените от тях енергийни обекти. 

По своята същност първото условие представлява налагане на необосновани разходи, отчитат от КЗК. Второто условие представлява налагане на необосновано задължение на клиентите - в техен ущърб да предоставят за безвъзмездно ползване енергийни обекти, които са изградили със собствени средства. Комисията счита, че  това са нелоялни търговски условия, които не са обосновани от обективни обстоятелства, а са насочени към извличане на финансови ползи.

В срок от 30 дни дружеството може да изпрати своите възражения в КЗК. В началото на годината регулаторът излезе с пакет от препоръки за работата на "Топлофикация-София". Антимонополната комисия настоя за подобряване точността на разпределението на доставената топлинна енергия. От КЗК поискаха още забрана за начисляване на лихва за плащане, изчислено въз основа на прогнозни месечни сметки за топлинна енергия, както и отмяна на забраната за изключване на радиатори от сградната инсталация. Това би трябвало да стане със законови промени, но досега никой не е поел инициатива да ги внесе в парламента.

Към статията във в. СЕГА
mamut

изключването на радиатори  е най-голямата глупост , ако се разреши. Така са сметнати старите инстлации до 90г.,  че всяко изключване и сваляне на радиатори  влошава кпд-то на системата, т.е вдига сметката на ползвателите. Ако работят всички радиатори намаля топлината миграция между жилищата, а оттам и на самата сграда по-малки топлинни загуби и системата работи много по-ефективно, още повече че всички дялови единици (от дяловете от рауредите на радиаторите) са в знаметнателя при изчисляване. По голям знаменател по- малка стойност за единица дял  и от там по-малкка сметка.

хикса
снимка на хикса

Кво значение има, радиаторът като си стои вързан, да не значи, че работи постоянно.