facebook
twitter

Вие сте тук

2 постове / 0 нови
Последно съобщение
Вестник СЕГА
78 фирми плащат глоби за отказ да наемат хора с увреждания

Около 52 хиляди лева са постъпили в Главна инспекция по труда от компенсационни вноски на работодатели, отказали да разкрият и приспособят специфично работно място за хора с функционални дефицити съгласно изискванията на Закона за хората с увреждания. Сумите от санкциите са внесени от 78 работодатели, които са предпочели да плащат наказателната вноска в размер на 30 на сто от минималната работна заплата месечно. Останалите задължени от закона фирми са заявили, че са изпълнили задълженията си за наемане на хора с трайни увреждания. Доколко това е така, ГИТ ще установява занапред при планираните си проверки. Това съобщи вчера в социалната парламентарна комисия социалният министър Бисер Петков в отговор на депутатски въпрос за това как бизнесът изпълнява квотните си задължения. 

Законовото изискване към бизнеса влезе в сила на 2 юли т. г., когато изтече срокът, в който работодателите можеха да потърсят посредничеството на бюрата по труда за изпълнение на вменените им задължения. Социалният министър Бисер Петков отчете, че в рамките на този срок Инспекцията по труда е уточнила критериите за фактори на работна среда, която е рискова за хора с ТЕЛК решения и възпрепятства фирмите да ги наемат. Съгласно новите правила фирмите с подходяща за наемане на хора с увреждания работна среда, които са с числен състав от 50 до 99 служители, трябва да наемат на работа поне един човек с трайно увреждане извън позициите, отредени за трудоустрояване. Квотата за средните и големите фирми със 100 и повече служители е 2% от работните места.

 

ВНОСКИ

Компенсационните вноски, постъпили в сметка на инспекцията по труда, ще се управляват от Агенцията за хората с увреждания. С тях ще се финансират дейности в подкрепа на работодателите за осигуряване на заетост за хората с трайни увреждания по Националната програма за заетост и обучение на хора с увреждания. Съгласно заложените в нея насърчителни мерки за квалификацията и обучението на всеки нает човек с увреждане фирмите ще получават по 200 лева. За оборудването на съществуващо или на ново работно място според потребностите и затрудненията на работника ще отпускат еднократно 10 хиляди лева.

Към статията във в. СЕГА
Деяна Илиева
снимка на Деяна Илиева

Разбирам, че трябва да го докарате до бомбастично заглавие, но фирмите, които плащат компенсационна вноска не са "отказали" да назначат лице с увреждания и компенсационните вноски не са "санкция" или "глоба". Те просто не могат да запълнят квотата.

 

Дори да плащаш компенсационна вноска, това не те освобождава от задължението да търсиш човек, така че и на тези фирми ще им се наложи да доказват, че търсят човек, независимо че си плащат.

 

Впрочем, при около 5500 фирми с над 50 човека в България, 78 платили компенсационна вноска е доста мижава число, макар в заглавието да е направено така, че да изглежда голямо :)

×